1. Giống cây trồng được xác định là giống có số lượng cá thể còn ít khi có các điều kiện nào?

Theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, giống cây trồng được định nghĩa là giống có số lượng cá thể còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng trong các trường hợp sau đây:

- Hệ số đa dạng nguồn gen của giống thấp hơn 0,25: Một giống cây trồng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu hệ số đa dạng nguồn gen của nó thấp hơn 0,25. Hệ số này đo lường mức độ đa dạng gen trong giống cây trồng, và khi nó thấp hơn ngưỡng 0,25, có nghĩa là giống cây đó đang mất đi tính đa dạng gen và có nguy cơ bị suy giảm sự tồn tại.

- Tỷ lệ hộ trồng dưới 10% tổng số hộ trồng tại nơi xuất xứ: Một giống cây trồng cũng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu tỷ lệ hộ trồng của nó tại nơi xuất xứ thấp hơn 10% tổng số hộ trồng. Điều này cho thấy giống cây trồng đó không được trồng rộng rãi và đang gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển.

- Diện tích trồng dưới ngưỡng quy định: Với các nhóm cây lương thực, thực phẩm, giống cây trồng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu diện tích trồng của chúng dưới 0,5 hecta. Với nhóm cây công nghiệp hàng năm, ngưỡng này là dưới 0,3 hecta. Đối với nhóm cây rau, cây hoa, giống cây trồng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu diện tích trồng dưới 0,1 hecta. Ngoài ra, với nhóm cây công nghiệp lâu năm, giống cây trồng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu số lượng cá thể dưới 250. Với nhóm cây ăn quả, cây cảnh, giống cây trồng được coi là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng nếu số lượng cá thể dưới 500.

Những giống cây trồng được xác định là có số lượng cá thể ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng sẽ được chú trọng bảo vệ và quản lý một cách đặc biệt. Các biện pháp cần được thực hiện để duy trì và phục hồi giống cây trồng này, như việc tăng cường nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng bền vững. Điều này giúp đảm bảo sự đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn gen cây trồng, góp phần vào sự an toàn và bền vững của nguồn lương thực và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

2. Hồ sơ đề nghị đưa giống cây trồng vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Quy trình đề nghị thêm giống cây trồng vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ bao gồm một số bước cụ thể. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 160/2013/NĐ-CP, tổ chức hoặc cá nhân mong muốn đưa một loài cây vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách này cần gửi hồ sơ đề nghị tới cơ quan thẩm định, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ đề nghị này phải tuân thủ các tài liệu quy định tại Khoản a Điều 8 Nghị định trên. Đầu tiên, người đề nghị cần điền vào Đơn đề nghị theo Mẫu số 01, được cung cấp trong Phụ lục II của Nghị định. Đơn này nêu rõ mục đích và lý do đề nghị đưa hoặc loại bỏ loài cây trong danh mục ưu tiên bảo vệ.

Ngoài ra, hồ sơ cần bao gồm ba (03) bộ hồ sơ khác nhau, được chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp với các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật đa dạng sinh học. Các nội dung cụ thể này bao gồm:

- Thông tin về loài cây: Hồ sơ phải cung cấp đầy đủ thông tin về cái tên khoa học, tên thông thường, đặc điểm sinh học, phân bố tự nhiên, và tình trạng bảo tồn của loài cây được đề nghị.

- Đánh giá tác động môi trường: Hồ sơ cần bao gồm một bản đánh giá chi tiết về tác động của loài cây đề nghị đến môi trường, bao gồm cả tác động tiềm năng và tác động thực tế đã được quan sát.

- Biện pháp bảo vệ và quản lý: Hồ sơ phải đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý cụ thể để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của loài cây. Điều này bao gồm việc xác định các khu vực bảo vệ, quy định lệnh cấm thu hái, hay các biện pháp khác để giảm tác động từ hoạt động con người.

- Đánh giá khả năng thay thế: Hồ sơ cần cung cấp một đánh giá về khả năng thay thế của loài cây đề nghị. Điều này đảm bảo rằng việc đưa hoặc loại bỏ loài cây không gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng sinh thái của hệ sinh thái địa phương.

Sau khi hồ sơ đề nghị được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp, người đề nghị có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan thẩm định. Cơ quan này sẽ tiến hành xem xét và đánh giá hồ sơ theo quy trình quy định. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu và được chứng minh là cókhả năng bảo vệ và quản lý hiệu quả, loài cây đề nghị có thể được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

Qua quy trình trên, việc đưa giống cây trồng vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ là một quy trình khá cẩn thận và có tính chất chính sách quan trọng. Điều này nhằm đảm bảo sự bảo tồn và quản lý bền vững của các loài cây quan trọng đối với đa dạng sinh học và môi trường. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng các giống cây trồng quan trọng sẽ được bảo vệ và sử dụng một cách đúng đắn, đồng thời giữ cho hệ sinh thái tồn tại và phát triển một cách cân bằng.

Tuy nhiên, quy trình này cũng đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức và cá nhân liên quan. Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu về thông tin và đánh giá tác động môi trường. Cơ quan thẩm định cần có vai trò chuyên môn trong việc đánh giá hồ sơ và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin cung cấp. Qua đó, chúng ta có thể đảm bảo quyết định đưa giống cây trồng vào danh mục ưu tiên bảo vệ được đưa ra một cách khoa học và có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, việc đưa giống cây trồng vào danh mục ưu tiên bảo vệ không chỉ giúp bảo tồn và phát triển các loài cây quan trọng mà còn góp phần vào bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ các dịch vụ sinh thái cung cấp bởi hệ sinh thái và đảm bảo sự tồn tại của các loài cây quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Vì vậy, quy trình đề nghị đưa giống cây trồng vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ là một bước quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý bền vững của tài nguyên thiên nhiên.

 

3. Cơ quan nào tổ chức thẩm định đối với giống cây trồng đưa vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 160/2013/NĐ-CP, việc thẩm định đối với giống cây trồng đưa vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ sẽ do cơ quan nào tổ chức phụ trách. Cụ thể như sau:

- Đối với loài động vật hoang dã và thực vật hoang dã, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định. Điều này đảm bảo rằng việc xác định danh mục loài được ưu tiên bảo vệ trong lĩnh vực động vật hoang dã và thực vật hoang dã được thực hiện chính xác và có cơ sở khoa học.

- Đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm, vai trò tổ chức thẩm định sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm. Điều này đảm bảo rằng việc xác định danh mục loài được ưu tiên bảo vệ trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi được thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.

Với quy định trên, có thể kết luận rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định đối với giống cây trồng đưa vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, bảo vệ và quản lý nguồn gen cây trồng một cách hiệu quả.

Xem thêm >> Sản xuất giống cây trồng là gì? Mục đích và quy trình sản xuất giống cây trồng

Nếu quý khách có bất kỳ khúc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc sau đây: tổng đài 1900.6162hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn.