1. Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ bảo vệ hay không?

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 11 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP, bao gồm cả các yêu cầu chung và cụ thể trong lĩnh vực này.

 

1.1. Điều kiện chung để được kinh doanh dịch vụ bảo vệ

- Đầu tiên, theo quy định của pháp luật, các hoạt động kinh doanh này phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thứ hai, cá nhân phải chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh và không thuộc vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:

Với người Việt Nam:

    + Những người đã bị khởi tố hình sự bởi hành vi vi phạm pháp luật và đang trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử bởi các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc quốc tế.

    + Những người có tiền án liên quan đến các tội phạm về an ninh quốc gia hoặc các tội phạm khác, bao gồm các tội cố ý được kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xoá án tích; hoặc đang trong thời gian tạm hoãn chấp hành án phạt tù; đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; đang bị hạn chế quyền tự do, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh trong các ngành nghề có liên quan đến an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

    + Các trường hợp khác như đang bị áp dụng biện pháp giáo dục cộng đồng, hoặc biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài, họ phải có giấy phép cư trú được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Thứ ba, an toàn trong hoạt động kinh doanh được xem xét ưu tiên, do đó, điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy là rất quan trọng và cần được đảm bảo.

 

1.2. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp.

- Liên quan đến người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ, yêu cầu cá nhân phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không được là người đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong vòng 24 tháng liền kề trước đó (trừ quy định tại khoản 2 của Điều 22 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

- Pháp luật không cấm cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam tham gia liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài, nhưng cần đảm bảo rằng việc này chỉ diễn ra khi cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ, và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

- Trong trường hợp cơ sở kinh doanh nước ngoài tham gia đầu tư góp vốn vào cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam, các điều sau đây cần được tuân thủ:

+ Doanh nghiệp phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ ít nhất trong suốt 05 năm liên tục.

+ Cá nhân đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài không được bị cơ quan pháp luật của quốc gia nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về các vi phạm liên quan đến hoạt động dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.

+ Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác bảo vệ. Số vốn đầu tư tối thiểu của cơ sở kinh doanh nước ngoài là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá này được cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Do đó, để được kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cơ sở phải là một doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện chung và riêng đã được trình bày. Các hộ kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện đã nêu nên sẽ không được phép thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

 

2. Hộ gia đình cung cấp thông tin không đúng thực tế để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì xử phạt thế nào?

Theo quy định tại điểm q khoản 3 Điều 12 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được áp dụng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho các hành vi sau:

- Cơ quan có thẩm quyền phát hiện rằng doanh nghiệp không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình kinh doanh.

- Cung cấp thông tin không đúng thực tế trong tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

- Cấm hoàn toàn việc cho mượn, cho thuê, mua, bán Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng vẫn cố tình thực hiện.

- Không tuân thủ quy định về địa điểm kinh doanh được cấp phép ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Giao con dấu cho khách hàng mà không thông qua cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp bản thiết kế mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức cho những người không có thẩm quyền.

Như vậy, việc cung cấp thông tin sai lệch để đạt được giấy phép kinh doanh bảo vệ có thể bị áp dụng mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người đại diện của hộ gia đình.

 

3. Thẩm quyền của UBND huyện trong xử phạt khi hộ gia đình cung cấp thông tin không đúng thực tế để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Hiện nay, quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ được ủy thác cho nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác nhau, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là một trong những cá nhân có thẩm quyền, với các điều sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể áp dụng các biện pháp như cảnh cáo.

- Mức phạt tiền tối đa áp dụng cho cá nhân này là 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; và 37.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ngoài ra, cá nhân vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động trong thời gian nhất định.

- Cũng có thể thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính và nghị định liên quan.

Dựa trên những điều quy định trên, hành động của hộ gia đình cung cấp thông tin không đúng thực tế để đạt được giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ nằm trong phạm vi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt tối đa mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có thể áp dụng là 20 triệu đồng.

Bài viết liên quan: Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân viên làm dịch vụ bảo vệ là gì? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ bảo vệ hay không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!