1. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho đất đai?

Hợp đồng tặng cho đất đai là một tài liệu quan trọng, thể hiện sự cam kết giữa hai bên về việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất. Điều quan trọng là phải xác định thời điểm mà hợp đồng này có hiệu lực để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên.

Theo quy định của Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 95 Luật Đất đai 2013, thời điểm hợp đồng tặng cho đất đai có hiệu lực sẽ phụ thuộc vào việc đất đai có được đăng ký quyền sở hữu hay không. Trong trường hợp đất đai đã được đăng ký quyền sở hữu, thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu này. Điều này đảm bảo rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu được công nhận và thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Trong trường hợp đất đai không cần phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng quyền sử dụng đất đã được giao hoặc chuyển nhượng, thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Điều này áp dụng cho những trường hợp như cho thuê, giao đất để sử dụng, hoặc những biến động tài sản không yêu cầu việc đăng ký quyền sở hữu.

Tuy nhiên, việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các giao dịch chuyển nhượng đất đai cũng phụ thuộc vào việc thực hiện các quy định về đăng ký đất đai. Điều này giúp tạo ra một cơ sở pháp lý rõ ràng và đáng tin cậy cho các giao dịch bất động sản.

Theo đó thì thời điểm hợp đồng tặng cho đất đai có hiệu lực sẽ phụ thuộc vào việc đất có được đăng ký quyền sở hữu hay không, và quy định cụ thể trong các quy định pháp luật để đảm bảo tính rõ ràng và công bằng trong các giao dịch bất động sản.

Như vậy, theo quy định nêu trên, vì quyền sử dụng đất thuộc đối tượng bất động sản bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu nên thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho đất đai chính là từ thời điểm đăng ký sở hữu.

 

2. Trường hợp hợp đồng tặng cho đất đai không được công chứng, chứng thực nhưng vẫn có hiệu lực

Trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản, việc tuân thủ các quy định về hình thức pháp lý thường được coi là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính rõ ràng và hiệu lực của giao dịch. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, có thể xảy ra việc không tuân thủ quy định về hình thức nhưng giao dịch vẫn được Tòa án công nhận hiệu lực. Theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự có thể trở nên vô hiệu nếu không tuân thủ quy định về hình thức cụ thể. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong một số trường hợp nhất định:

- Giao dịch dân sự bằng văn bản không đúng quy định của luật: Trong trường hợp này, nếu một bên hoặc tất cả các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch, Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch dân sự đó, mặc dù văn bản không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hình thức pháp lý.

- Giao dịch dân sự vi phạm quy định về công chứng, chứng thực: Trong trường hợp này, nếu giao dịch đã được lập bằng văn bản nhưng không được công chứng, chứng thực như quy định, và một bên hoặc tất cả các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ, Tòa án cũng có thể công nhận hiệu lực của giao dịch này.

Điều này có nghĩa là, nếu hợp đồng tặng cho bất động sản đã được lập thành văn bản nhưng không được công chứng, chứng thực, và ít nhất hai phần ba nghĩa vụ đã được thực hiện, Tòa án vẫn có thể công nhận hiệu lực của giao dịch này khi có yêu cầu từ bất kỳ bên nào liên quan.

Quan trọng nhất, trong trường hợp này, các bên không cần phải thực hiện lại việc công chứng, chứng thực nữa, điều này giúp giảm bớt thủ tục pháp lý và tiết kiệm thời gian, công sức cho các bên liên quan. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý rằng việc công nhận hiệu lực của giao dịch phụ thuộc vào quyết định của Tòa án sau khi xem xét các điều kiện cụ thể của trường hợp.

Như vậy thì dựa theo quy định nêu trên, nếu việc tặng cho bất động sản đã lập thành văn bản nhưng lại không thực hiện công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án vẫn có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch tặng cho bất động sản.

 

3. Hợp đồng tặng cho bất động sản không được công chứng có vô hiệu không?

Khi xét về hiệu lực của hợp đồng tặng cho bất động sản, chúng ta cần áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các giao dịch pháp lý. Theo Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015, để giao dịch dân sự có hiệu lực, cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản như sau:

- Năng lực pháp lý và tự nguyện tham gia: Các bên tham gia giao dịch cần phải có năng lực pháp lý và hành vi dân sự phù hợp với giao dịch đó, đồng thời tham gia tự nguyện và không bị ép buộc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật và đạo đức xã hội: Mục đích và nội dung của giao dịch không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

- Hình thức của giao dịch: Trong một số trường hợp, hình thức cụ thể của giao dịch cũng là một điều kiện quan trọng để giao dịch có hiệu lực.

Với giao dịch tặng cho bất động sản, Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng hợp đồng tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, tùy thuộc vào việc bất động sản đó có yêu cầu đăng ký quyền sở hữu hay không.Điều 459 của Bộ luật Dân sự 2015 là một trong những quy định quan trọng về việc lập hợp đồng tặng cho bất động sản. Quy định này nhấn mạnh việc áp dụng một quy trình cụ thể cho các giao dịch tặng cho bất động sản, nhằm đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch của các giao dịch pháp lý này. Theo quy định của Điều 459, khi lập hợp đồng tặng cho bất động sản, một trong các điều kiện cần phải tuân thủ là việc hợp đồng này phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của bất động sản đó. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bất động sản cần đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, thì hợp đồng tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp này, việc có sự công chứng hoặc chứng thực giúp tạo ra một bằng chứng pháp lý chính thức và rõ ràng về việc chuyển nhượng quyền sở hữu của bất động sản từ bên tặng cho sang bên nhận tặng. 

Vì vậy, nếu hợp đồng tặng cho bất động sản không được công chứng hoặc chứng thực, và nếu bất động sản đó phải đăng ký quyền sở hữu, thì căn cứ vào quy định của Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng này sẽ không có hiệu lực vì không tuân thủ quy định về hình thức của giao dịch tặng cho bất động sản.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong một số trường hợp cụ thể, Tòa án có thể xem xét và ra quyết định về hiệu lực của giao dịch, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể của trường hợp. Nhưng trong trường hợp không có sự công chứng, chứng thực, việc này thường sẽ gây ra một số khó khăn trong việc chứng minh và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể về hợp đồng tặng cho bất động sản.  Bên cạnh đó thì các bạn có thể theo dõi bài viết sau: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho đất đaiXin trân trọng cảm ơn!