1. Chùa có được xem cơ sở tôn giáo hay cơ sở tín ngưỡng? 

Căn cứ vào quy định cụ thể tại khoản 4 và khoản 14 của Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, chúng ta có thể xác định rõ sự phân biệt giữa cơ sở tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo. Cụ thể, cơ sở tín ngưỡng bao gồm các địa điểm thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và các cơ sở tương tự khác. Ngược lại, cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cũng như các cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.

Theo Khoản 1 và khoản 5 của Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 chi tiết về tín ngưỡng và tôn giáo. Theo đó, tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện qua các lễ nghi liên quan đến phong tục, tập quán truyền thống, nhằm mang lại sự bình an tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Ngược lại, tôn giáo là niềm tin tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động, bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.

Dựa trên những quy định trên, chúng ta có thể suy luận rằng chùa là một cơ sở tôn giáo, không phải tín ngưỡng. Do đó, chùa, nhà thờ, và các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, cũng như các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp khác, kinh bổn sách và các đồ dùng thờ cúng đều được pháp luật bảo hộ.

Ngoài ra, với sự bảo hộ của pháp luật, mọi hành vi cố ý phá hoại tài sản tại các đình, chùa, miếu, đền thờ sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và duy trì an ninh, trật tự tại những địa điểm có giá trị tín ngưỡng và tôn giáo trong xã hội. Các quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì an ninh, trật tự tại các địa điểm có giá trị tín ngưỡng và tôn giáo trong xã hội, đồng thời xác định rõ vai trò và đặc điểm của cơ sở tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo, tạo nền tảng cho việc bảo vệ quyền lợi và tự do tín ngưỡng của cộng đồng.

 

2. Xử phạt hành chính hành vi phá chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng

Trong trường hợp hành vi không đủ mức độ để truy cứu trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi này vẫn phải đối mặt với xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo khoản 3 Điều 15 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi phá hoại tài sản như làm hỏng đình, chùa, miếu, đền thờ sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Điều này là một biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong cộng đồng.

Ngoài việc bị xử phạt tiền, người thực hiện hành vi phá hoại tài sản còn có thể đối mặt với những hình phạt bổ sung. Trong số đó có việc tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính liên quan đến hành vi phá hoại. Điều này nhằm hạn chế khả năng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm của người đó và bảo vệ tài sản cộng đồng.

Đối với người nước ngoài thực hiện hành vi phá hoại tài sản, hình phạt có thể bao gồm việc xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Điều này là để đảm bảo an ninh quốc gia và duy trì trật tự xã hội.

Trong trường hợp hành vi phá hoại tài sản không đạt đến mức độ đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, người thực hiện vẫn phải đối diện với xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, hành vi như làm hỏng đình, chùa, miếu, đền thờ sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định. Ngoài xử phạt tiền, người thực hiện hành vi phá hoại tài sản còn phải đối mặt với những hình phạt bổ sung như tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Đối với người nước ngoài, hình phạt có thể bao gồm cả việc xử phạt trục xuất khỏi nước, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Các biện pháp xử lý như trên được thiết lập nhằm duy trì trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản cộng đồng và an ninh quốc gia. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật để xây dựng một xã hội vững mạnh và công bằng. Tổng cộng, hệ thống xử phạt này được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và an toàn trong xã hội, đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân và giữ gìn an ninh quốc gia.

 

3. Xử lý hình sự hành vi phá chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng

Căn cứ vào quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản đối với người khác có các mức xử phạt và hình phạt khác nhau tùy thuộc vào giá trị tài sản và các điều kiện xung quanh.

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu hành vi phá hoại tài sản của họ có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Điều này áp dụng trong trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều này và vẫn tiếp tục vi phạm, đã có án tích mà vẫn tiếp tục vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình, hoặc tài sản là di vật, cổ vật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức, gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, tài sản là bảo vật quốc gia, dùng chất nguy hiểm, để che giấu tội phạm khác, vì lý do công vụ của người bị hại, hoặc tái phạm nguy hiểm, sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Nếu phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Trong trường hợp gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, áp dụng hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, hệ thống hình phạt được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và truy cứu trách nhiệm của người phạm tội trong việc phá hoại tài sản.

Người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản sẽ phải đối mặt với các mức hình phạt và biện pháp xử lý phụ thuộc vào giá trị tài sản và các điều kiện cụ thể. Từ việc phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, đến hình phạt tù, mức độ trừng phạt được điều chỉnh linh hoạt để phản ánh tính chất và nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Quy định rõ ràng các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như tổ chức phạm tội, gây thiệt hại tài sản lớn, sử dụng chất nguy hiểm, hoặc tái phạm nguy hiểm, đều bị áp đặt hình phạt tù cao hơn. Mức hình phạt cũng tăng theo giá trị của tài sản bị hủy hoại, từ mức thấp đến mức cao. Ngoài hình phạt tù và tiền, các biện pháp khác như cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định cũng được áp dụng để tăng cường trách nhiệm và đặt ra những hậu quả pháp lý cho người vi phạm.

Nội dung khác có liên quan mời quý khách  xem thêm bài viết: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất?

Nếu bạn đang đối diện với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi đang chờ đợi sự giải đáp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn. Hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số hotline 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu chi tiết qua email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tận tâm hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị một cách nhanh chóng. Chúng tôi xin chân thành ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác của quý khách hàng!