1. Hạn chế khuyết điểm cá nhân là gì?

Hạn chế khuyết điểm cá nhân là những thiếu sót, sai phạm của cá thể trong quan hệ cư xử với mọi người hoặc trong học tâp, lao động....Khuyết điểm của cá nhân có thể do vô ý hoặc bất khả kháng không lường trước mắc phải.

 

2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế khuyết điểm cá nhân 

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế khuyết điểm cá nhân: 

- Cá nhân chưa tự giác rèn luyện,tu dưỡng, tìm thời gian nghiên cứu về cương lĩnh và điều lệ của Đảng, về chính sách và pháp luật nhà nước.

- Việc thực thi những chủ trương , nghị quyết , thông tư, pháp luật chưa đến nơi đến chốn.

- Cá nhân chưa dành thời hạn để nghiên cứu và điều tra về cương lĩnh và điều lệ của Đảng, về chủ trương và pháp lý nhà nước.Bản thân chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, đề xuất và tham mưu những giải pháp để phát huy tốt hơn trong công tác chuyên môn.

- Tiếp đến là việc nhìn nhận, sử dụng, sắp xếp cán bộ quản trị còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có chính sách thật sự để trọng dụng người có tài đức.

Phương hướng khắc phục những hạn chế đã nếu: 

- Bản thân phải cố gắng phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại của cá nhân, mạnh dạn đóng góp ý kiên trong các cuộc họp.

- Tích cực học tập và nghiên cứu các văn bản pháp luật mới tạo cơ sở tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, các chính sách của Đảng tới công dân.

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 Chi tiết nhất

 

3. Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cá nhân Đảng viên

Bản kiểm điểm của Đảng viên sẽ nêu ra những ưu điểm đã thực hiện được thì Đảng viên và khuyết điểm của cá nhân.Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cá nhân Đảng viên là mẫu do Đảng viên lập ra để đưa ra những khuyết điểm cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Những nhiệm vụ cần thực hiện gồm:

- Cá nhân khắc phục và sử chữa ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, khắc phục hậu quả.

- Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức đẻ rèn luyện, tu dưỡng. Bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ và năng lực của bản thân.

- Thường xuyên tự phê bình để rút ra những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.Thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và trong đóng góp của tập thể , đồng nghiệp, bạn bè.

- Duy trì và phát huy tốt những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

- Bản thân cá nhân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo, đồng nghiệp và bạn bè.

- Bản thân của cá nhân tự nghiên cứu , học hỏi để nâng cao lý luận chính trị, kiến thức về công việc được giao, nâng cao đề xuất tham mưu lên cấp trên.

- Thực hiện tốt, đẩy mạnh công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

 Nội dung ưu điểm của cá nhân trong bản kiểm điểm Đảng viên gồm:

- Kiên định, trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn chấp hành những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Tinh thần tự giác cao trong việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nâng cao tinh thần tự giác trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong chi bộ, luôn thẳng thắn, trung thực tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ , thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng ở địa phương và đóng đầy đủ Đảng phí theo quy định, chấp hành theo đúng nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng.

 

4. Nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều lệ Đảng 

Căn cứ vào Điều 2 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định về 4 nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau :

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng Đảng chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nướ, hoàn thanhg tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện , nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác phâm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh , đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không làm được.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gian công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Trên đây là nội dung về hạn chế khuyết điểm của cá nhân và hướng khắc phục như thế nào của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật.