1. Giới thiệu gái cho khách bị phạt thế nào ?

Thưa luật sư, Xin hỏi người có hành vi giới thiệu gái cho khách nhưng không trục lợi (Không nhận tiền môi giới) và không chứa chấp gái M.Ạ.I D.Â.M thì bị xử phạt như thế nào ?
Người gửi: H.L Minh

Giới thiệu gái cho khách bị phạt thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Tội môi giới M.Ạ.I D.Â.M không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn xâm phậm đến đạo đức truyền thống, nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Theo Điều 328, Bộ luật Hính sự năm 2015 , sửa đổii bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào làm trung gian dụ dỗ dẫn dắt người khác để thực hiện việc mua dâm,bán dâm............”

Như vậy, chỉ cần có hành vi “dụ dỗ” hoặc “dẫn dắt người M.Ạ.I D.Â.M” thì đã cấu thành tội môi giới M.Ạ.I D.Â.M mà không cần có yếu tố môi giới có thu lợi hay không thu lợi từ hành vi môi giới.

Về việc xử lý: Người thực hiện hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M bị kết án theo Điều 328 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể:

- Phạt tù từ 6 tháng đến 03 năm đối với người có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người M.Ạ.I D.Â.M (không có các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này).

- Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi môi giới bị xử phạt vi phạm hành chính:

Điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định 167/2013 NĐ/CP quy định: Phạt tiền từ 15 triệu – 20 triệu đồng đối với người có hành vi môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên.

Đối với trường hợp của bạn nếu vi phạm lần đầu và không thu lợi nhuận từ hành vi môi giới thì có thể chỉ bị xử lý vi phạm hành chính.

Ý kiến bổ sung thứ hai:

Môi giới M.Ạ.I D.Â.M là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, b.á.n d.â.m. Người môi giới M.Ạ.I D.Â.M có thể chủ động tạo điều kiện cho người có nhu cầu b.á.n d.â.m gặp gỡ với người có nhu cầu M.Ạ.I D.Â.M hoặc ngược lại, rồi để hai bên thỏa thuận về giá cả, địa điểm mua bán, thời gian...

Thông thường thì hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M kèm theo yếu tố trục lợi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì “Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt người M.Ạ.I D.Â.M thì bị phạt tù…”. Như vậy, chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người M.Ạ.I D.Â.M (gọi chung là môi giới) thì đã cấu thành tội môi giới M.Ạ.I D.Â.M mà không cần đến yếu tố người môi giới có thu lợi gì từ hành vi môi giới đó hay không.

Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về việc xử lý: Người thực hiện hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi môi giới bị xử phạt vi phạm hành chính:

Điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định 167/2013 NĐ/CP quy định: Phạt tiền từ 15 triệu – 20 triệu đồng đối với người có hành vi môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên.

Trong trường hợp hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M bị kết án theo Điều 328 Bộ luật hình sự như đã nêu ở trên.

Ngoài ra,Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trân trọng!

>> Tham khảo ngay dịch vụ: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự

>> Xem thêm:  Phân tích quy định hợp pháp hóa mại dâm ở Việt Nam và những hệ lụy pháp lý có thể phát sinh ?

2. Mức xử phạt vi phạm hành vi môi giới, dẫn dắt gái ?

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Các tổ chức, cá nhân sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động khác làm phương thức kinh doanh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền.

Theo Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003: “Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm”, trong đó “Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác” và “Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”.

Căn cứ quy định trên thì chỉ coi là “mại dâm” khi có hành vi “giao cấu” (hoặc chưa thực hiện được hành vi nhưng có mục đích “giao cấu”) giữa người mua dâm với người bán dâm và để thực hiện mục đích giao cấu người mua dâm phải trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho người bán dâm. Hành vi kích dục bằng tay, miệng … cho khách của các tiếp viên quán cà phê không phải là hành vi giao cấu nên không được coi là hoạt động mại dâm.

Điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm quy định: Các tổ chức, cá nhân sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động khác làm phương thức kinh doanh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Theo quy định trên, các quán cà phê sử dụng nhân viên ăn mặc hở hang thực hiện các hành vi kích dục cho khách bị coi là sử dụng “các hoạt động mua bán dâm khác làm phương thức kinh doanh” và cũng phải chịu hình thức xử lý như hành vi mua dâm, bán dâm là bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngoài việc bị phạt tiền, các quán cà phê kinh doanh hoạt động kích dục trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép (Nếu các quán cà phê được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp).

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý hình sự đối với người sử dụng “các hoạt động mua bán dâm khác làm phương thức kinh doanh” nhưng các hành vi mại dâm - tùy từng trường hợp cụ thể - sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trường hợp có việc mua, bán dâm giữa khách hàng và tiếp viên của các quán cà phê trên thì tùy từng trường hợp, chủ cơ sở kinh doanh quán cà phê có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chứa mại dâm” theo Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 nếu việc mua, bán dâm được thực hiện ngay tại quán; hoặc tội “môi giới mại dâm” theo Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 nếu việc mua, bán dâm được thực hiện ở ngoài quán nhưng việc bán dâm của tiếp viên được chủ quán cà phê đồng ý, có ăn chia tiền bán dâm với tiếp viên.

Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến 05 năm”; tội “chứa mại dâm” còn có ba khung hình phạt nặng hơn; trong đó mức hình phạt cao nhất cho tội này có thể là tù chung thân; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội “môi giới mại dâm”, theo đó: “Người nào làm trung gian dụ dỗ dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”; tội “môi giới mại dâm” cũng có ba khung hình phạt tăng nặng; trong đó mức hình phạt cao nhất cho tội này lên đến 15 năm tù; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Về việc xử lý đối với khách hàng của các quán cà phê kinh doanh hoạt động kích dục được quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Theo đó thì người có hành vi lạm dụng mua bán dâm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng. Nếu khách hàng của quán có hành vi mua dâm thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP (có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng); mức phạt tiền cao nhất mà người mua dâm có thể bị phạt là từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Điều 256 Bộ luật hình sự quy định về hành vi “mua dâm người chưa thành niên”. Nếu mua dâm người chưa thành niên (từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi) thì bị phạt tù từ 01 năm đến 5 năm; mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 3 năm đến 8 năm, trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 15 năm. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ: Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự;

>> Xem thêm:  Công an kiểm tra khi đang thuê phòng khách sạn ?

3. Điều kiện để gái làng chơi bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh ?

Hồi 21h ngày 15/6/2019, khi tiến hành kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an xã X, huyện Y, tỉnh H đã phát hiện tại phòng hát số 2 của quán karaoke Thuỳ Linh do Nguyễn Thuỳ L làm chủ, có một đôi nam nữ đang có quan hệ tình dục với nhau.

Đôi nam nữ này đã tỏ ra rất lúng túng khi bị Công an xã X kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và không chứng minh được họ có quan hệ vợ chồng. Họ khai nhận: người con trai có tên là Nguyễn Hữu H hiện làm cán bộ thuỷ lợi của huyện Y, còn người con gái có tên là Vũ Thị V 25 tuổi là người địa phương (trước đó tháng 12 năm 2018, Vũ Thị V đã bị UBND xã X xử phạt hành chính về hành vi bán dâm nhưng chưa từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cũng như biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh)Theo yêu cầu của chủ quán, H phải trả tiền trước 100.000 đồng để được quan hệ tình dục. Chủ quán đưa cho V 50.000 đồng và yêu cầu V bán dâm cho H, khi đang thực hiện hành vi giao cấu thì bị Công an xã X phát hiện. Công an xã X sẽ xử lý tình huống trên như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Đây là tình huống xác định điều kiện để người bán dâm bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Để giải quyết tình huống trên đúng pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cũng như các quy định về điều kiện để một người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, được quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính: đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với Vũ Thị V và xử lý đối với Nguyễn Hữu H và chủ quán karaoke Thuỳ Linh không

Đối với Vũ Thị V, có hộ khẩu thường trú tại xã X, huyện Y, tỉnh H, đã thực hiện hành vi bán dâm cho Nguyễn Hữu H theo sự môi giới, dẫn dắt của Nguyễn Thùy L. Về nhân thân, Vũ Thị V đã bị UBND xã X xử phạt hành chính về hành vi bán dâm nhưng chưa từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cũng như biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định: “...Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 16 tuổi trở lên, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh”.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định: “Người bán dâm từ đủ 16 tuổi trở lên, đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đã bị đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng tái phạm; người bán dâm có tính chất thường xuyên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định”. Đối chiếu với các quy định nêu trên, có thể thấy không đủ điều kiện để áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với Vũ Thị V, nhưng đủ điều kiện để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Nguyễn Hữu H đã bỏ ra 100.000 đồng để được quan hệ tình dục với Vũ Thị V. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 (“Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”), có thể kết luận Nguyễn Hữu H đã thực hiện hành vi mua dâm. Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định: “Người nào có hành vi mua dâm thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”.

- Chủ quán Karaoke Thùy Linh đã sử dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa của mình để thực hiện việc mua, bán dâm. Vì theo khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003: “Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm”. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định: Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm.

Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Đối chiếu hành vi với quy định nêu trên, có thể thấy Nguyễn Thùy L đã thực hiện hành vi chứa mại dâm.

Thẩm quyền xử lý vụ việc

Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định: “Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm phải xử phạt đúng thẩm quyền, đối với những hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý hoặc có dấu hiệu tội phạm thì phải tiến hành lập biên bản và chuyển giao biên bản cùng các tài liệu có liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền”.

Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 quy định: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương từ Chương XII đến Chương XXII của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân”.

Như vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y có thẩm quyền thụ lý điều tra vụ việc vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm tại quán karaoke Thùy Linh.

Các bước mà Công an xã X cần tiến hành trong thẩm quyền của mình

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Vũ Thị V, Nguyễn Hữu H và Nguyễn Thùy L về hành vi mua, bán dâm và chứa mại dâm;

- Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã X ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với Vũ Thị V, Nguyễn Hữu H và Nguyễn Thùy L;

- Chuyển giao biên bản cùng các tài liệu có liên quan, tang vật (nếu có), đối tượng vi phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y;

- Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND xã X ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Vũ Thị V, khi Công an huyện Y đề nghị UBND xã X áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác đối với Vũ Thị V.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 178/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 Phòng, chống mại dâm

Nghị định 135/2004/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Pháp lệnh 23/2004/PL-UBTVQH11 Về tổ chức điều tra hình sự

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh của UBND xã ?

4. Tư vấn pháp luật hình sự về mức phạt đối với hành vi dẫn dắt gái cho khách hàng ?

Chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt gái, người môi giới có thể bị phạt tù mà không cần đến yếu tố có thu lợi gì từ việc làm đó hay không. Hành vi môi giới, dẫn dắt gái là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua bán. Người môi giới dẫn dắt gái cho khách hàng có thể chủ động tạo điều kiện cho người có nhu cầu gặp gỡ bán với người có nhu cầu muahoặc ngược lại, rồi để hai bên thỏa thuận về giá cả, địa điểm mua bán, thời gian...

Tội môi giới, dẫn dẫn không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời còn xâm phạm đến đạo đức truyền thống, nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thông thường thì hành vi môi giới MD vẫn kèm theo yếu tố trục lợi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự năm2015 thì “Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù…”. Như vậy, chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm (gọi chung là môi giới) thì đã cấu thành tội môi giới mại dâm mà không cần đến yếu tố người môi giới có thu lợi gì từ hành vi môi giới đó hay không.

Tư vấn pháp luật hình sự về mức phạt đối với hành vi dẫn dắt gái cho khách hàng ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua điện thoại gọi: - 1900.6162

Về việc xử lý: Người thực hiện hành vi môi giới mại dâm, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi môi giới M.Ạ.I D.Â.M bị kết án theo Điều 328 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể:

- Phạt tù từ 6 tháng đến 03 năm đối với người có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người M.Ạ.I D.Â.M (không có các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này).

- Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi môi giới bị xử phạt vi phạm hành chính:

Điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định 167/2013 NĐ/CP quy định: Phạt tiền từ 15 triệu – 20 triệu đồng đối với người có hành vi môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên.

Theo các quy định nói trên thì chị bạn mới vi phạm lần đầu, không có thu lợi từ việc môi giới thì có thể chỉ xử phạt hành chính.

>> Tham khảo dịch vụ: Dịch vụ luật sư bào chữa tại tòa án

5. Tư vấn quy định của pháp luật về cơ sở xác định việc dẫn dắt gái ?

Thưa luật sư, Tôi muốn biết: Hành vi dẫn dắt gái làng chơi để thực hiện hoạt động mua bán, giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác ? (Mai Văn Hóa, Hải Dương).

Trả lời ;

Nếu bạn gái bạn từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì theo quy định tại Điều 145 BLHS năm 2015, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “giao cấu với trẻ em” với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 15 năm.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Tại khoản 1 và 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 có giải thích hành vi mua bán dâm như sau:

1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Như vậy, yếu tố “dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác” trả cho người bán dâm để được giao cấu là cơ sở để xác định việc mua, bán dâm.

Nếu bạn gái bạn không thuộc độ tuổi nêu trong hai trường hợp trên nhưng việc 2 người quan hệ với nhau vẫn có thể bị tình nghi là mua bán dâm nếu không chứng minh được là có sự tự nguyện của hai bên.

Tùy từng trường hợp người mua bán dâm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 22 và 23 Pháp lệnh phòng chống mại dâm như sau:

- Người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Nếu mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người chưa thành niên theo Điều 329 BLHS năm 2015 (với khung hình phạt tù từ 01 năm đến 15 năm)

- Người bán dâm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 149 BLHS năm 2015 (với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm).

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê