Chi nhánh có con dấu và mã số thuế riêng bây giờ chi nhánh của tôi muốn mở một VP ở một tỉnh khác để mở rông phạm vi hoạt đông thì có được không hay phải thông qua công ty mẹ? Nếu được thì tôi phải chuẩn bị thủ tục như thế nào ạ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệpcủa Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi số:1900.6162

Trả lời:

 

1. Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập. Chi nhánh có con dấu và tài khoản riêng. Chi nhánh là loại hình đơn vị phụ thuộc duy nhất có thể xuất hóa đơn đỏ (hóa đơn giá trị gia tăng) và phải kê khai thuế giá trị gia tăng tương tự như công ty (kể cả khi không phát sinh doanh thu).

 

2. Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính, hoạt động theo sự chỉ đạo của công ty. Phạm vi thành lập bị giới hạn, chỉ được mở ở cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh chính.

 

3. Có được thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh không?

Chi nhánh của công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Chính vì vậy, chi nhánh được quyền mở một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Căn cứ tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

 

4. Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh.

 

4.1 Chủ thể nào có quyền thành lập địa điểm kinh doanh?

Theo pháp luật hiện hành thì tất cả các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đều có thể tiến hành thành lập địa điểm kinh doanh theo thủ tục luật định.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, địa điểm kinh doanh này sẽ thuộc quyền quản lý trực tiếp của chi nhánh.

 

4.2 Tên của địa điểm kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 20 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, tên của địa điểm kinh doanh được quy định như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái tiếng việt, các chữ cái F, J, Z, W chữ số và các ký hiệu.

- Tên của địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ "Địa điểm kinh doanh".

- Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

- Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ "công ty", "doanh nghiệp".

- Tên địa điểm kinh doanh không được đặt trùng, gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tên của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

 

4.3 Địa chỉ thành lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh phải có trụ sở và trụ sở tuân theo quy định của pháp luật. Địa chỉ trụ sở của địa điểm kinh doanh không được là nhà tập thể, nhà chung cư.

Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với địa chỉ đăng ký trụ sở chính, nơi mà chưa có chi nhánh thay vì chỉ được lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải có đầy đủ các đơn vị hành chính sau:

  • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/lấp/thôn
  • Xã/phường/thị trấn
  • Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
  • Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

 

4.4 Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh:

Ngành nghề đăng ký cho địa điểm kinh doanh bắt buộc phải trùng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chính.

 

5. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Bước 1: Lựa chọn các thông tin của địa điểm kinh doanh dự kiến thành lập bao gồm: Tên địa điểm kinh doanh, địa chỉ trụ sở, số điện  thoại, thông tin người đứng đầu địa điểm kinh doanh, danh sách ngành nghề đằng ký hoạt động tại địa điểm kinh doanh.

Bước 2 Soạn hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho chi nhánh công ty.Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh thì phải thông báo bằng văn bản cho chi nhánh công ty và nêu rõ lý do 

Bước 5: Nộp lệ phí thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh là 100.000 Việt nam đồng

Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

6. Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh

  • Thông báo đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh
  • Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

Kèm theo: Bản sao hợp lệ cho hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

 

7. Một số lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh

STT Nội dung
1

Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng

2

Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính của công ty hoặc chi nhánh chủ quản;

3

Đối với địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn qua của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đăng ký hoạt động.

4

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và chữ cái F, J, Z, W, chữ số, ký hiệu. Hoặc bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ "công ty", "doanh nghiệp", và phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

5

Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng với tỉnh, thành phố với doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản thì chỉ phải kê khai và đóng thuế môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chi nhánh. Đối với địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh thì: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh

Trên đây là những phân tích của Luật Minh Khuê về các thủ tục thành lập đơn vị trực thuộc chi nhánh, nếu có bất kì thắc mắc nào cần giải đáp vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê