1. Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua bưu điện chi tiết

Hiện nay, quy trình nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn thường được thực hiện theo các cơ chế khác nhau tùy thuộc vào địa phương. Ví dụ:

- Ở Hà Nội, quý khách có thể đăng ký nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông qua dịch vụ bưu điện.

Để thực hiện quy trình này, quý khách cần truy cập vào trang web Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và điền đầy đủ thông tin sau:

+ Mã số thông báo/Giấy biên nhận hợp lệ.

+ Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên doanh nghiệp, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp.

+ Thông tin về người đại diện hoặc người được ủy quyền để nhận chuyển phát, bao gồm tên người liên hệ, số điện thoại di động, địa chỉ trả kết quả, địa chỉ email, hình thức nhận và hình thức đăng ký.

+ Địa chỉ của doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia.

+ Sau đó, quý khách sẽ cần nhập mã xác thực dịch vụ đăng ký để hoàn tất thủ tục.

- Ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay quá trình nhận kết quả cũng được thực hiện qua dịch vụ bưu điện. Tuy nhiên, khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận, kèm theo đường liên kết để đăng ký nhận Giấy chứng nhận tại địa chỉ của mình.

- Đối với các địa phương khác, cơ chế nhận thông qua dịch vụ bưu điện mới được áp dụng tùy thuộc vào từng địa phương.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau khi đăng ký nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua bưu điện:

+ Doanh nghiệp phải đăng ký gửi hồ sơ qua bưu điện trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận được email thông báo hồ sơ được chấp nhận từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Hồ sơ gửi qua bưu điện phải trùng khớp với các tài liệu mà doanh nghiệp đã gửi kèm khi nộp hồ sơ qua Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về thành phần hồ sơ so với tài liệu gửi kèm, hồ sơ sẽ bị coi là không hợp lệ.

 

2. Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua bưu điện có được không? 

Dựa theo điều 1 của Điều 26 trong Luật doanh nghiệp năm 2020, một trong những phương thức cá nhân có thể sử dụng để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu điện.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Do đó, việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hoàn toàn được cho phép thông qua việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các địa bàn đã áp dụng thủ tục đăng ký kinh doanh hoàn toàn trực tuyến trên trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký doanh nghiệp đã được cấp để thực hiện đăng ký kinh doanh trực tuyến theo quy trình trên trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các trường thông tin và tải văn bản điện tử, sau đó ký xác thực hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

- Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại Giấy biên nhận.

- Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cập nhật, chỉnh sửa thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp. Thời gian giải quyết là trong vòng 03 ngày làm việc.

- Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả:

- Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện theo hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh tùy thuộc vào từng địa bàn.

Trước đây, sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo chấp thuận, doanh nghiệp phải đến để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Tuy nhiên, hiện nay, việc này không cần thiết nữa.

 

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh online bao gồm những giấy tờ nào? 

Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập. Hồ sơ bao gồm:

(1) Đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân.

(2) Đối với công ty hợp danh:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

  + Giấy tờ pháp lý của các thành viên của công ty, của người đại diện được ủy quyền và văn bản cử người đại diện được ủy quyền.

  + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(3) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên và công ty cổ phần:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).

- Bản sao các giấy tờ sau:

  + Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  + Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông tổ chức đầu tư nước ngoài và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(4) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Bản sao các giấy tờ sau:

  + Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  + Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, các văn bản này phải được quét scan và đính kèm gửi lên trang web, lưu ý rằng các văn bản điện tử phải có định dạng ".doc", ".docx" hoặc ".pdf".

 

4. Những lợi ích khi đăng ký kinh doanh và nhận kết quả qua đường bưu điện

- Việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà sẽ giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Việc công khai thông tin và thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên mạng tại nhà cũng làm cho thông tin trở nên rõ ràng và minh bạch hơn.

- Giảm thiểu tình trạng thiếu trách nhiệm của cán bộ và công chức trong việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ.

- Doanh nghiệp không cần phải mất thời gian đi nộp và nhận kết quả.

- Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu thông qua hệ thống mạng và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu điện.

- Qua dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà, doanh nghiệp được hướng dẫn chi tiết để soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng Internet.

Bài viết liên quan: Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội địa chỉ ở đâu? Số điện thoại là gì? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua bưu điện chi tiết. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!