1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 128/2014/TT-BTC giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại thông tư 128/2014/TT-BTC thì cá nhân làm việc tại khu kinh tế được hưởng chính sách giảm thuế do làm việc tại khu kinh tế bao gồm:

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

3. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.

Và thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế bao gồm:

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại Khu kinh tế được Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế trả.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân được cử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trả để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.

Theo đó, cá nhân có làm việc tại khu kinh tế do ký hợp đồng lao động với tổ chức có cơ sở kinh doanh trong khu kinh tế hoặc ký hợp đồng lao động với tổ chức ngoài khu kinh tế nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế the hợp đồng giữa tổ chức ngoài khu kinh tế với cá nhân có sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế, thì phần tiền lương tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế được giảm thuế.

Như vậy, trong trường hợp trên, ông X làm việc tại công ty A trong khu kinh tế, ông A sẽ được giảm thuế TNCN là 50% đối với phần thu nhập nhận được do làm việc tại Khu kinh tế trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Nếu ông X ký hợp đồng lao động với công ty A, công ty A và công ty mẹ ở Hàn Quốc không có hợp đồng kinh tế, thì: Ông X được giảm thuế 50% đối với phần thu nhập mà công ty A trả cho ông X

- Trường hợp 2: Nếu ông X chỉ ký hợp đồng lao động với công ty Hàn Quốc và công ty Hàn Quốc có hợp đồng kinh tế với công ty A, thì ông X được giảm 50% số thuế phải nộp đối với phần thu nhập mà công ty Hàn Quốc trả cho ông X.

Bạn đang theo dõi bài viết Giảm thuế TNCN cho người nước ngoài được cử đến làm việc tại khu kinh tế? được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2020 ?

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê

>> Xem thêm:  Miễn giảm thuế đối với hoạt động kinh doanh ?