Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức xử phạt"

hình thức xử phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức xử phạt.

Tiền phạt dôi nhật (Demurrage) là gì ?

Tiền phạt dôi nhật (Demurrage) là gì ?
Tiền phạt dôi nhật (Demurrage) là một khoản tiền phạt mà chủ hàng hoặc người gửi hàng phải trả cho chủ tàu hoặc công ty vận tải nếu hàng hóa của họ vượt quá thời gian dời trên tàu hoặc trong cảng sau khi đã được thông báo và quy định. Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của luật Minh Khuê.

Quy định mới về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Quy định mới về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất
Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định 142/2021/NĐ-CP là văn bản pháp luật mới nhất hướng dẫn về áp dụng hình thức xủa phạt trục xuất.

Vi phạm hành chính là gì, thẩm quyền và hình thức xử phạt.

Vi phạm hành chính là gì, thẩm quyền và hình thức xử phạt.
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Hình thức xử phạt và biện phắp khắc phục hậu quả về tổ chức lễ hội; kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Hình thức xử phạt và biện phắp khắc phục hậu quả về tổ chức lễ hội; kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hình thức xử phạt và biện phắp khắc phục hậu quả về tổ chức lễ hội; kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng