Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Xử lý trường hợp góp nhiều hơn số vốn điều lệ

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về vấn đề này như sau:


“22. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:
Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.
Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ”.


Căn cứ theo quy định trên:
Nếu doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì:
– Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Nếu khoản chênh lệch cao hơn được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của thành viên góp vốn cũ, tính thuế thu nhập cá nhân của khoản đó.

2. Hành vi góp vốn điều lệ cao hơn số vốn đăng ký có bị xử phạt vi phạm không?

Nghị định 50/2016/NĐ-CP đưa ra mức xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không góp đủ vốn điều lệ như sau:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.


Tham khảo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, thì không có quy định xử phạt các doanh nghiệp có vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp. Pháp luật hiện hành chỉ có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vốn thực góp thấp hơn vốn cam kết góp như tại Điều 28 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP 

Như vậy, để xác định là hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp đã đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính chưa tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

 Tuy nhiên, Công ty X vẫn cần tiến hành thủ tục để tăng vốn điều lệ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công ty bạn có thể thao khảo thủ tục tăng vốn sau:

3. Thủ tục tăng vốn của một số loại hình cơ bản

3.1 Thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty THNN 01 thành viên

 • Giấy đề nghị thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp (do người đại diện pháp luật ký)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ (do chủ sở hữu ký)
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc đối với lần đầu đăng ký thay đổi GPKD)
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ tăng vốn

Trình tự thực hiện

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ như sau:

 1. Doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo Thông báo trên cần phải có Quyết định của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
 2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ online

 • Chuẩn bị hồ sơ
 1. Đăng kí tài khoản đăng nhập hệ thống
 2. Chuẩn bị công cụ kí xác thực: Nếu nộp hồ sơ Tài khoản đăng kí kinh doanh, người kí xác thực hồ sơ cần được cấp tài khoản đăng kí kinh doanh; Nếu nộp hồ sơ bằng chữ kí số công cộng , người kí xác thực hồ sơ cần gán chữ kí số công cộng vào Tài khoản.
 • Nộp hồ sơ
 1. Tạo hồ sơ
 2. Nhập thông tin (nội dung thay đổi, mã số thuế, …)
 3. Scan và tải tài liệu đính kèm (Quyết định của chủ sở hữu công ty, văn bản ủy quyền…)
 4. Ký xác thực và nộp hồ sơ
 • Nhận kết quả
 1. Theo dõi tình trạng xử lí hồ sơ
 2. Sửa đổi bổ sung
 3. Nhận kết quả

Các lưu ý khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

 • Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia.
 • Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộphồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.
 • Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

3.2 Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 02 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị tăng vốn điều lệ doanh nghiệp (do người đại diên pháp luật ký)
 • Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên (Chủ tịch hội đồng thành viên ký)
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Chủ tịch hội đồng thành viên và người ghi biên bản ký)
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 • CMND sao y công chứng của thành viên mới (không quá 3 tháng)
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc đối với lần đầu đăng ký thay đổi GPKD)
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Các bước thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Bước 1: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

Hình thức nộp

– Nộp online: doanh nghiệp có thể nộp online bằng phương thức sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng và truy cập vào website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với Hà Nội, việc nộp hồ sơ online là bắt buộc)

– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết:

– Với hồ sơ online: trong 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời bằng văn bản về việc hồ sơ của doanh nghiệp có hợp lệ hay không. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ bẳn giấy lên bộ phận một cửa, phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả

– Với hồ nộp trực tiếp: sau 03 ngày việc, sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ghi nhận nội dung đã điều chỉnh hoặc nếu từ chố thì trả lời bằng văn và nêu rõ lý do

3.3 Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị tăng vốn điều lệ (do người đại diên pháp luật ký)
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần)
 • Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông (chủ tịch hội đồng cổ đông và người ghi biên bản ký)
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 • CMND sao y công chứng của thành viên mới (không quá 3 tháng)
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc đối với lần đầu đăng ký thay đổi GPKD)
 • Giấy ủy quyền

Trình tự các bước thực hiện

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ ( theo hướng dẫn trên)

Thủ tục hồ sơ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần phải ghi rõ đầy đủ thông tin:

 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
 • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư

Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư  sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty.

 • Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê