Luật sư tư vấn về chủ đề "vận chuyển hàng hóa"

vận chuyển hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vận chuyển hàng hóa.

Khái niệm , đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Khái niệm , đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Vận chuyển hàng hóa hay giao nhận hàng hóa là một động từ chỉ sự di chuyển hàng hóa từ nơi gởi hàng đến nơi nhận hàng. Công việc này thường gắn với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa với sự ký hợp đồng vận chuyển giữa hai bên nhận gởi. Hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Vận chuyển hàng hóa hay giao nhận hàng hóa là một động từ chỉ sự di chuyển hàng hóa từ nơi gởi hàng đến nơi nhận hàng. Công việc này thường gắn với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa với sự ký hợp đồng vận chuyển giữa hai bên nhận gởi. Hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại kéo theo sự hoạt động sôi nổi của thị trường vận tải, các bên tham gia vào quan hệ vận tải đều mong muốn được đảm bảo pháp lý tốt nhất trong khi tham gia vào quan hệ này. Vậy điều mà các bên nên chú trọng đến là nội dung của hợp đồng.

Nghĩa vụ của người chuyên chở hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ

Nghĩa vụ của người chuyên chở hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ
Hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ là sự thỏa thuận, theo đó người chuyên chở dành một phần chiếc tàu chợ để chở hàng của người thuê chở từ cảng này đến cảng khác, còn người thuê chở phải trả tiền cước. Vậy, trong hợp đồng chuyên chở người nhận chuyên trở có những nghĩa vụ gì?

Nghĩa vụ của người thuê chở trong hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ

Nghĩa vụ của người thuê chở trong hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ
Hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tàu chợ là sự thỏa thuận, theo đó người chuyên chở dành một phần chiếc tàu chợ để chở hàng của người thuê chở từ cảng này đến cảng khác, còn người thuê chở phải trả tiền cước. Vậy, người thuê chở trong hợp đồng này có nhũng nghĩa vụ gì?

Hợp đồng dịch vụ Logistics là gì? Một số vấn đề lý luận về hợp đồng dịch vụ Logistics ở Việt Nam

Hợp đồng dịch vụ Logistics là gì? Một số vấn đề lý luận về hợp đồng dịch vụ Logistics ở Việt Nam
Dịch vụ Logistics có vai trò quan trọng trong nền thương mại hàng hóa. Việc xác lập giao dịch trong dịch vụ logistics cũng cần phải thiết lập hợp đồng dịch vụ. Vậy hợp đồng dịch vụ logistics là gì? Hợp đồng dịch vụ logistics có đặc điểm như thế nào? Tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây:

Giới hạn áp dụng của Quy tắc Hague là gì?

Giới hạn áp dụng của Quy tắc Hague là gì?
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby về giới hạn áp dụng quy tắc đối với các quan hệ về chuyên chở hàng hóa. Trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hamburg về việc áp dụng các Công ước khác trong quan hệ vận chuyển hàng hóa do quy tắc điều chỉnh:

Người gửi hàng là gì? Trách nhiệm của người gửi hàng theo Công ước hamburg là gì?

Người gửi hàng là gì? Trách nhiệm của người gửi hàng theo Công ước hamburg là gì?
Ở trang web này Luật Minh Khuê đã có nhiều bài viết về trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa trong vận tải biển. Ở bài viết này chúng tôi sẽ trình bày và luận giải quy định của Công ước Hamburg về trách nhiệm của người gửi hàng, bảo đảm của ngưởi gửi hàng đối hàng hóa trong vận tải biển.

Vận đơn đường biển là gì? Những bảo lưu và hiệu lực chứng cứ của vận đơn theo quy định của Công ước Hamburg

Vận đơn đường biển là gì? Những bảo lưu và hiệu lực chứng cứ của vận đơn theo quy định của Công ước Hamburg
Vận đơn đường biển có nhũng nội dung cơ bản nào? Khi nào được thể hiện những vấn đề bảo lưu trong vận đơn đường biển? Bài viết sau đây sẽ trình bày và luận giải quy định cuả Công ước Hamburg về những vấn đề bảo lưu trong vận đơn đường biển và hiệu lực chứng cứ của vận đơn đường biển.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook