Sau đó ông B làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái của mình. Bà A viết đơn đề nghị chánh án TANDTC kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và sau đó có Quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy hai bản án đưa về TAND huyện xét xử lại.

Vấn đề em thắc mắc là trong trường hợp xét xử lại mà HĐXX tuyên quyền sử dụng đất thuộc bà A và bản án có hiệu lưc thi hành thì:

- Nếu việc ông B thục hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái của mình trước ngày có Quyết định Giám đốc thẩm thì con gái ông B có phải trả lại quyền sử dụng đất cho bà A hay không?

- Nếu việc ông B thục hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái của mình sau ngày có Quyết định Giám đốc thẩm
thì con gái ông B có phải trả lại quyền sử dụng đất cho bà A hay kông ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Chúng tôi, vấn đề bạn quan tâm xin trao đổi như sau:

Nếu bản án tuyên bà A có quyền sử dụng thửa đất đó và TATC không có quyết định giám đốc thẩm nữa thì con gái ông B phải trả lại thửa đất đó cho bà A, không phụ thuộc vào thời gian ông B sang tên cho con gái.

Điều 258 Bộ luật dân sự năm 2005 (Xem thêm:Bộ luật dân sự 2015) quy định chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

Khoản 2 Điều 138 BLDS năm 2005 quy định trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

Như quy định trên thì theo tôi, con của ông B phải được quyền sử dụng đất nếu việc tặng cho QSDĐ giữa ông B và con ông B xảy ra trước khi ông B và con ông B nhận được Quyết định Giám đốc thẩm.


Về nguyên tắc, cơ quan tài nguyên môi trường không cần biết chiếm hữu ngay tình hay không, đó là câu chuyện của tòa án. Khi bà A có đơn đưa lên cơ quan tài nguyên môi trường cùng với bản án, họ sẽ ra quyết định thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B hoặc con ông B và cấp cho bà A theo phán quyết của tòa. Việc con ông B có chiếm hữu ngay tình hay không, cần phải có một phán quyết giám đốc thẩm khác.

Xin hỏi thêm: Đây là tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông B và bà A. Nếu bản án tuyên quyền sử dụng đất thuộc về bà A thì thi hành án phải buộc ông B giao lại GCNQSDĐ để làm sổ đỏ cho bà A (đương nhiên là ông B ko có để giao vì đã sang tên cho con gái). Không thể có chuyện tranh chấp giữa ông B và bà A mà lại buộc con gái ông B phải trả.

Nếu con gái ông B đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, thì khi bản án tuyên quyền sử dụng đất thuộc về bà A. Vậy có thể trên cơ sở Khoản 2 Điều 138 và Điều 258 BLDS để kháng cáo hay không?

Xin chân thành cám ơn Luật sư đã tư vấn.

Theo đề bài đưa ra thì đó là một bản án có hiệu lực pháp luật. Như vậy, con ông B hoặc ông B chỉ có thể làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm. Còn một khả năng nữa, rất thấp thôi, con gái ông B khởi kiện một vụ án khác.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai