Tôi đã tìm hiểu luật thuế GTGT và các thông tư hướng dẫn nhưng chưa thấy chỗ nào chỉ rõ đối tượng không chịu thuế GTGT xin qúy công ty hướng dẫn tôi về vấn đề này, cho tôi biết nguồn vốn khác là những nguồn vốn nào (trong đầu tư xây dựng) ?

 Xin chân thành cảm ơn quý công ty.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 219/2013/TT_BTC về thuế giá trị gia tăng

2. Nội dung tư vấn

Đối tượng không chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) không bị áp dụng việc tính thuế GTGT theo quy định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT_BTC.

Đối với hoạt động đầu tư xây dựng nếu không thuộc quy định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT_BTC thì thuế suất thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ (khi xuất hóa đơn GTGT) là 10%, nếu tính theo phương pháp trực tiếp thì phải đóng theo mức thuế suất 3% trên doanh thu. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT_BTC:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT."

Theo đó, nếu đối tượng mà các công trình xây dựng này hướng đến là phục vụ cho các mục đích công công và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội thì hoạt động xây dựng này thuộc trường hợp đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Xem xét trường hợp của công ty bạn:

- Thứ nhất, chương trình 135 hướng đến 4 mục tiêu cụ thể, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống văn hóa là những hoạt động gắn bó mật thiết với việc xây dựng công trình xây dựng được tài trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Như vậy, dự án đầu tư xây dựng này trong khuôn khổ nguồn vốn từ NSNN thuộc diện không chịu thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT_BTC.

- Thứ hai, nếu việc huy động nguồn vốn từ nhân dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo chương trình 135 thì mục đích sử dụng nguồn vốn này cũng là phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội theo hướng dẫn tại chương trình 135. Do đó, dự án đầu tư xây dựng này trong phạm vi vốn đóng góp từ nhân dân cũng  thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào những thông tin đã trình bày ở trên, có thể kết luận hoạt động xây dựng này của công ty bạn thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng trong xây dựng công trình ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê