Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ dân sự"

nghĩa vụ dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ dân sự.

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau, trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự
Thế nào là chuyển giao quyền yêu cầu? Các trường hợp không được phép chuyển giao quyền yêu cầu; Việc chuyển giao quyền có cần sự đồng ý của bên có nghĩa vụ không? Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật
Chấm dứt nghĩa vụ được hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật dân sự 2015

Biện pháp tín chấp theo quy định của pháp luật hiện hành

Biện pháp tín chấp theo quy định của pháp luật hiện hành
Tín chấp là gì? Biện pháp tín chấp khác gì so với biện pháp bảo lãnh? Chủ thể trong quan hệ tín chấp, nội dung và hình thức tín chấp. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp tài sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp tài sản
Ai có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp? Bên thế chấp có quyền bán tài sản thế chấp trong trường hợp nào? Có được cho thuê tài sản đang thế chấp không? Bên nhận thế chấp có nghĩa vụ gì? Quyền của bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?
Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ: Hợp đồng; Hành vi pháp lý đơn phương; Thực hiện công việc không có ủy quyền; Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; Căn cứ khác do pháp luật quy định.

Áp dụng tập quán để giải quyết các quan hệ dân sự.

Áp dụng tập quán để giải quyết các quan hệ dân sự.
Tập quán là gì, các trường hợp áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp, một số tập quán của các dân tộc ít người, thực tế áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp, tầm quan tọng của việc áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp dân sự.