Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ dân sự"

nghĩa vụ dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ dân sự.

Quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức Dân quân tự vệ

Quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức Dân quân tự vệ
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy, tổ chức Dân quân tự vệ được pháp luật quy định như thế nào?

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Tùy vào nội dung, tính chất của từng quan hệ nghĩa vụ cụ thể, cũng như phụ thuộc vào điều kiện của các chủ thể tham gia quan hệ ấy mà mỗi biện pháp bảo đảm mang một đặc điểm riêng biệt. Bài viết xoay quanh bàn luận về một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có nhiều thay đổi kể từ tháng 5/2021

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có nhiều thay đổi kể từ tháng 5/2021
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2021. Nghị định quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài sản bảo đảm.

Trong hợp đồng dịch vụ người sử dụng dịch có quyền và nghĩa vụ gì?

Trong hợp đồng dịch vụ người sử dụng dịch có quyền và nghĩa vụ gì?
Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ: cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc; Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ; Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau, trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự
Thế nào là chuyển giao quyền yêu cầu? Các trường hợp không được phép chuyển giao quyền yêu cầu; Việc chuyển giao quyền có cần sự đồng ý của bên có nghĩa vụ không? Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật
Chấm dứt nghĩa vụ được hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật dân sự 2015

Biện pháp tín chấp theo quy định của pháp luật hiện hành

Biện pháp tín chấp theo quy định của pháp luật hiện hành
Tín chấp là gì? Biện pháp tín chấp khác gì so với biện pháp bảo lãnh? Chủ thể trong quan hệ tín chấp, nội dung và hình thức tín chấp. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp tài sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp tài sản
Ai có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp? Bên thế chấp có quyền bán tài sản thế chấp trong trường hợp nào? Có được cho thuê tài sản đang thế chấp không? Bên nhận thế chấp có nghĩa vụ gì? Quyền của bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật