1. Henry Mintzberg (Canada)

Ông Henry Mintzberg là một nhà quản lý người Canada, thuộc trường phái nghiên cứu về vai trò của giám đốc trong khoa học quản lý phương Tây. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí năm 1961, cử nhân văn chương năm 1962, đỗ thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 1965 và tiến sĩ quản lý năm 1968.

Vào năm 1997, Giáo sư Mintzberg được bổ nhiệm làm Cán bộ của Lệnh Canada . Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Cán bộ của Trật tự Quốc gia Quebec . Ông hiện là thành viên của Hiệp hội Quản lý Chiến lược .

Năm 2004, ông xuất bản một cuốn sách có tựa đề Managers Not MBA ( Mintzberg, 2004 ) phác thảo những điều mà ông tin là sai lầm trong giáo dục quản lý ngày nay. Mintzberg tuyên bố rằng các trường quản lý sau đại học danh tiếng như Trường Kinh doanh Harvard và Trường Kinh doanh Wharton tại Đại học Pennsylvania bị ám ảnh bởi những con số và những nỗ lực quá mức của họ để biến quản lý thành một khoa học đang làm hỏng kỷ luật quản lý. Mintzberg ủng hộ việc chú trọng hơn vào các chương trình sau đại học nhằm đào tạo các nhà quản lý hành nghề (thay vì sinh viên có ít kinh nghiệm trong thế giới thực) bằng cách dựa trên học tập hành động và hiểu biết từ các vấn đề và kinh nghiệm của chính họ.

Ông Mintzberg đã hai lần giành được Giải thưởng McKinsey vì đã xuất bản bài báo hay nhất trên Tạp chí Harvard Business Review (bất chấp quan điểm chỉ trích của ông về lĩnh vực kinh doanh tư vấn chiến lược). Ông cũng được ghi nhận là người đồng sáng tạo đàn organ , được dạy trong các trường kinh doanh.

Từ năm 1991 đến năm 1999, ông là giáo sư thỉnh giảng tại INSEAD. Mintzberg viết về các chủ đề quản lý và chiến lược kinh doanh, với hơn 150 bài báo và mười lăm cuốn sách mang tên ông. Cuốn sách nổi tiếng của ông, Sự trỗi dậy và sụp đổ của kế hoạch chiến lược (Mintzberg, 1994) , chỉ trích một số thực tiễn của việc lập kế hoạch chiến lược ngày nay.

Mintzberg điều hành hai chương trình tại Khoa Quản lý Desautels được thiết kế để giảng dạy cách tiếp cận thay thế của ông đối với việc lập kế hoạch chiến lược và quản lý: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Quản lý Thực hành (IMPM) [6] liên kết với Viện Điều hành McGill và Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Y tế Lãnh đạo (IMHL). Với Phil LeNir, ông sở hữu Coaching Ours yourself International , một công ty tư nhân sử dụng phương pháp thay thế của mình để phát triển quản lý trực tiếp tại nơi làm việc.

Ông là giáo sư trường Đại học Me. Kenzie (Canada) trong một thời gian dài, ủy viên ban biên tập của tạp chí “Quản lý chiến lược”, tạp chí “Nghiên cứu quản lý”, tạp chí “Quản lý nói chung, dân chủ trong kinh tế và công nghiệp”, tạp chí “Quản lý hành chính”, tạp chí “Chiến lược thương mại”, đồng thời là ủy viên Hội nghiên cứu của Hoàng gia Canada.

2. Tác phẩm của Henry Mintzberg

>> Xem thêm:  Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp

Các tác phẩm của ông Henry Mintzberg gồm có: “Tính chất công việc của giám đốc”, “Quyền lực bên trong và bên ngoài của tổ chức”, “Xây dựng quyết sách chiến lược”, “Sự hình thành chiến lược về lổ chức”.

Ngoài ra, ông đã phát biểu nhiều luận văn về quản lý, trong đó có luận văn “Truyền thuyết và sự thật về công việc của giám đốc” và luận văn “Vừa xây dựng kế hoạch, vừa thực hiện quản lý” đăng trên tạp chí “Bình luận thương mại Harvard”, là hai luận vãn đã được giải thưởng luận văn hay nhất.

3. Đánh giá tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” của Henry Mintzberg

Tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” là tác phẩm chủ yếu của óng và là tác phẩm kinh điên của trường phái nghiên cứu vai trò giám đốc.

Cuốn sách này đã nêu lên một cách toàn diện những đặc điểm công việc của giám đốc; Vai trò mà giám đốc đảm nhiệm, những thay đổi trong công việc của giám đốc, những loại hình chức vụ của giám đốc; Bí quyết nâng cao hiệu quả công việc của giám đốc; Triển vọng về công việc của giám đốc; Đồng thời đánh giá các quan điểm của những trường phái quản lý khác về chức vụ giám đốc. Sở dĩ người ta gọi ông và những người theo ông là “Trường phái nghiên cứu vai trò của giám đốc” vì họ lấy vai trò mà giám đốc đảm nhiệm làm trung tâm để phân tích chức năng và công việc của giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Danh từ “giám đốc” mà họ nói ở đây là người phụ trách chủ yếu trong một tổ chức chính thức hoặc một đơn vị của lổ chức đó và là những người có chức vị, có quyền lực chính thức trong tổ chức ấy.

Còn danh từ “vai trò” thì trong quyển sách đó, ông đã giải thích rằng: “Khái niệm vai trò là một khái nhiệm mượn từ thuật ngữ sân khấu đê dùng vào lý luận quản lý của khoa học hành vi”.

Vai trò là một loạt hành vi đã có sự sắp xếp nhài định, phụ thuộc vào một chức trách hoặc địa vị nhất định. Vai trò của một diễn viên, một giám đốc đều được quy định trước, mặc dù mỗi người trong số họ đều có thể thê hiên vai trò đó bằng những phương thức khác nhau.

>> Xem thêm:  Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào ? Tiêu chuẩn một số chức danh cụ thể

4. Cấu trúc tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc”

Như đã nói ở trên, tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” là tác phẩm chủ yếu của óng và là tác phẩm kinh điên của trường phái nghiên cứu vai trò giám đốc.

Với cấu trúc của tác phẩm này, ngoài lời nói đầu, cuốn sách gồm có 7 chương:

- Chương 1: Lời dẫn;

- Chương 2: Giới thiệu các quan điểm đương đại về chức vụ giám đốc;

- Chương 3: Những đặc điểm nổi bật về công việc của giám đốc;

- Chương 4: Vai trò mà giám đốc đảm nhiệm;

- Chương 5: Những thay đổi trong công việc của giám đốc;

- Chương 6: Những chức vụ khoa học và chức vụ giám đốc;

- Chương 7: Triển vọng công việc của giám đốc.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty mới nhất năm 2021

Trong chương 1, tác giả chủ yếu trình bày mục đích và cơ cấu cuốn sách, bình luận về các tài liệu liên quan đến vấn đề này. Nội dung chính của cuốn sách (từ chương 3 đến chương 6) là nhũng đặc điềm về công việc của giám đốc, vai trò mà giám đốc đảm nhận, sự khác biệt về công việc của các loại giám đốc và các chức vụ giám đốc khác nhau, mối quan hệ giữa chức vụ giám đốc và khoa học quản lý. Chương 7 là sự tổng kết toàn bộ kết quả điều tra.

5. Khái quát vai trò của Giám đốc

Giám đốc nói chung được hiểu là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Giám đốc điều hành (viết tắt là COO, tiếng Anh: Chief Operations Officer) là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức, một cấu thành của "bộ C" (the C-suite - những chức danh quản lý với từ "Chief"). COO chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty. COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng Giám đốc điều hành (CEO).

Với tiếng Việt, người ta vẫn gọi COO là Giám đốc điều hành. Tuy nhiên ở các nước phương Tây, trong trường hợp Tổng giám đốc điều hành (CEO) hay Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman) là nhà điều hành cấp cao nhất, thì COO có thể được coi là Chủ tịch (President).

Về Giám đốc có những vai trò như sau:

- Vai trò thứ nhất: Giám đốc là người đại diện của tổ chức. Đây là vai trò đơn giản nhất cơ bản nhất mà Giám đốc đảm nhiệm. Họ phải thực hiện nhiều chức trách, có một số mang tính hành chính, một số mang tính cổ vũ lòng người. nhưng đều là những việc có liên quan đến quan hệ giữa người với người, không liên quan đến việc xử lý thông tin quan trọng và ra quyết định quản lý.

- Vai trò thứ hai: Giám đốc là người lao động. Giám đốc là thủ trưởng chính thức của một tổ chức, chịu trách nhiệm động viên và dẫn dắt cấp dưới, bao gồm việc thuê dùng, huấn luyện, đánh giá, đãi ngộ, đề bạt, biểu dương, can thiệp và cho thôi việc. Sự thành công hay thất bại của tổ chức là do tâm sức và khả năng nhìn xa trông rộng của Giám đốc quyết định.

- Vai trò thứ ba: Giám đốc là người liên lạc. Giám đốc thông qua các kênh chính thức, thiết lập và duy trì mối liên hệ của tổ chức với những cá nhân và đoàn thể ở ngoài tổ chức, sau đó lại thông qua vai trò người phát ngôn, người truyền bá thông tin và người đàm phán để phát triển hơn nữa mối quan hệ ấy và nhận thức được những điều bổ ích những thông tin mà mối liên hệ ấy tạo ra.

>> Xem thêm:  Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc, các phòng ban giúp việc và ban kiểm soát công ty cổ phần

- Vai trò thứ tư: Giám đốc là người tiếp nhận thông tin. Những thông tin mà Giám đốc nhận được bao gồm: những thông tin mang tính nghiệp vụ trong nội bộ, thông qua các báo cáo của cấp dưới, sự quan sát đối với hoạt động của tổ chức, những thông tin về các sự kiện ở bên ngoài như thông tin về khách hàng, về đối thủ cạnh tranh, người cung cấp, biến động của thị trường... những ý kiến và phương hướng, các loại sức ép, ví dụ đề nghị của cấp dưới và yêu cầu của những người ngoài tổ chức, ý kiến của thành viên hội đồng quản trị và những lời chất vấn của các tổ chức xã hội...

- Vai trò thứ năm: Giám đốc là người truyền bá thông tin.​ Giám đốc phải truyền bá những thông tin từ bên ngoài cho tổ chức của mình và truyền bá những thông tin nội bộ từ nhân viên cấp dưới này đến nhân viên cấp dưới khác.

- Vai trò thứ sáu: Chính là người phát ngôn.​ Vai trò truyền bá thông tin của Giám đốc là vai trò trong nội bộ tổ chức. Còn vai trò người phát ngôn là vai trò đối ngoại. Đó là việc truyền bá những thông tin của tổ chức cho những cơ quan và những cá nhân ngoài tổ chức.

- Vai trò thứ bảy: Là nhà doanh nghiệp. Họ là người khởi xướng và thiết kế nhiều cải cách của tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình. Khái niệm “nhà doanh nghiệp" ở đây bao gồm toàn bộ công tác quản lý có liên quan đến những biến đổi tròng một tổ chức sẵn có hoặc một tổ chức mới thành lập.

- Vai trò thứ tám: Giám đốc là người khắc phục khó khăn​. Trong vai trò nhà doanh nghiệp. Giám đốc cần chủ động tập trung sự chú ý vào việc đổi mới tổ chức. Trong vai trò khắc phục khó khăn, Giám đốc phải xử lý những tình huống ngoài ý muốn và những biến đổi hàm chứa các nhân tố không điều khiển được. Hai vai trò này là hai bộ phận trong một thể thống nhất liên tục của việc ra quyết định quản lý. Giữa hai vai trò ấy có một khoảng cách không rõ ràng lắm, đồng thời có liên quan đến sự phán đoán và quan điểm của cá nhân...

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn).

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hãy nêu các phẩm của Henry Mintzberg?

Trả lời:

Các phẩm của Henry Mintzberg gồm có: “Tính chất công việc của giám đốc”, “Quyền lực bên trong và bên ngoài của tổ chức”, “Xây dựng quyết sách chiến lược”, “Sự hình thành chiến lược về lổ chức”. 

Ngoài ra, ông đã phát biểu nhiều luận văn về quản lý, trong đó có luận văn “Truyền thuyết và sự thật về công việc của giám đốc” và luận văn “Vừa xây dựng kế hoạch, vừa thực hiện quản lý”

Câu hỏi: Tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” của Henry Mintzberg nói về vấn đề gì?

Trả lời:

Tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” này đã nêu lên một cách toàn diện những đặc điểm công việc của giám đốc; Vai trò mà giám đốc đảm nhiệm, những thay đổi trong công việc của giám đốc, những loại hình chức vụ của giám đốc; Bí quyết nâng cao hiệu quả công việc của giám đốc; Triển vọng về công việc của giám đốc; Đồng thời đánh giá các quan điểm của những trường phái quản lý khác về chức vụ giám đốc. Sở dĩ người ta gọi ông và những người theo ông là “Trường phái nghiên cứu vai trò của giám đốc” vì họ lấy vai trò mà giám đốc đảm nhiệm làm trung tâm để phân tích chức năng và công việc của giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

Câu hỏi: Cấu trúc tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” bao gồm bao nhiêu chương?

Trả lời:

Về tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” là tác phẩm chủ yếu của óng và là tác phẩm kinh điên của trường phái nghiên cứu vai trò giám đốc. Với cấu trúc của tác phẩm này, ngoài lời nói đầu, cuốn sách gồm có 7 chương...