Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Thưa Luật sư, tôi có đang cầm mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc nhưng tôi không biết phải điền mẫu này như thế nào mới đúng quy định của Pháp Luật. Tôi có tìm hiểu trên các trang thông tin để tìm hiểu nhưng tôi không biết thông tin nào mới là chính thống và mới đúng quy định của Pháp Luật. Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật hộ tịch 2014

Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Làm gì khi thông tin ngày sinh trên giấy tờ khác sai lệch so với giấy khai sinh

- Thứ nhất là danh mục tờ khai đăng ký hộ tịch được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp, cơ quan đăng ký hộ tịch và người dân tự in, sử dụng (Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch). 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ NGƯỜI DÂN TỰ IN, SỬ DỤNG
(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch)

 

 

STT

Tên Tờ khai

1

Tờ khai đăng ký khai sinh

2

Tờ khai đăng ký kết hôn

3

Tờ khai đăng ký khai tử

4

Tờ khai đăng ký giám hộ

5

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

6

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

8

Tờ khai ghi chú kết hôn

9

Tờ khai ghi chú ly hôn

10

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

11

Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch

12

Tờ khai đăng ký lại khai sinh

13

Tờ khai đăng ký lại kết hôn

14

Tờ khai đăng ký lại khai tử

15

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

16

Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

19

Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con


- Thứ hai là Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ cho con thực hiện như thế nào ?

 
   

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi: (1) .......................................................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)....................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).......................................................................................................................................................................

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:....................

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ........................................ ................................................................................

cho người có tên dưới đây

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nơi sinh trên giấy khai sinh ?

Họ, chữ đệm, tên: ...........................................................................................  Giới tính:................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:............................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).......................................................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2) ...................................................................................................................................................................................

Đã đăng ký (5)  ................................................... ngày......... tháng ......... năm ................ tại số: .......... Quyển số:............................... của ......................................................................................................................

Từ: (6)..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Thành:................................................................................................................................................................................................

Lý do:.................................................................................................................................................................................................                

>> Xem thêm:  Hỏi về thủ tục xác nhận ngày tháng trên giấy khai sinh ?

...............................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ...........

                                                                                                                      Người yêu cầu

                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                              

       
 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

.............................................................................................

.............................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 

 

                                            ..................................

            

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

............................................................................................

............................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

  

 

 

                                                    ..................................              ..................................

            

 

 

                                                            

- Thứ ba là hướng dẫn sử dụng mẫu 

Chú thích:

1. Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

>> Xem thêm:  Làm lại bản sao giấy khai sinh trong trường hợp nào?

2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10 quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;

Trường hợp bổ sung hộ tịch thì ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung. Ví dụ: bổ sung phần ghi về quê quán trong Giấy khai sinh như sau: Nghệ An.

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện như thế nào ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thay đổi giấy khai sinh cho con khi là mẹ đơn thân ?