>> Tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê . Đối với trường hợp của bạn Luật Minh Khuê xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị Định 55/2016/NĐ-CP:

“Điều 2. Đối tượng Điều chỉnh

1. Người hưởng lương hưu,trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

…………

2. Các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 05 năm 2016″.

“Điều 3. Thời Điểm và mức Điều chỉnh

1. Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Thời Điểm Điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Riêng các đối tượng đã được Điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016 mà chưa được điều chỉnh tăng lương hưu 8% theo Nghị Định 09/2015/NĐ-CP thì được điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu. 

Trong trường hợp của bác, bác nói rằng, bác là cán bộ đã về hưu và thực hiện giải quyết lương hưu vào tháng 3 năm 2015, trong khoảng thời gian tôi giải quyết nhận lương hưu thì bác chưa được tăng lương. Và bác có hỏi, theo quy định mới nhất thì bác có thuộc vào đối tượng được tăng lương hưu 8% hay không? Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định của pháp luật thì bác thuộc vào đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu 8% năm 2016.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến24/7: 1900.6162 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê