1. Sau ly hôn thì vợ hay chồng có quyền nuôi con?

Theo Điều 14 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, ly hôn là quá trình chấm dứt mối quan hệ hôn nhân thông qua quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Điều 81 của luật này đề cập đến trách nhiệm trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

- Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn giữ quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của các luật liên quan.

- Nếu vợ và chồng không thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, và quyền của mỗi bên sau khi ly hôn, Tòa án sẽ quyết định dựa trên quyền lợi toàn diện của con. Nếu con đã đủ 07 tuổi, Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con trong quyết định.

- Trong trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, Tòa án quyết định giao con trực tiếp cho mẹ nuôi, trừ khi mẹ không đủ điều kiện hoặc khi cha mẹ đạt được thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Do đó, theo quy định này, khi cha mẹ ly hôn, Tòa án sẽ tôn trọng và công nhận thỏa thuận của họ về việc nuôi dưỡng con. Trong trường hợp không có thỏa thuận, Tòa án sẽ xem xét quyền và lợi ích tốt nhất của con để quyết định người được giao trực tiếp nuôi con.

 

2. Những trường hợp nào bị hạn chế quyền thăm con sau ly hôn?

Giới hạn quyền thăm nuôi con sau khi ly hôn là việc hạn chế quyền thăm nuôi của người vợ hoặc người chồng sau khi họ chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Thường xuyên được áp dụng trong tình huống khi người vợ hoặc người chồng được xem là không phù hợp để đảm bảo chăm sóc hoặc có thể tạo ra rủi ro đối với sự phát triển của con cái.

Các hạn chế này có thể được quyết định thông qua quyết định của tòa án hoặc thông qua một thỏa thuận thăm nuôi giữa các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm việc giới hạn thời gian thăm nuôi, địa điểm thăm nuôi hoặc các điều kiện khác mà người bị hạn chế phải tuân thủ khi thăm nuôi con cái của mình.

Tuy nhiên, quyết định về việc hạn chế quyền thăm nuôi con sau khi ly hôn cần được đưa ra dựa trên lợi ích tốt nhất cho trẻ em và các yếu tố đa dạng như sức khỏe, an toàn, và phát triển toàn diện của trẻ em.

Dựa trên quy định của Điều 82 trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như sau:

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con phải tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có trách nhiệm cung cấp đủ phí sinh hoạt cho con.

- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không bị cản trở. Trường hợp cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng quyền thăm nom để cản trở hoặc ảnh hưởng đến quá trình trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con, người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom của họ.

Theo các quy định nêu trên, có hai tình huống mà người không trực tiếp nuôi con có thể bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn:

- Lạm dụng quyền thăm con nhằm cản trở quá trình trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con của người còn lại.

- Lạm dụng quyền thăm con nhằm tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con của người còn lại.

Do đó, trong tình huống khi chồng cũ đến hăm dọa và đòi bắt con, gây ảnh hưởng đến quá trình trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con của bạn, bạn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chồng bạn. Điều này được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích và trạng thái phát triển tích cực của con cái trong tình huống mối quan hệ sau ly hôn.

 

3. Có thể nộp hồ sơ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom ở đâu?

Vì vậy, để hạn chế quyền thăm con theo đúng quy định pháp luật, người đang trực tiếp nuôi con cần thực hiện các thủ tục để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định liên quan đến việc hạn chế quyền thăm nuôi con. Dựa trên các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, về yêu cầu về hôn nhân và gia đình, quyền hạn chế của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn được thể hiện như sau:

Theo khoản 4 của Điều 29, yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn. Do đó, yêu cầu này sẽ được giải quyết bởi Tòa án.

Tại điểm b của khoản 2 của Điều 35, Tòa án nhân dân cấp huyện được quyền giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình, bao gồm cả yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn, như quy định tại các điều 29 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại điểm k của khoản 2 của Điều 39, thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thổ được xác định dựa trên cư trú hoặc làm việc của cha hoặc mẹ của con chưa thành niên. Tòa án nơi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên cư trú, làm việc sẽ có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

Cuối cùng, theo điểm c của khoản 2 của Điều 40, người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình. Đối với yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn, người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án nơi người con cư trú giải quyết. Điều này cho phép sự linh hoạt trong việc chọn lựa nơi giải quyết tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của vụ án.

Do đó, dựa trên các quy định đã được trình bày, bạn có thể đưa đơn và hồ sơ tới Tòa án cấp huyện - nơi mà người cha, người mẹ hoặc người con chưa thành niên cư trú hoặc làm việc.

 

4. Hậu quả pháp lý khi cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

Dựa theo quy định tại Điều 87 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về hậu quả pháp lý khi cha hoặc mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, có các điều sau đây:

- Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, người còn lại sẽ đảm nhận quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, cũng như quản lý tài sản riêng của con và đại diện cho con theo quy định của pháp luật.

- Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên sẽ được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình. Các trường hợp áp dụng bao gồm:

+ Cả cha và mẹ đều bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

+ Một trong hai cha mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, nhưng không có đủ điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với con.

+ Một trong hai cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và bên còn lại không xác định được.

- Thậm chí khi cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, họ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Bài viết liên quan: Muốn giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn thì phải đáp ứng điều kiện nào?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Khi nào cha mẹ sau ly hôn bị hạn chế quyền thăm nom, chăm sóc? Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào về mặt pháp lý, Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!