1. Khái niệm hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực vận tải và lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là trong ngành công nghiệp và thương mại. Được định nghĩa đơn giản, đây là những loại hàng hóa có khả năng gây ra cháy hoặc nổ khi chịu các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ cao, lửa, va đập, hay tác động cơ học.

Hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ được phân loại và quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế như của Liên Hợp Quốc (UN) và các cơ quan quản lý vận tải quốc gia. Các mặt hàng này thường được chia thành các nhóm như sau:

- Hàng dễ cháy: Bao gồm các chất lỏng, khí và rắn có nguy cơ cháy cao khi tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao. Ví dụ như xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng (LPG), acetone, ethanol và các hợp chất hữu cơ khác.

- Hàng dễ nổ: Bao gồm các chất lỏng, khí hoặc rắn có khả năng phát nổ mạnh khi bị kích thích bởi nhiệt, tia lửa hoặc tác động vật lý. Các ví dụ điển hình là thuốc nổ, mìn, thuốc súng, khí nén, nitrat amoni và các hợp chất nitrơ khác.

- Hàng dễ cháy và dễ nổ: Đây là những loại hàng hóa có tính chất kết hợp giữa dễ cháy và dễ nổ, gây ra nguy cơ cao hơn khi vận chuyển và lưu trữ. Ví dụ như một số loại thuốc nổ hữu cơ, hợp chất nitrơ hữu cơ, các hợp chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh.

Những hàng hóa này đòi hỏi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt trong quá trình xử lý, vận chuyển và lưu trữ để tránh tai nạn và thảm họa môi trường. Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã đưa ra các quy định và hướng dẫn cụ thể về cách xử lý hàng hóa nguy hiểm, bao gồm các yêu cầu về bao bì an toàn, nhãn dán, phương tiện vận chuyển phù hợp và các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Ngoài các quy định pháp lý, việc đào tạo và nâng cao nhận thức cho các công nhân liên quan cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn tối đa khi làm việc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. Các công ty và tổ chức cần có chế độ quản lý rủi ro chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố.

Tóm lại, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với an toàn cộng đồng và môi trường, yêu cầu sự chú ý và chăm sóc đặc biệt trong quản lý và vận hành hàng ngày

 

2. Thủ tục cấp phép chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ loại 1, 2, 3, 4, 9 cấp huyện

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo tiểu mục 3 Phần C Mục II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024:

* Đối tượng áp dụng: Cá nhân và tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, 2, 3, 4 và 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

* Thủ tục:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo mẫu quy định.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động hợp pháp của tổ chức vận tải.

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vận chuyển.

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển.

+ Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ cho người lái xe, người phụ lái, người điều khiển phương tiện vận chuyển.

+ Phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

+ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (nếu có).

+ Giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

=> Lưu ý: Các giấy tờ trên chỉ mang tính chất tham khảo

- Bước 2: Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Công an cấp huyện thuộc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận sẽ cấp Phiếu tiếp nhận và hướng dẫn người nộp hồ sơ theo dõi kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận sẽ trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả:

+ Cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận.

+ Kết quả có thể được nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản dịch vụ công.

- Lưu ý:

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế, thời gian giải quyết hồ sơ có thể kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

+ Lê phí cấp Giấy phép: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Tài liệu tham khảo: Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024 ban hành kèm theo Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

* Cách thức thực hiện thủ tục xin cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy nổ loại 1, 2, 3, 4, 9 cấp huyện theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024:

- Nộp trực tiếp:

+ Địa điểm: Bộ phận Một cửa Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bạn cư trú.

+ Hồ sơ: Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (như đã nêu ở các câu trả lời trước).

+ Lưu ý:

-> Mang theo bản gốc và bản sao các loại giấy tờ trong hồ sơ để đối chiếu.

-> Nộp hồ sơ trong giờ hành chính của Bộ phận Một cửa Công an cấp huyện.

-> Lấy Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy để theo dõi kết quả.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Địa chỉ: Gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bạn cư trú.

+ Hồ sơ: Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và ghi rõ thông tin người nộp hồ sơ trên bưu thiếp.

+ Lưu ý:

-> Gửi hồ sơ qua bưu điện có dịch vụ bưu chính công ích.

-> Giữ lại biên lai gửi bưu điện để theo dõi kết quả.

- Nộp trực tuyến:

+ Cổng dịch vụ: Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

+ Hồ sơ: Cần chuẩn bị hồ sơ điện tử theo quy định và đăng ký tài khoản dịch vụ công để nộp hồ sơ.

+ Lưu ý:

-> Đảm bảo chất lượng file hồ sơ điện tử rõ ràng, dễ đọc.

-> Thực hiện theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

-> In Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy để theo dõi kết quả.

 

3. Lưu ý khi thực hiện thủ tục xin cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy nổ loại 1, 2, 3, 4, 9 cấp huyện

Lưu ý khi thực hiện thủ tục xin cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy nổ loại 1, 2, 3, 4, 9 cấp huyện theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024:

- Về hồ sơ:

+ Hồ sơ phải đầy đủ, hợp lệ: Bao gồm tất cả các loại giấy tờ theo quy định tại Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024. Các bản sao phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

+ Hồ sơ phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu: Các thông tin trong hồ sơ phải được ghi chép chính xác, đầy đủ và nhất quán.

+ Nộp hồ sơ đúng thời hạn: Theo quy định tại Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 2024, thời hạn nộp hồ sơ là 20 ngày làm việc trước ngày vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

- Về phương tiện vận chuyển:

+ Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Phương tiện vận chuyển phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Trên phương tiện vận chuyển phải được dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm theo quy định.

- Về người lái xe, người phụ lái, người điều khiển phương tiện vận chuyển:

+ Phải có giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

+ Phải có đủ sức khỏe để lái xe, phụ lái, điều khiển phương tiện vận chuyển.

+ Phải có kinh nghiệm lái xe, phụ lái, điều khiển phương tiện vận chuyển vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

- Ngoài ra:

+ Cần tuân thủ các quy định khác về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

+ Cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

- Dưới đây là một số lưu ý bổ sung:

+ Bạn nên tra cứu kỹ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trước khi nộp hồ sơ xin cấp phép.

+ Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm để được tư vấn và hỗ trợ.

+ Bạn nên nộp hồ sơ xin cấp phép sớm để tránh trường hợp chậm trễ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Những vấn đề liên quan đến giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.