Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

- Cách thức thực hiện:

+         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Chi cục thuế nơi đơn vị đóng trụ sở

+         Thông qua hệ thống bưu chính

.Tư vấn Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

-    Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+          Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.

+          Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.

 -    Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+          Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế nơi NNT nộp hồ sơ

+          Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế  nơi NNT nộp hồ sơ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+          Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) và các bảng kê kèm theo (nếu có)

+          Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01)

+          Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02)

+          Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03)

+          Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK04)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+          Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+          Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+          Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​

(LUATMINHKHUE.VN: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)