Chúng tôi ký tiếp phụ lục hợp đồng để thay đổi chủ thể trong hợp đồng có được không hay phải làm biên bản thanh lý hợp đồng cũ để ký hợp đồng mới. Nhưng việc ký hợp đồng mới lại liên quan đến ngày tháng vì công ty chúng tôi mới được tách từ công ty X. Xin Luật sư tư vấn cho tôi để chúng tôi ổn định hoạt động.

Xin chân thành cảm ơn ! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê

Hỏi về thay đổi chủ thể trong hợp đồng ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời :

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin giải đáp về vấn đề mà bạn quan tâm như sau:

 

I. Cơ sở pháp lý

Bộ Luật Dân sự 2005

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chia công ty, tách công ty, hợp nhất và sáp nhập công ty

Luật Doanh nghiệp 2014

II. Nội dung phân tích

Theo quy định tại 193 Luật Doanh nghiệp 2014:

"Điều 193. Tách doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác."

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, sau khi công ty bạn được tách ra từ công ty X, các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa công ty X và các đối tác được chuyển giao toàn bộ về phía công ty bạn để tiếp tục thực hiện, đây là một trong  những hoạt động chuyển giao nghĩa vụ trong tách doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 388 BLDS 2005, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của các bên về sự xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Các quy định về hợp đồng dân sự được áp dụng cho các hợp đồng nói chung (trong các lĩnh vực dân sự, lao động, thương mại và đầu tư kinh doanh). Hiện nay, pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 đã hết hiệu lực, do đó không còn sử dụng khái niệm hợp đồng kinh tế mà thay vào đó là các khái niệm hợp đồng thương mại, đầu tư kinh doanh,...Nếu trong trường hợp có sự thỏa thuận về sự thay đổi quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên thì cần bổ sung vào phụ lục hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng mới.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, công ty X đã tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp dưới hình thức tách doanh nghiệp, công ty X là doanh nghiệp bị tách, công ty bạn là doanh nghiệp được tách. Việc hai công ty cùng song song tồn tại, hoạt động và có trách nhiệm liên đới với các nghĩa vụ nhưng có sự chuyển giao các hợp đồng giữa công ty X và công ty bạn và công ty bạn trở thành chủ thể của các hợp đồng mà công ty X đã kí kết, do đó công ty bạn cần phải tiến hành bổ sung vào phụ lục hợp đồng hoặc kí kết hợp đồng mới trên cơ sở thỏa thuận với đối tác và công ty bị tách là công ty X.  

Chúng tôi không rõ việc bạn nêu "kí kết hợp đồng mới lại liên quan đến ngày tháng" cụ thể ra sao tuy nhiên nếu việc kí kết hợp đồng mới không có lợi cho công ty bạn thì công ty bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức bổ sung phụ lục hợp đồng. Điều 408 BLDS quy định:

"Điều 408. Phụ lục hợp đồng  

1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi."

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư lao động.