1. Hiểu thế nào về Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 (có hiệu lực ngày 01/7/2024) Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được xác định là một hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cấp cơ sở, cụ thể là ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hiểu đúng ý nghĩa và mục đích của quy định trên, ta có thể giải thích chi tiết hơn về khái niệm và vai trò của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong việc duy trì trật tự an toàn xã hội tại cấp cơ sở.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một đơn vị tổ chức được thành lập tại từng thôn, tổ dân phố với mục đích chính là tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cấp cơ sở. Các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thường là những người dân sinh sống tại cùng một khu vực, có hiểu biết về tình hình, văn hóa, lịch sử và quy định pháp luật của địa phương. Vai trò của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là rất quan trọng và có sự ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và an ninh trật tự tại cấp cơ sở. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động giám sát, tuần tra, và tuân thủ quy định về an ninh, trật tự tại khu vực của mình. Họ cũng đóng vai trò thông báo, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc duy trì trật tự công cộng, phòng chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự còn có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cư dân địa phương, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự. Họ có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức về an ninh, trật tự và ý thức tuân thủ pháp luật cho cả cộng đồng. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và an ninh tại cấp cơ sở, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an lành và phát triển. Sự tổ chức và hoạt động hiệu quả của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự an toàn và sự phát triển bền vững của cộng đồng cơ sở, góp phần vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

 

2. Quy định về việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ra sao?

Theo quy định tại Điều 15 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023, việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được tiến hành như sau:

- Cơ quan Công an cấp xã, dựa trên yêu cầu về bảo đảm an ninh và trật tự tại cơ sở, có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Việc tuyển chọn này phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 của Điều 14 trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023.

- Quá trình tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phải được thực hiện công khai, dân chủ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc lựa chọn các cá nhân tham gia vào tổ chức này.

- Trong quá trình tuyển chọn, ưu tiên sẽ được đưa cho những công dân đã từng có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, hoặc công dân đã từng là cán bộ Công an xã bán chuyên trách và đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, cũng ưu tiên những công dân có kiến thức, hiểu biết về phong tục, tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đối với những cá nhân đã từng tham gia các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, họ cũng được xem xét đặc biệt trong quá trình tuyển chọn.

Qua việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, chúng ta mong muốn xây dựng được một đội ngũ đáng tin cậy, có khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở một cách hiệu quả. Điều này đóng góp không nhỏ vào sự ổn định và phát triển của địa phương, đảm bảo an ninh và trật tự cho cộng đồng dân cư.

 

3. Cơ cấu Tổ bảo vệ an ninh trật tự được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023, cơ cấu của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được xác định như sau:

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bao gồm ba chức danh chính: Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên. Mỗi thành viên trong tổ có vai trò và nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo an ninh và trật tự tại cơ sở.

- Quy trình thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra theo quy định sau đây: Công an cấp xã sẽ lập báo cáo và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp để xin quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ ra quyết định chấp thuận thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời, quyết định này cũng công nhận các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và thông tin về Tổ sẽ được niêm yết công khai.

- Đối với việc bổ nhiệm Tổ trưởng và Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Công an cấp xã sẽ căn cứ vào năng lực và trình độ chuyên môn của các cá nhân đã được bổ nhiệm Đội trưởng và Đội phó đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố, theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Dựa trên đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn, Công an cấp xã sẽ đề xuất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và quyết định công nhận các cá nhân này là Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Qua việc cấu thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định, chúng ta hy vọng có được một tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo an ninh và trật tự tại cơ sở. Các thành viên trong tổ sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác và có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương.

 

4. Những nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Theo quy định tại Khoản 4 của Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023, nhiệm vụ của thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được xác định như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Ông ta phải báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về các hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngoài ra, ông ta còn có nhiệm vụ phân công công việc cho các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng. Ông ta cũng có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp Tổ trưởng chưa có mặt hoặc được Tổ trưởng ủy quyền.

- Các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, hay còn gọi là Tổ viên, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Các Tổ viên này hoạt động dưới sự quản lý và phân công công việc của Tổ trưởng và Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Ngoài ra, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự như Đội trưởng và Đội phó đội dân phòng, theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Qua việc xác định rõ nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định, chúng ta hy vọng sẽ có một tổ chức hoạt động hiệu quả. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ đảm bảo sự an ninh và trật tự tại cơ sở, đồng thời góp phần vào việc duy trì ổn định và phát triển của địa phương.

Xem thêm >> Kinh doanh khí có cần xin giấy phép an ninh trật tự không?

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.