Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Dân sự 2015 về Thực hiện nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới:

“1. Nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới là nghĩa vụ mà theo đó mỗi người trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Bên có nghĩa vụ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bất cứ ai trong số những người có quyền liên đới.

3.Trường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người có quyền liên đới khác.”

Căn cứ vào quy định trên thì những người có quyền liên đới là những người cùng có quyền đối với một nghĩa vụ nhất định do bên có nghĩa vụ thực hiện. Đối với trường hợp nhiều người có quyền liên đối thì thực hiện nghĩa vụ được tiến hành như sau:

Một trong số những chủ thể mang quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Pháp luật quy định, một trong số những người có quyền liên đới có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đối với mình. Nhưng không ghi nhận tiếp quyền hoàn trả lại giữa những người có quyền liên đới với nhau.

Khi phát sinh quan hệ loại này, bên có nghĩa vụ được pháp luật cho phép có thể thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của mình trước bất kỳ một bên có quyền nào nếu chưa phát sinh quyền yêu cầu từ một chủ thể nào đó.

Ví dụ, khi đến hạn hợp đồng, D thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trước A hoặc B hoặc C đều có thể được chấp nhận.

Trường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người có quyền liên đới khác.

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

Khi phát sinh nghĩa vụ liên đới hoặc quyền liên đới, pháp luật vẫn tôn trọng quyền tự định đoạt của các chủ thể. Một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ việc thực hiện nghĩa vụ tương xứng với phần quyền của mình thì bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người có quyền liên đới khác. Tính chất của việc thực hiện nghĩa vụ sau khi xuất hiện vấn đề miễn nghĩa vụ của một trong số những người có quyền sẽ không thay đổi nếu trong quan hệ đó vẫn còn tồn tại quyền liên đới – tức là loại nghĩa vụ nhiều người.

Như vậy, hai người cho bạn vay tiền là hai người có quyền liên đới đối với nghĩa vụ trả tiền của bạn. Đối với trường hợp này thì một trong hai người đều có quyền yêu cầu bạn thanh toán toàn bộ tiền vay cho họ. Đồng thời bạn cũng có thể thực hiện việc trả tiền đối với bất kì người nào trong hai người cho vay đó.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 3) để trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về phạt nghĩa vụ vi phạm hợp đồng ?