1. Tầm quan trọng của việc quản lý vận chuyển hàng hóa có nguy hiểm về cháy nổ

Việc quản lý vận chuyển hàng hóa có nguy hiểm về cháy nổ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì những lý do sau:

- Bảo vệ sức khỏe con người và tài sản:

+ Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản.

+ Bảo vệ sức khỏe của người tham gia vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa và những người xung quanh khỏi tác hại của các chất nguy hiểm.

+ Góp phần bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm do rò rỉ, tràn lọt hóa chất nguy hiểm.

- Đảm bảo an ninh quốc gia:

+ Một số loại hàng hóa nguy hiểm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc khủng bố.

+ Việc quản lý chặt chẽ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh quốc gia.

- Phát triển kinh tế:

+ Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm diễn ra an toàn, hiệu quả.

+ Thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế.

- Nâng cao uy tín quốc gia:

+ Cho thấy Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm trong việc quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho cộng đồng quốc tế.

* Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật:

+ Ban hành và cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Quy định rõ ràng về trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước.

- Nâng cao nhận thức của người dân:

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ cháy nổ và cách thức phòng chống cháy nổ khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Phổ biến kiến thức về an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho lái xe, phụ xe, người bốc dỡ hàng hóa.

- Đầu tư trang thiết bị:

+ Trang bị cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại.

+ Xây dựng các kho bãi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm đảm bảo an toàn.

- Hợp tác quốc tế:

+ Tham gia các hiệp ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

* Việc quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm hiệu quả mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

- Bảo vệ sức khỏe con người và tài sản: Giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản.

- Bảo vệ môi trường: Tránh ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn lọt hóa chất nguy hiểm.

- Thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế: Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm diễn ra an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế.

- Nâng cao uy tín quốc gia: Cho thấy Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm trong việc quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho cộng đồng quốc tế.

- Giảm thiểu thiệt hại do tai nạn cháy nổ: Khi xảy ra tai nạn, việc quản lý hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Việc quản lý vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ có vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, tài sản và môi trường.

 

2. Vai trò của Giấy phép vận chuyển hàng hóa có nguy hiểm về cháy nổ

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ (sau đây gọi là Giấy phép) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển loại hàng hóa này. Cụ thể, Giấy phép có những vai trò sau:

- Là căn cứ pháp lý cho hoạt động vận chuyển:

+ Giấy phép là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ.

+ Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mà không có Giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

- Đảm bảo điều kiện an toàn cho hoạt động vận chuyển:

+ Giấy phép quy định các điều kiện về phương tiện vận chuyển, người lái xe, phụ xe, điều kiện về kho bãi, bến bãi, trình tự, thủ tục vận chuyển... đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Việc tuân thủ các điều kiện trong Giấy phép góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và môi trường.

- Giúp theo dõi, quản lý hoạt động vận chuyển:

+ Căn cứ vào Giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi, quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên địa bàn.

+ Việc kiểm tra việc chấp hành các điều kiện trong Giấy phép góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vận chuyển:

+ Việc được cấp Giấy phép thể hiện sự tin tưởng của cơ quan nhà nước đối với năng lực, trình độ của tổ chức, cá nhân vận chuyển.

+ Do đó, các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển.

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển loại hàng hóa này. Do đó, tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cần tuân thủ đầy đủ các quy định về Giấy phép để góp phần bảo vệ sức khỏe con người, tài sản và môi trường.

 

3. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa có nguy hiểm về cháy nổ loại 1, 2, 3, 4, 9 cấp huyện

Căn cứ theo tiểu mục 3 Phần C Mục II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024, hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) cấp huyện bao gồm những hồ sơ sau:

- Giấy tờ chung: Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:

+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ.

+ Bản chính, số lượng: 01 bộ.

- Giấy tờ về phương tiện vận chuyển: Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển còn thời hạn kiểm định theo quy định:

+ Bao gồm thông tin biển kiểm soát, loại phương tiện, ngày tháng năm sản xuất, ngày tháng năm hết hạn kiểm định.

+ Bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01 bộ.

- Giấy tờ về người điều khiển và người áp tải phương tiện:

+ Bảng kê danh sách người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:

-> Bao gồm họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, số giấy phép lái xe/giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (đối với thuyền viên), thông tin về người áp tải (nếu có).

-> Kèm bản sao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn theo quy định.

-> Bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01 bộ.

+ Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Bản sao hoặc bản sao điện tử, số lượng: 01 bộ.

+ Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt của thuyền viên đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa: Bản sao hoặc bản sao điện tử, số lượng: 01 bộ.

- Giấy tờ về phương án vận chuyển: Phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của đơn vị vận chuyển:

+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 34/2024/NĐ-CP.

+ Bao gồm tối thiểu các nội dung: Biển kiểm soát xe, họ và tên người điều khiển phương tiện, loại hàng, khối lượng, tuyến đường, thời gian vận chuyển, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ.

+ Phương án ứng phó sự cố tràn dầu (chỉ áp dụng đối với trường hợp vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa).

+ Bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01 bộ.

- Lưu ý:

+ Tất cả các bản sao giấy tờ cần được công chứng hoặc xác nhận hợp lệ bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ cơ quan cấp phép.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mẫu số PC02 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt có hướng dẫn chi tiết. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.