Luật sư tư vấn về chủ đề "dân tộc"

dân tộc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân tộc.

Dân tộc là gì ? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của dân tộc ở Việt Nam

Dân tộc là gì ? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của dân tộc ở Việt Nam
Chúng ta thường dùng khái niệm dân tộc như Việt Nam có 54 dân tộc Anh Em. Vậy, khái niệm dân tộc dưới góc độ pháp lý được định nghĩa như thế nào ? Quy định pháp luật về dân tộc và các khía cạnh liên quan như chính sách đoàn kết dân tộc, hỗ trợ phát triển các dân tộc thiểu số ... Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thể hiện như thế nào ?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thể hiện như thế nào ?
Hồ Chí Minh khẳng định: "Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc..."

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Đại đoàn kết là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác.

Tìm hiểu về chủ nghĩa trọng thương - Kinh tế học của chủ nghĩa dân tộc

Tìm hiểu về chủ nghĩa trọng thương - Kinh tế học của chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa trọng thương là một ứng dụng thực hành giả thuyết kinh tế, được sử dụng rộng rãi ở châu Âu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, thúc đẩy việc chính quyền điều phối nền kinh tế quốc gia với mục đích làm tăng quyền lực nhà nước đó bằng việc làm suy giảm sức mạnh của các nước đối địch

Mẫu tờ khai thay đổi họ, chữ đệm, tên, xác định lại dân tộc ? Đổi họ cho con có cần sự đồng ý của chồng ?

Mẫu tờ khai thay đổi họ, chữ đệm, tên, xác định lại dân tộc ? Đổi họ cho con có cần sự đồng ý của chồng ?
Vợ có được tự ý thay đổi họ của con từ họ của bố sang họ của mẹ ? Tư vấn về quyền của người dân trong việc thay đổi họ, tên trên giấy khai sinh ? Đổi họ cho con theo họ chồng sau có cần sự đồng ý của chồng trước ? Đổi họ cho con khi làm thủ tục nhận cha - con ? Sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thay đổi dân tộc của con trong giấy khai sinh?

Thay đổi dân tộc của con trong giấy khai sinh?
Khách hàng: Xin chào luật sư, xin luật sư tư vấn giúp em ạ, e đã làm giấy khai sinh cho con, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, nhập sổ hộ khẩu hết rồi, giờ em lại muốn thay đổi dân tộc của con trong giấy khai sinh lấy theo dân tộc mẹ,

Vận dụng những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam những năm gần đây.

Vận dụng những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam những năm gần đây.
Vận dụng những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam những năm gần đây. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tạo nên một truyền thống đấu tranh anh dũng dựng nước và giữ nước, xây dựng nên một nền văn hóa đa dân tộc

Thủ tục xác định lại dân tộc cho con trên giấy khai sinh

Thủ tục xác định lại dân tộc cho con trên giấy khai sinh
Chào luật sư, làm ơn cho cháu hỏi thủ tục thay đổi dân tộc cho con trên giấy khai sinh. Cháu ở Thái Nguyên, cháu dân tộc Kinh, vợ cháu dân tộc Tày (con cháu mới đươc 6 tháng tuổi). Trước đây khai sinh cho cháu bé theo dân tôc Kinh của bố, giờ cháu muốn thay đổi theo dân tộc mẹ. Thủ tục cần làm những gì? Xin luât sư tư vấn giúp. Cháu xin chân thành cảm ơn !