Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ dân sự"

nghĩa vụ dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ dân sự.

Nghĩa vụ là gì ? Khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ

Nghĩa vụ là gì ? Khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ
Nghĩa vụ là việc phải làm theo bổn phận của mình. Khái niệm nghĩa vụ được sử dụng khá phổ biến trong các luật khác nhau như luật dân sự (nghĩa vụ trả nợ...), luật hành chính (nghĩa vụ nộp phạt...), Luật hôn nhân gia đình (nghĩa vụ cha mẹ đối với con ...). Bài viết phân tích, làm rõ vấn đề này:

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?
Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ: Hợp đồng; Hành vi pháp lý đơn phương; Thực hiện công việc không có ủy quyền; Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; Căn cứ khác do pháp luật quy định.

Nghĩa vụ dân sự là gì ? Quy định về nghĩa vụ dân sự theo Bộ luật Dân sự hiện hành?

Nghĩa vụ dân sự là gì ? Quy định về nghĩa vụ dân sự theo Bộ luật Dân sự hiện hành?
Hợp đồng dân sự, hành vi dân sự đơn phương; việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; việc gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; thực hiện công việc không có ủy quyền…đều phát sinh giữa các bên quyền và nghĩa vụ dân sự. Bài viết xoay quanh vấn đề về nghĩa vụ dân sự và các quy định pháp luật có liên quan

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật
Chấm dứt nghĩa vụ được hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật dân sự 2015

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Biện pháp dân sự có tính chất tài sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm buộc người có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ mà họ đã cam kết, thoả thuận trong giao dịch dân sự.

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự
Thưa luật sư, xin luật sư làm giúp cháu câu hỏi này: Phân tích nội dung nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự theo quy định Luật Dân sự Việt Nam? Cháu cám ơn !

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?
Các quan hệ bảo đảm bao giờ cũng nhằm bảo đảm cho một nghĩa vụ nhất định. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận bảo đảm thì bên bảo đảm có nghĩa vụ phải lấy đối tượng nào đó để bảo đảm. Bài viết xoay quanh vấn đề về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba như thế nào?

Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba như thế nào?
Xin chào Luật sư, Luật sư cho cháu muốn xin một tình huống thực tế về thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba được không ạ? Nếu muốn so sánh thực hiện nghĩa vụ dân sự và chuyển giao nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba thì sẽ so sánh trên những tiêu chí nào ạ? Cháu xin cảm ơn ạ!

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Khi các bên lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thì biện pháp bảo đảm này có hiệu lực hay không nhận được khá nhiều sự quan tâm. Bài viết này sẽ tìm hiểu về hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

So sánh nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại mới cập nhật

So sánh nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại mới cập nhật
Nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại là những quan hệ pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được luật dân sự điều chỉnh. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về nội dung cũng như mối quan hệ mật thiết giữa hai loại nghĩa vụ dân sự này để có cách áp dụng chính xác nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam

Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam
Nghĩa vụ là một tiểu phân ngành quan trọng của luật dân sự. Nếu phân biệt giữa luật dân sự và luật thương mại, thì luật nghĩa vụ là nền tảng đầy chất lý luận của luật thương mại. Các luật gia trong lĩnh vực luật so sánh xem nghĩa vụ là một chế định đặc trưng và nổi bật của Họ pháp luật La Mã - Đức.

Các nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ ? Nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự ?

Các nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ ? Nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
Một trong những đặc trưng cơ bản của nghĩa vụ là tính chất tương ứng và đối lập nhau về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Do vậy, quyền lợi của bên này chỉ đạt được khi bên kia thực hiện các hành vi mang tính nghĩa vụ đã được hai bên xác định hoặc luật quy định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ ấy.

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Tùy vào nội dung, tính chất của từng quan hệ nghĩa vụ cụ thể, cũng như phụ thuộc vào điều kiện của các chủ thể tham gia quan hệ ấy mà mỗi biện pháp bảo đảm mang một đặc điểm riêng biệt. Bài viết xoay quanh bàn luận về một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.