Giao dịch (TRANSACTION) là bất kỳ sự kiện nào gây ra sự thay đổi trong vị thế tài chính hoặc tài sản ròng của một tổ chức, tạo ra hoạt động kinh doanh bình thường. Nó được ghi vào trong sổ cái chung bằng thẻ ghi có hoặc ghi nợ.

ứng trước tiền, như ứng trước tiền mặt cho thẻ tín dụng, mua hàng tại cửa hàng bán lẻ, hoặc khi bên vay bắt đầu sử dụng hạn mức tín dụng tuần hoàn.

Những hoạt động ảnh hưởng đến tài khoản tiền gửi, như gởi tiền hoặc rút tiền, thực hiện theo đề xuất của chủ tài khoản.