Em muốn biết là với những khúc mắc như vậy giữa hai loại này nhưng hiện nay quy định Pháp luật VN mình vẫn công nhận trường hợp doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đầu tư rồi thì không cần phải có giấy phép kinh doanh nữa đúng k ạh? và hiện tại có Công ty nào có cả hai giấy nào k? Trường hợp hai giấy này có điểm không khớp nhau thì theo cái nào ạh?

(Tham khảo bài viết: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy phép kinh doanh ).
Người hỏi: Nguyễn Thị Linh

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến website của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

Căn cứ theo luật doanh nghiệp năm 2005luật đầu tư năm 2005 thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD) là sử dụng cho công ty trong nước, còn giấy chứng nhận đầu tư (GCN ĐT) là dùng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Do đó, GCN ĐT cũng chính là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công ty bạn vẫn được phép hoạt động bình thường sao bạn lại muốn thay đổi thành GCN ĐKKD (theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP thì gọi là GCN ĐKDN). 

Như vậy giấy chứng nhận đầu tư là dùng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Có những doanh nghiệp có cả hai loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư đó là các doanh nghiệp ban đầu hoàn toàn là 100% vốn trong nước  nhưng sau đó đã chuyển nhượng một phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Khi đó, theo yêu cầu của công việc thì doanh nghiệp sẽ phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Khi có giấy chứng nhận đầu tư tức đó là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đó giấy chứng nhận đầu tư chính là giấy đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp không cần phải có giấy đăng ký kinh doanh nữa.

Trường hợp hai loại giấy tờ này không khớp nhau về mặt nội dung thì cũng không ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng của doanh nghiệp. Bởi lẽ giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến các hợp đồng kinh tế có yếu tố nước ngoài. Khi đó hợp đồng liên quan đến lĩnh vực nào thì sẽ căn cứ vào giấy chứng nhận đầu tư hay giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài