Thoát khỏi lo lắng khi phân tích tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

1. Khái quát chung

Quyền được bảo vệ về tín mạng, sức khỏe là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Theo đó, hành vi tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù bằng phương thức nào.Đối tượng tác động của tội danh này là con người cụ thể. Cơ sở xác định tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là việc thực hiện một trong các hành vi được quy định rõ tại Bộ luật Hình sự.
Xúi giục người khác tự sát là hành vi dùng lời nói hay hành động để kích động, dụ dỗ, lừa dối làm cho người khác tự tước bỏ quyền sống của mình. Giúp người khác tự sát là hành vi tạo các điều kiện về vật chất, tinh thần để người khác thuận lợi trong việc tự sát.
Xúi giục người khác tự sát là hành vi dùng lời nói hoặc hành động kích động, dụ dỗ thúc đẩy người khác tự tước đi mạng sống của mình.Giúp đỡ người khác tự sát là hành vi tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đi mạng sống của mình.Xúi giục, giúp đỡ người khác tự sát không những trái với đạo đức xã hội, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.Người nào có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự mà có hành vi dụ dỗ, kích động người khác tìm đến cái chết hoặc tạo điều kiện cho người khác tự tước đi mạng sống của mình thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát".Tuy nhiên, đối với hành vi xúi giục, giúp đỡ người khác tự sát chỉ cấu thành tội phạm khi mà chính những lời nói, sự dụ dỗ, giúp đỡ đó làm cho nạn nhân muốn tự sát và người dụ dỗ, kích động, giúp đỡ cũng có mong muốn cho nạn nhân sẽ tự sát. Còn đối với trường hợp người xúi giục, giúp đỡ có lời nói trên mà hoàn toàn không mong muốn nạn nhân tự sát thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khung hình phạt áp dụng đối với người phạm tội có nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào mức độ lỗi và hậu quả gây ra người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù 03 năm, 07 năm.

2. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là như thế nào?

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát nằm trong quy định tại Điều 131 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, cụ thể như sau:

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát
1. Người nào thực hiện một trong các hành vỉ sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Kích động, dụ do, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;
b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tình thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.
2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Bình luận

Điều luật gồm 2 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định các dấu hiệu pháp lý và khung hình phạt cơ bản của tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát; khoản 2 quy định trường hợp phạm tội tăng nặng.

3.1 Dấu hiệu chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là chủ thể bình thường và theo Điều 12 BLHS là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì tội này không thuộc các tội mà tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể từ đủ 14 tuổi trở lên được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 BLHS.

3.2. Khách thể:

Các hành vi nêu trên đã xâm phạm (một cách gián tiếp) đến tính mạng của người khác.

3.3. Chủ quan

Người phạm tội phải có ý thức rằng hành vi của mình là xúi giục hoặc giúp người khác tự sát và mong muốn qua sự xúi giục hoặc giúp sức của mình, nạn nhân sẽ tự sát. Nếu chỉ qua lời nói nhất thời hay sự giúp đỡ nhất thời, không xuất phát từ ý thức rằng lời nói hay hành vi của mình sẽ dẫn đến hậu quả tự sát hoặc tạo điều kiện để nạn nhân tự sát nhưng nạn nhân do bức xúc trước mà tự sát thì không thỏa mãn mặt chủ quan của tội phạm này.

3.4 Dấu hiệu hành vỉ khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan thể hiện ở hành vi kích động người khác tự sát, dụ dỗ, lừa dối để người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát. Kích động người khác tự sát là việc người phạm tội có những lời lẽ tác động tâm lý làm cho nạn nhân tự ái hoặc tiêu cực cao độ mà tự sát. Thúc đẩy để người khác tự sát là dùng lời nói khuyên bảo một cách tình cảm, khéo léo hoặc mở ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn khiến cho người đó tự sát. Ví dụ, T bị người yêu ruồng bỏ trong khi đã có thai. Do buồn chán và tiêu cực nên T đã tìm đến H là thầy bói. H vì động cơ xấu, thù hằn cá nhân với bố mẹ T nên muốn T tự sát đã nhiều lần nói rằng: “ở trần tục là bể khổ, khi chết được lên thiên đường thì cuộc sống sẽ sung sướng hạnh phúc và có thể lấy người mình yêu”. Nghe theo H mà T đã tự sát.
Giúp người khác tự sát là hành vi tạo các điều kiện vật chất, tinh thần để cho một người dễ dàng tự sát như: cung cấp thuốc độc, dây treo cổ, cho mượn dao, súng, chỉ dẫn cách thức tự sát…
Tội phạm được coi hoàn thành từ thời điểm nạn nhân có hành vi tự sát, còn việc nạn nhân tự sát nhưng không chết do được phát hiện ngăn chặn, cấp cứu kịp thời là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt. Cần phải xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xúi giục hoặc giúp người khác tự sát với hậu quả xảy ra là nạn nhân tự sát. Nếu người nào vừa có hành vi xúi giục, vừa có hành vi giúp người khác tự sát thì phạm tội xúi giục và giúp người khác tự sát (không dùng từ “hoặc”).

>> Xem thêm:  Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính là gì ?

Hành vi khách quan được quy định là như sau:
+ Hành vi thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của mình. Hành vi này có thể là những hành vi như kích động người khác tự sát; dụ dỗ, lừa dối người khác tự sát... hoặc
+ Hành vi tạo điều kiện có tính vật chất hoặc tinh thần giúp nạn nhân có thể thực hiện được hoặc thực hiện được dễ dàng, thuận lợi hơn việc tự sát như cung cấp thuốc độc để nạn nhân tự đầu độc, cung cấp súng để nạn nhân tự bắn... hoặc có thể chỉ là hành vi chỉ dẫn nạn nhân cách thức tự sát...
- Dấu hiệu hậu quả của tội phạm
Hậu quả được quy định là hậu quả tự sát. Theo đó, điều luật đòi hỏi:
+ Hành vi xúi giục đã dẫn đến việc tự sát của người bị xúi giục hoặc
+ Hành vi giúp sức đã được nạn nhân sử dụng để tự sát.
Trong cả hai trường hợp trên, điều luật chỉ đòi hỏi là nạn nhân đã tự sát mà không đòi hỏi hậu quả nạn nhân chết do tự sát.
- Dấu hiệu loi của chủ thể
Lỗi của chủ thể thực hiện hành vi xúi giục hoặc hành vi giúp sức là lỗi cố ý. Chủ thể biết hành vi của mình có khả năng thúc đẩy người khác tự sát hoặc biết điều kiện mà hành vi của mình tạo ra có thể được người khác sử dụng để tự sát...

>> Xem thêm:  Quy trình xử lý khi xảy ra tai nạn Giao thông đường bộ ?

Khoản 1 của điều luật quy định khung hình phạt cơ bản là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Khoản 2 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm được áp dụng cho trường hợp hành vi phạm tội làm cho 02 người tự sát trở lên. Theo quy định này, có thể có các trường họp xảy ra sau:
- Xúi giục 02 người tự sát và cả hai người đã tự sát;
- Giúp sức 02 người tự sát và cả hai người đã sử dụng sự giúp sức này tự sát;
- Xúi giục 01 người tự sát và giúp sức 01 người tự sát và cả hai đã tự sát.
Ở mỗi trường họp, hành vi xúi giục tự sát hoặc giúp sức tự sát đối với mỗi người có thể xảy ra ở các thời điểm khác nhau nhưng cũng có thể xảy ra đồng thời.
Một số vấn đề cần lưu ý:
– Hành vi xúi giục phải dẫn đến việc nạn nhân tự nguyện tự sát. Nếu hành vi xúi giục kèm theo hành vi dồn ép người khác hoặc buộc họ không còn con đường nào khác phải tự sát thì không phạm tội này mà phạm tội bức tử (Điều 130).
– Nếu hành vi giúp người khác tự sát nhưng hành vi đó lại có tính chất quyết định đến cái chết của nạn nhân thì người đó không phạm tội giúp người khác tự sát mà phạm tội giết người. Ví dụ, bê cốc nước có thuốc độc đưa vào miệng nạn nhân để nạn nhân uống thì người này không phạm tội giúp người khác tự sát mà đã phạm tội giết người (Điều 123).

4. Ví dụ

Bị cáo A và B yêu thương nhau từ năm 2012, khoảng tháng 9/2018, chị B chia tay với A. Thời điểm này A nhiều lần nhắn tin hờn trách B mong muốn chị B quay lại tình cảm với mình. Đầu tháng 12/2018, bị cáo A và chị B gặp nhau và thường xuyên liên lạc với nhau bằng tin nhắn Messenger, chị B tâm sự với A có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, trong học tập, bản thân A cũng đang buồn nhiều việc, bị cáo A và chị B quyết định tự tử. Chị B, bị cáo A hẹn gặp nhau tại ngã tư E, Thành phố K, sau đó cả hai đi chơi, ăn uống. Trong khi đang ngồi ăn bánh canh lá hẹ tại khu vực gần ngã tư, chị B chỉ cho bị cáo A chỗ vựa cây kiểng trên đường để A đi mua thuốc trừ sâu. Sau đó bị cáo A đón xe buýt đến vựa cây kiểng chị B chỉ mua 03 lọ thuốc trừ sâu có nhãn hiệu Marshal với giá 105.000 đồng. A bỏ thuốc trừ sâu vào ba lô của mình rồi quay lại gặp B. Sau đó, A và B đi chơi, thuê nhà nghỉ ở đến khoảng 19 cùng ngày cả hai đón xe buýt đến khu vực Đại học T . Đến nơi, cả hai đi bộ đến đường trục chính của khu Đại học T ngồi trên ghế đá nói chuyện, đến 20 giờ 50 chị B mở ba lô của A lấy 01 chai thuốc sâu đổ vào chai nước suối rồi tự uống, A cũng lấy một chai thuốc sâu uống hết. Sau khi uống cả hai bất tỉnh. Kết quả
chị B chết tại Bệnh viện X, còn A được cấp cứu, điều trị đến ngày 123 xuất viện.

>> Xem thêm:  Ô tô đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu tiền? Có bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Người bị tạm giữ là gì?

Trả lời:

Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Câu hỏi: Người bị tạm giam là gì?

Trả lời:

Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện việc dẫn độ.

Câu hỏi: Chế độ tạm giữ, tạm giam là gì?

Trả lời:

Chế độ tạm giữ, tạm giam là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo và tài liệu, gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.