1. Cách mua hóa đơn thuế bên cho thuê nhà làm trụ sở công ty ?

Thưa luật sư, Tôi có thuê một căn nhà 5 tầng để làm trụ sở công ty nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận ai sẽ đi kê khai và xuất hóa đơn cho bên kia ? Luật Minh Khuê có thể tư vấn và giải đáp giúp tôi được không ?
Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật thuế trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ vào điều 8, Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy đinh:

Điều 8. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

1. Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế thay.

a) Nguyên tắc khai thuế

- Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

- Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.

- Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

- Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

- Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.

Ví dụ 9 : Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 02 năm - tính theo 12 tháng liên tục - kể từ ngày 10/04/2015 đến ngày 09/04/2017 có kỳ hạn thanh toán theo quý. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2015 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2015. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn cho thuê; Trường hợp hợp đồng cho thuê nhà của Ông X có kỳ hạn thanh toán là 6 tháng/lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2015 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2016. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

a) Khấu trừ thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp, tổ chức khai thay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị.

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

b) Nguyên tắc khai thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cá nhân để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

c) Hồ sơ khai thuế:

Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

d) Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân được thực hiện như đối với cá nhân trực tiếp khai thuế hướng dẫn tại điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

Bạn có thể căn cứ vào văn bản này để thỏa thuận theo hợp đồng thuê nhà một cách phù hợp.

 

2. Quy định về thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế ?

Chào Luật Sư, Nhờ tư vấn giúp Em, Bên Em là VPĐD có thuê nhà và tiền nhà này phải có Hóa Đơn đỏ ( theo quy định của cục thuế tỉnh ) và Cục thuế tỉnh có kiểm tra phần Hóa Đơn đỏ về phần tiền thuê nhà . Nhưng chủ nhà thì đâu có Hóa Đơn đỏ mà xuất cho bên Em , nên đi mua Hóa Đơn đỏ từ cục thuế Quận , thì cục thuế Quận trả lời là việc mua bán Hóa Đơn đỏ đã bỏ từ lâu theo thông tư 92 gi đó Và văn phòng Đại Diện không cần phải xuất Hóa Đơn đỏ . Nhờ Luật sư tư vấn giúp Em 2 vấn đề trên.
Cảm ơn, Huyền

 

Trả lời:

Hóa đơn do doanh nghiệp phát hành hoặc đặt in nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp/hộ kinh doanh vẫn muốn mua hóa đơn tại cơ quan thuế vậy thủ tục thực hiện như thế nào ? Luật Minh Khuê sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể:

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn thì bạn có thể yêu cầu chủ nhà ra cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng:

"b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)."

 

Xin chào Luật sư, Tôi làm bên lĩnh vực thiết kế, hiện đang làm việc tự do. Tôi có thiết kế cho một Cty và họ yêu cầu xuất hóa đơn đỏ. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về việc xuất hóa đơn đỏ từ cá nhân cho 1 Cty thì thủ tục phải như thế nào. Xin cảm ơn. Thùy Nguyễn.

=> Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn làm việc tự do do đó đối chiếu với những văn bản pháp luật hiện hành cụ thể Thông tư 219/2013/TT-BTC thì bạn là cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Như vậy, theo Thông tư 39/2014/TT-BTC thì bạn chỉ có thể mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế.

 

Thưa luật sư, Chủ đầu tư ( Tập đoàn Bất động sản) khi bán nhà cho khách hàng, hiện tại kí kết với khách hàng bằng hợp đồng đặt cọc( chưa hoàn thành móng cọc) chưa có HĐ mua bán.Chủ đầu tư thu tiền của khách và xuất hóa đơn đỏ( Hóa đơn GTGT) để hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế là đúng hay sai? Xin luật sư trả lời giúp tôi.Xin cám ơn!

=> Trong trường hợp này, bạn có thể đối chiếu theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC để xác định thời điểm xuất hóa đơn đỏ của công ty có chính xác hay không, cụ thể:

"Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

 

Luật sư cho cháu hỏi mình xây dựng nhà ở trong huyện bảo lâm thì thuế xây dựng là bao nhiêu 1m2. nhà mình xây là nhà cấp 4, chưa tới 100m2 mà lên cục thuế họ nói không lấy được hóa đơn đỏ bên vật liệu xây dựng thì đóng hơn 8 triệu tiền thuế bao gồm thuế nhân công và thuế vật liệu. cháu thấy giá đó không biết đúng không vì giá cao quá. cháu cảm ơn luật sư

=> Trước hết, theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản thi hành Luật thì : Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng khi nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) không thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”.

Như vậy, theo như quy định trên thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình. Còn nếu bạn là chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì bạn là người phải nộp thuế. Nếu bạn tự mua vật tư xây dựng và chứng minh được điều này thì cơ quan thuế không tính thuế vật tư của bạn. Nếu bạn không có căn cứ chứng minh thì bạn phải chịu thuế vật tư.

Tiếp theo đối với cách tính thuế:

- Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ tính thuế: giá tính thuế và thuế suất.

Tại điểm g, khoản 1, Điều 7 của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế như sau: “ Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;.."

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà bạn/chủ thầu phải chịu là 10 %

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ tính thuế: thu nhập tính thuế và thuế suất.

Tại Điều 7 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về xác định thu nhập tính thuế

“1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. "

Ngoài Điều 10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thuế suất:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này."

Trân trọng!

 

3. Điều kiện để được mua hóa đơn từ Chi cục Thuế ?

Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi là hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động dịch vụ. Cụ thể: Ngày 5/9/2016 Tôi có ký hợp đồng vận tải hành khách (phục vụ đưa đón đoàn đi công tác) bằng ô tô 5 chỗ ngồi với cơ quan Huyện ủy.
Để đảm bảo thủ tục thanh toán thì Cơ quan Huyện ủy yêu cầu tôi cung cấp hóa đơn và tôi có ra Chi cục thuế huyện xin cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng thông thường, nhưng nhân viên chi cục thuế huyện trả lời trường hợp của tôi không được cấp hóa đơn, vì hợp đồng này là hợp đồng cho thuê tài sản.
Tôi xin được hỏi như vậy có đúng không? Và tôi phải giải quyết như thế nào để được Chi cục thuế huyện cấp hóa đơn để giao cho khách hàng yêu cầu?
Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn là cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, dựa vào bạn bản chất hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách như bạn nói ở trên là nhằm mục đích sinh lợi, chúng tôi cho rằng đây chính là hoạt động kinh doanh và bạn là cá nhân kinh doanh mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thông tư 39/2014/TT_BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định đối tượng mua hóa đơn của chi cục Thuế bao gồm:

"Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
b) Hộ, cá nhân kinh doanh;
c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)
."

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể được mua hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hợp đồng mà bạn kí kết với huyện ủy là hợp đồng vận tải hành khách, do đó thuộc loại hợp đồng dịch vụ vận tải mà không phải hợp đồng cho thuê tài sản như nhân viên chi cục thuế giải thích. 

Để được cấp hóa đơn tại chi cục thuế, bạn gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ đến chi cục Thuế huyện. Bạn tham khảo: Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ cho cá nhân

 Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

4. Đăng ký mua hóa đơn ở đâu để xuất cho khách hàng mua văn phòng phẩm ?

Kính mong công ty tư vấn giúp tôi thủ tục xuất hóa đơn đỏ cho khách. Gia đình tôi hiện kinh doanh văn phòng phẩm, trước giờ tôi không có xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng. Hiện có nhiều khách hàng cần thanh toán bằng hóa đơn.
Nhưng bản thân tôi chưa biết đăng ký ở đâu, thủ tục như thế nào và các văn bản nào quy định hay hướng dẫn việc này ?
Kính mong công ty luật minh khuê tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
- Hạt Tiêu

 

Trả lời: 

Theo nội dung bạn thắc mắc, bạn có kinh doanh văn phòng phẩm trước giờ bạn chưa xuất hóa đơn bao giờ, do nhu cầu của hộ kinh doanh của bạn chưa cần thiết sử dụng hóa đơn, và cơ quan thuế quản lý thuế theo doanh thu kê khai. Và bạn muốn sử dụng hóa đơn đỏ thì bạn phải làm thủ tục với cơ quan thế quản lý trực tiếp để được sử dụng hóa đơn.

Theo điểm a Khoản 2 điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về trách nhiệm mua hóa đơn như sau:

a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:

- Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Theo Khoản 4 điều 1 thông tư số 37/2017/TT-BTCsửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của bộ tài chính quy định như sau: 

“b) Trách nhiệm của cơ quan thuế 

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng. 

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. 

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó. 

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền. 

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.” 

Như vậy, bạn có thể liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục mua hóa đơn đỏ để sử dụng và xuất cho khách hàng, nếu trường hợp như cửa hàng của bạn thì việc sử dụng hóa đơn này là rất ít và không thường xuyên thì bạn có thể làm thủ tục lên cơ thuế quản lý trực tiếp để mua hóa đơn lẻ (01 số) theo lần phát sinh này. Còn nếu quá trình hoạt động của cửa hàng, mà việc khách hàng thường xuyên cần xuất hóa đơn thì bạn có thể làm thủ tục mua hóa đơn quyển và quản lý rồi nộp thuế khóan của hộ kinh doanh theo hóa đơn.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiêp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

5. Có phải lên thuế mua hóa đơn thuê nhà hay không ?

Xin chào Luật sư! Luật Sư cho tôi hỏi, hiện nay công ty tôi đang thuê 1 phần diện tích tầng 1 của tòa nhà (70m2) nằm trong tòa nhà công ty thuê làm văn phòng, chủ nhà là cá thể cho thuê. Công ty hiện thuê căn này là 5 triệu 1 tháng và chủ nhà không viết được hóa đơn. Công ty có được tính tiền thuê nhà làm chi phí hợp lý không hay bắt buộc phải lên chi cục thuế quản lý mình mua hóa đơn? Nếu mua thì làm thế nào để tiền thuế công ty đóng vẫn được tính cho công ty ạ?
Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  như sau.

" 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân."

Vậy đối với trường hợp của công ty hợp đồng thuê nhà là 5 triệu 1 tháng vậy đối với trường hợp này cá nhân cho thuê chưa tới ngưỡng phải nộp thuế hồ sơ để doanh nghiệp đưa vào chi phí được trừ gồm:

- Hợp đồng thuê nhà,

- Chứng từ trả tiền thuê nhà

- Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân. Tham khảo bài viết liên quan: Doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có được cấp hóa đơn không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê