Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy chứng nhận đầu tư"

giấy chứng nhận đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy chứng nhận đầu tư.

Quy định về trình tự và nội dung định giá dự án đầu tư.

Quy định về trình tự và nội dung định giá dự án đầu tư.
Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án phù hợp với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án. Vậy, quy trình và nội dung đánh giá dự án đầu tư được quy định ra sao?

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế
Tranh chấp đầu tư quốc tế là những mâu thuẫn hay bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ đầu tư quốc tế, phát sinh từ các hiệp định có liên quan tới đầu tư quốc tế, hiệp định bảo hộ đầu tư hoặc hợp đồng, thoả thuận đầu tư.

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài và tình hình đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài và tình hình đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam
Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích kinh nghiệm của Nhật Bản – quốc gia phát triển trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài? Tình hình đầu tư của Nhật Bản vào Việt nam như thế nào? Nguyên nhân tại sao có xu hướng như vậy?...