Vậy khi hết hạn, em xin nghỉ thì có được hưởng quyền lợi gì không? ( Em có đóng tất cả các loại bảo hiểm cho công nhân từ tháng đầu tiên làm việc )

Người gửi: gvo

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Khi hết hạn hợp đồng 1 năm thì được hưởng quyền lợi gì?

Tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006

Nội dung phân tích:

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."

Khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này."

Như vậy, sau khi hết hạn hợp đồng lao động bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Theo như bạn trình bày thì bạn ký hợp đồng lao động là 12 tháng và bạn bắt đầu đóng bảo hiểm từ khi bắt đầu làm việc như vậy người sử dụng lao động sẽ không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn mà quỹ bao hiểm sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn nếu bạn đáp ứng được các điều kiện sau, điều 81 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG