1. Trách nhiệm của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai

XNC Đồng Nai đóng vai trò quan trọng như một đơn vị thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công An tỉnh Đồng Nai. Nhiệm vụ chính của XNC Đồng Nai là thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Đặc biệt, đơn vị này có trách nhiệm giải quyết mọi thủ tục xuất nhập cảnh cho cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm trú hoặc làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Với sứ mệnh quan trọng này, XNC Đồng Nai đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của cộng đồng dân cư. Cụ thể, đơn vị này đảm nhận trách nhiệm đối với việc xử lý mọi thủ tục cần thiết liên quan đến xuất nhập cảnh, nhằm bảo đảm an toàn và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, đáng chú ý là hiện tại, pháp luật chưa có những quy định cụ thể về trách nhiệm của XNC Đồng Nai, điều này mở ra cơ hội để đơn vị này tự định hình và thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt và sáng tạo, đồng thời hợp nhất với các nguyên tắc và quy định tổng quát của pháp luật cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc XNC Đồng Nai có thể đóng góp tích cực và tích luỹ kinh nghiệm để định hình chính sách và quy trình trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, góp phần vào sự phát triển an ninh và phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai, dưới sự quản lý của Bộ Công an, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Theo điều 45 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, được điều chỉnh và bổ sung bởi các quy định của điểm a và điểm b khoản 13 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi năm 2023, Phòng này có những trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể như sau:

- XNC Đồng Nai đồng chủ trì và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, và các Bộ, ngành liên quan để soạn thảo, ban hành, hoặc trình cơ quan có thẩm quyền về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và hướng dẫn thực hiện các thủ tục tạm hoãn, gia hạn, hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Ngoại giao để quy định quy trình thu thập vân tay cho người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử. Ngoài ra, XNC Đồng Nai hướng dẫn cụ thể về quy trình cấp, thu hồi, và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

- Đồng thời, Phòng này có trách nhiệm ban hành các mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ liên quan khác, sau khi thảo luận và trao đổi với các Bộ, ngành liên quan. Nó cũng đảm bảo quá trình in ấn, quản lý và cung ứng giấy tờ xuất nhập cảnh được thực hiện một cách có hiệu quả để cấp cho công dân.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai tổ chức thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành, kiểm tra và kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Công an quản lý. Điều này giúp đảm bảo an toàn và an ninh tốt nhất trong quá trình đi lại của công dân.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai đảm nhiệm trọng trách hàng đầu trong việc chủ trì và phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan để xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đồng thời, tiến hành xây dựng và quản lý hệ thống thông tin tiếp nhận, lưu trữ, và khai thác chứng thư số để phục vụ công tác cấp và quản lý hộ chiếu với tính năng gắn chíp điện tử. Hệ thống này được kết nối một cách liên tục với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, giúp xác thực và kiểm soát hiệu quả hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

- Đảm nhận trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, và địa phương để xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, và giáo dục về pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật từ cộng đồng, đồng thời giúp người dân có kiến thức cần thiết khi tham gia vào các quy trình xuất nhập cảnh.

- Đồng thời, không chỉ chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu mà còn tập trung vào việc trang bị phương tiện, đào tạo, và huấn luyện đội ngũ nhân sự tham gia vào công tác quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng luôn đạt được hiệu suất cao và duy trì sự chính xác trong quản lý thông tin.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai tiếp tục chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để quy định và thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, tuân thủ đúng theo quy định của Luật, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh toàn diện cho quá trình xuất nhập cảnh.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, mà còn cam kết đối diện với việc xử lý mọi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hành động đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Thanh tra không chỉ là công cụ kiểm soát mà còn là cơ hội để cải thiện quy trình và đảm bảo quyền lợi của công dân.

- Đồng thời, không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động ở cấp quốc tế mà còn tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đứng đầu trong việc chủ trì và phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng để đề xuất ký kết các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế liên quan đến tiếp nhận công dân Việt Nam không được phép cư trú tại các quốc gia khác. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để đề xuất ký kết các điều ước quốc tế về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, góp phần tạo ra một môi trường quốc tế an toàn và hiệu quả.

- Không chỉ là một đơn vị quản lý mà còn đóng góp thông tin và tài liệu chính xác cho Bộ Quốc phòng về các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hành động này không chỉ hỗ trợ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh mà còn tạo nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ ngành, đảm bảo an ninh toàn diện cho đất nước.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai, như một đơn vị thuộc Bộ Công an, không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ quan trọng về thống kê nhà nước liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam mà còn định hình và chủ trì các hoạt động hợp tác quan trọng. Để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quản lý xuất nhập cảnh, Phòng này đồng chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các Bộ và cơ quan có liên quan.

- Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, không chỉ chú trọng vào việc thống kê nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh mà còn chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để hướng dẫn thực hiện các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trên môi trường điện tử. Đưa ra các giải pháp sáng tạo và tiên tiến để đồng bộ hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả công dân và các doanh nghiệp.

- Đặc biệt, đặt mục tiêu chủ động trong việc ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn và điều chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời tận dụng các tiềm năng và cơ hội hợp tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cũng như các Bộ khác để thúc đẩy sự phát triển bền vững và an toàn trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ là nhiệm vụ quốc gia mà còn là cam kết trong việc tạo ra một môi trường điều hành linh hoạt và hiệu quả trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế.

- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh không chỉ là nơi tập trung các thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam mà còn bao gồm thông tin về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Những dữ liệu này được số hóa, lưu trữ, quản lý, và khai thác thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại.

- Đồng thời, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai, thuộc sự quản lý của Bộ Công an, đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện "Mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ khác có liên quan." Công tác này không chỉ là một phần quan trọng trong quá trình chứng nhận xuất nhập cảnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn giấy tờ giả mạo. Việc cung cấp mẫu giấy tờ đúng theo quy định không chỉ đảm bảo tính chính xác mà còn tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn sự giả mạo, đảm bảo an ninh quốc gia.

 

2. Giờ làm việc và địa chỉ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai nằm tại địa chỉ tinh tế và thuận lợi - số 161 Phạm Văn Thuận, xã Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Với vị trí chiến lược tại trung tâm thành phố, không chỉ đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu về xuất nhập cảnh mà còn tạo điều kiện thuận tiện cho cộng đồng.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0251 3822 186 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về mọi vấn đề liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh. Đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình và thực hiện mọi thủ tục một cách thuận lợi nhất.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đồng Nai với lịch làm việc linh hoạt và tiện lợi, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của cộng đồng:

- Thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

- Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Buổi chiều thứ 7 và Chủ nhật nghỉ).

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại: 0613822186 – 0613949123 hoặc gửi fax đến số: 0613.949123. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập trang web chính thức tại địa chỉ: https://dongnai.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/index.jsf để cập nhật thông tin mới nhất và thuận tiện trong quá trình tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyến. 

 

3. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam về xuất nhập cảnh?

* Công dân Việt Nam, theo những quy định chi tiết của Điều 5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, sở hữu những quyền lợi quan trọng và đặc biệt:

​- Công dân Việt Nam đều có quyền được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này. Điều này đảm bảo rằng mọi người có thể thực hiện các quy trình xuất nhập cảnh một cách thuận lợi và đầy đủ hợp pháp.

​- Người từ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Điều này là một sự linh hoạt quan trọng, tôn trọng quyền tự do cá nhân và sự thuận tiện cho mọi công dân.

​- Công dân Việt Nam được bảo đảm quyền xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định của Luật này. Điều này không chỉ đồng nghĩa với việc giữ cho quy trình xuất nhập cảnh an toàn và hiệu quả mà còn đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của mọi công dân.

- ​Các thông tin cá nhân, gia đình của công dân Việt Nam sẽ được bảo đảm mức độ bí mật tối đa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh, trừ trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh thông tin cá nhân.

​- Công dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh của mình và có thể yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia để đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi dữ liệu liên quan đến họ đều được duyệt qua một quá trình kiểm soát chặt chẽ và minh bạch.

​- Công dân có quyền sử dụng hộ chiếu của mình để thực hiện các giao dịch hoặc thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Điều này làm nổi bật tính chủ quyền và quyền tự do của họ trong quá trình tương tác với các cơ quan và tổ chức.

​- Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều này đặt ra một cơ chế công bằng và minh bạch để giải quyết mọi tranh chấp và đảm bảo rằng công dân được đối xử công bằng và theo đúng quy định của pháp luật.

* Nghĩa vụ của công dân Việt Nam về xuất nhập cảnh, theo khoản 2 Điều 5 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, được mô tả chi tiết như sau:

​- Công dân Việt Nam cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh và nhập cảnh, cũng như tuân thủ pháp luật của nước đến khi rời nước ngoài. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm và lòng trung thành của công dân với quy định pháp luật, làm đảm bảo an ninh và trật tự trong quá trình xuất nhập cảnh.

​- Công dân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thủ tục khi đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, hoặc khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo quy định của Luật. Điều này bảo đảm rằng mọi quy trình xuất nhập cảnh diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

​- Công dân sẽ chỉ sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Điều này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong quá trình di chuyển quốc tế.

​- Trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, công dân cần chấp hành mọi yêu cầu của cơ quan và người có thẩm quyền liên quan đến kiểm tra người, hành lý, và giấy tờ xuất nhập cảnh. Điều này là để đảm bảo an ninh và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm.

​- Công dân có trách nhiệm nộp đúng lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Hành động này đóng góp vào quỹ hỗ trợ và duy trì hệ thống quản lý xuất nhập cảnh một cách hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tiếng Anh là gì? Immigration Department là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.