1. Thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty luật Minh Khuê tư vấn cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm :rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng/giảm vốn điều lệ;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Thành lập chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện;

- Lập địa điểm kinh doanh;

- Các nội dung khác có liên quan.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

- Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

- Giấy ủy quyền;

- Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

Công ty luật Minh Khuê đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan có thẩm quyền* (cùng khách hàng);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi dấu pháp nhân);

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu pháp nhân (cùng khách hàng);

Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp hiện tại có thể không còn phù hợp và chưa đáp ứng được quy mô phát triển doanh nghiệp hoặc lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp, MKLAW FIRM sẽ tư vấn cho khách hàng việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp:

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty;

- Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;

- Phương án sử dụng lao động;

- Thời hạn thực hiện chuyển đổi;

- Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Công ty luật Minh Khuê cùng doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty:

- Biên bản họp về việc chuyển đổi;

- Quyết định về việc chuyển đổi;

- Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, Danh sách thành viên/cổ đông, Điều lệ công ty

- Các tài liệu cần thiết khác;

- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của Doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên MKLAW FIRM để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu pháp nhân (người đại diện của Doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên MKLAW FIRM để ký nhận dấu);

3. Mua bán, sát nhập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Luật sư của MKLAW FIRM cam kết hỗ trợ thành công các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ tốt nhất từ đội ngũ luật sư am hiểu tường tận những khúc mắc trong kinh doanh cũng như những thách thức và cơ hội pháp lý của doanh nghiệp. Luật sư của MKAW FIRM hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là doanh nghiệp trong nước, các quỹ đầu tư hay các tập đoàn đa quốc gia; hỗ trợ việc thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng; tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ cho việc giao dịch. Công ty luật Minh Khuê đảm bảo tư vấn cho khách hang các phương thức giao dịch hợp lý nhất, hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết theo quy định của pháp luật và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo đúng kế hoạch.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của MKLAW FRIM liên quan đến các dự án mua bán sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

- Cơ cấu các giao dịch;

- Tham gia đàm phán hợp đồng;

- Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trả phí, tính phí qua Email

- Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;

- Tư vấn về thuế, luật lao động và những tình huống pháp lý phức tạp khác phát sinh trong giao dịch;

- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương để giúp khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn các vấn đề về luật cạnh tranh (chống độc quyền);

- Tư vấn đầu tư vốn cổ phần trong nước và quốc tế, tài trợ vốn; và

- Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.

4. Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục phá sản, giải thế doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động, MKLAW FIRM cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc làm các thủ tục tạm ngừng họat động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục và giải quyết những vướng mắc, phát sinh khi thực hiện giải thể, phá sản doanh nghiệp, bao gồm:

- Xử lý nợ, thuế, quyết toán thuế doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Thanh lý hợp đồng và giải quyết vấn đề về lao động.

- Soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

- Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng làm việc với người lao động, chủ nợ…

- Giải quyết và phân chia, thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Định giá tài sản của doanh nghiệp.

Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký thủ tục liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

Những lợi ích từ Hợp đồng tư vấn thường xuyên: Để luôn giành được thế chủ động, dự liệu được các hệ quả pháp lý phát sinh từ một hợp đồng, một giao dịch thậm chí một hành vi, hay phát ngôn của doanh nghiệp, Quý vị nên tham vấn kịp thời các Luật sư chuyên ngành để có được những lời khuyên khôn ngoan hay ý kiến pháp lý trước khi đưa ra quyết định.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi: 1900.6162

Sở hữu một Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với một công ty luật uy tín, Quý vị sẽ:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

+ Không phải mất một khoảng chi phí lương rất lớn để thiết lập, duy trì Ban pháp chế hoặc đội ngũ chuyên viên pháp lý;

+ Nhận các văn bản quy phạm pháp luật liên quan từ Công ty tư vấn dưới các hình thức thuận tiện nhất;

+ Không phải cung cấp chỗ làm việc cố định cho một luật sư trong doanh nghiệp;

+ Không phải đầu tư phòng ốc, bàn ghế, máy móc, công cụ làm việc cũng như các khoản phụ cấp khác;

+ Được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp từ công ty luật, văn phòng luật sư mọi lúc, mọi nơi;

+ Hiệu quả dịch vụ cao hơn do công ty luật hay văn phòng luật sư tập hợp nhiều luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm chuyên trách các lĩnh vực khác nhau;

+ Các luật sư khi tham gia các vụ việc, án sẽ dễ dàng tiếp cận nhanh chóng và tìm hiểu thông tin toàn diện của khách hàng và đối thủ tranh chấp do đã có thời gian tư vấn thường xuyên cho Quý vị. Điều này rất có ý nghĩa khi mà một hay một nhóm luật sư phải đảm trách các vụ án, vụ việc khác nhau trong cùng một thời điểm;

+ An tâm và tự tin khi đưa ra các quyết định, xác lập các giao dịch bởi đã được kiểm duyệt về mặt pháp lý theo hướng có lợi cho Quý vị.

Phí luật sư tư vấn thường xuyên:

Quý vị mong muốn có một trợ thủ pháp lý tin tưởng và hữu hiệu cho riêng Doanh nghiệp mình, tuy nhiên Quý vị chưa sẵn sàng có một nguồn ngân sách định kỳ hàng tháng cho dịch vụ tuy xa xỉ nhưng lại rất cần thiết này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi Quý khách sẽ tự trả lời được thắc mắc này sau khi được tư vấn.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Phòng Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê