Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Thưa Luật sư cho tôi hỏi tôi đang sử dụng hai biểu mẫu là  mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (Mẫu DC02), nhưng tôi không biết phải điền như thế nào mới đúng quy định của Pháp luật. Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành

2. Luật sư tư vấn:

Luật Minh Khuê tư vấn cho quý khách hàng về cách điền mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (Mẫu DC02) (Ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành) theo đúng quy định của Pháp Luật cụ thể như sau: 

I./ MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ (Mẫu DC01)

Mẫu DC01 ban hành m theo 
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

Tỉnh/thành ph:....................................... 
Quận/huyện/thị xã:................................... 
Xã/phưng /thị trn:................................

Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ:.............................. 
Làng/ph:...................................................... 
m/số nhà:..................................................

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. H, chữ đệm và tên khai sinh(1):............................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9. Nhóm máu: □ O  □ A  □ B  □ AB

3. Giới tính: □ Nam  □ Nữ         10. Tình trạng hôn nhân: □ Chưa kết hôn  □ Đã kết hôn  Ly hôn

4. Nơi đăng ký khai sinh(2):........................................................................................................

5. Quê quán(2):..........................................................................................................................

6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo: …………………………………

8. Quc tịch(3): □ Việt Nam; Quốc tịch khác:...............................................................................

11. Nơi thường trú(4)...............................................................................................................

...............................................................................................................................................

12. Nơi ở hiện tại(4):..................................................................................................................

...............................................................................................................................................

13. Họ, chữ đệm và tên cha(1):..................................................................................................

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1):.........................................................................................................

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):...............................................................................................

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1):...........................................................

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1):..............................................................................................

 

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Quan hệ với chủ hộ:.................................. 16. Số hộ khẩu:.................................................

 

Ngày khai:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Trưởng Công an
xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cảnh sát khu vực/
Công an viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

                         

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ghi chú: (1) Viết IN HOA đủ dấu. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh. (3) Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4) Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5)Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN), trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND.

 

II./ MẪU PHIẾU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN CƯ (Mẫu DC02)

 

Mẫu DC02 ban hành m theo 
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

............................................... 
............................................. (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

     

 

PHIẾU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂ

I. Thông tin về người khai(2)

1. Họ, chữ đệm và tên(3):..........................................................................................................

2. Số ĐDCN(4)

     Số CMND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quan hệ với người được cập nht, chnh sửa thông tin: ........................................................

II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(5)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(3):............................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

3. Giới tính:       □ Nam       □ Nữ

4. Số ĐDCN(4)

     Số CMND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nơi thường trú(6).................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Hồ sơ, tài liệu kèm theo

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Phê duyệt của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Cán bộ đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan cp trên trực tiếp và n Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (2) Chỉ phải ghi thông tin v người khai trong trường hợp người khai không phi là người đưc cp nht, chỉnh sửa thông tin. (3) Viết IN HOA đủ du. (4) Ghi s đnh danh cá nhân, trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND. (5) Ghi thông tin của công dân tc khi được cp nhật, chnh sửa. (6) Ghi đầy đ địa danh hành chính 03 cp: xã, huyện, tỉnh theo Sổ hộ khu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành