Như vậy hóa đơn đó có giá trị pháp lý trong trường hợp máy công ty em kiện người bán vì máy nhận không mới 100% không Luật sư? Em cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Luật sư tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Hóa đơn như vậy có giá trị pháp lý không ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất: về giá trị pháp lý của hợp đồng

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Theo Điều 121 BLDS 2005 về  Giao dịch dân sự:

"Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự."

Như vây, hợp đồng là một hình thức của giao dịch dân sự.

Về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

"1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định."

Trong quy định trên, thì điều kiện có hiệu lực của hợp đồng không đề cấp đến vấn đề thời điểm thực hiện hợp đồng.

>> Xem thêm:  Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn dịch vụ, cách xuất và sử dụng hóa đơn theo quy định mới ?

Mặt khác, theo quy định tại Chương II Mua bán hàng hóa của Luật Thương mại 2005, thì điều kiên có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa là: chủ thể phải có năng lực chủ thể để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; đại diện các bên mua bán phải đúng thẩm quyền; mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; hợp đồng mua bán được giao kết đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng theo quy định pháp luật; hình thức hợp đồng phải đúng theo quy định pháp luật.

Như vậy, nếu hợp đồng mua bán máy móc của bạn không vi phạm các điều kiện trên, thì hợp đồng của bạn hoàn toàn có hiệu lực.

Thứ hai về việc hóa đơn đó có giá trị pháp lý trong trường hợp máy công ty kiện người bán vì máy nhận không mới 100% không?
sau đây là mẫu biên bản giao hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***----------

 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG
 

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN ...................................................................................................................................................
CÔNG TY .........................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ..............................................................................................................................
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : ...........................................   Fax: .........................................................................
MST                 : ................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
 
BÊN MUA:
BÊN ...................................................................................................................................................
CÔNG TY .........................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ..............................................................................................................................
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : ...........................................   Fax: .........................................................................
MST                 : ................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
 
Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: ………………………………………………….
 ………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.
- Số lượng:
- tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).
 
Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..
Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20…...
 
Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.
 
                                               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B


Như vậy, trong biên bản giao nhận hàng có ghi rõ đầy đủ thông tin về mặt hàng giao dịch, nó còn thể hiện ý chí của bên bán và bên nhận hàng, còn có chữ kí của hai bên, nên việc bạn dùng hóa đơn để làm nguồn chứng cứ khởi kiện khi việc mua bán hàng hóa không đúng như hóa đơn là hoàn toàn có thể.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

 

>> Xem thêm:  Chi phí hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được trừ khi tính thuế TNDN

Ý kiến trả lời bổ sung:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Nội dung phân tích:

Hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật dân sự tại Điều 122, Điều 127 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

>> Xem thêm:  Tư vấn về nộp sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN ?

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật này thì vô hiệu.

Như vậy, hợp đồng mà bạn kí kết nếu không vi phạm quy định tại Điều 122 thì hợp đồng đó hoàn toàn có giá trị pháp lý

Đồng thời theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về chứng cứ và nguồn chứng cứ đối với các vụ án trong phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 quy định. trong đó có các vụ án về kinh doanh, thương mại như sau :

Điều 81. Chứng cứ

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án hoặc do Toà án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Toà án dùng làm căn cứ để xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?

Điều 82. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được;

2. Các vật chứng;

3. Lời khai của đương sự;

4. Lời khai của người làm chứng;

5. Kết luận giám định;

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;

7. Tập quán;

8. Kết quả định giá tài sản;

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?

9. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Như vậy, hóa đơn đỏ mà bạn được cấp sau khi mua máy móc là một nguồn chứng cứ cần giao nộp. cùng với những chứng cứ mà tòa án thu thập được sẽ phán xét yêu cầu của các bên là hợp pháp hay không. Hóa đơn đó có giá trị pháp lý khi khởi kiện với tư cách là nguồn chứng cứ

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.   

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi như thế nào ?