1. Thế nào là hội quần chúng?

Các tổ chức xã hội, được quy định bởi Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, những tổ chức và tự nguyện của cộng đồng công dân. Theo đó, chúng được hình thành dựa trên sự tập hợp tự nguyện của các cá nhân có cùng ngành nghề, sở thích, giới tính hay mục tiêu chung. Sứ mệnh của các tổ chức này không chỉ giới hạn ở việc đoàn kết hội viên, mà còn mở rộng đến việc hoạt động thường xuyên với tinh thần phi lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính hội, hội viên và cả cộng đồng.

Các tổ chức xã hội có thể được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau như hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ, và còn nhiều hình thức tổ chức khác. Chúng không chỉ đơn thuần là nơi hội tụ các thành viên có sự tương đồng mà còn là nơi hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động mang lại hiệu quả, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bằng cách này, các tổ chức xã hội không chỉ là nơi quy tụ mà còn là động lực chính để thúc đẩy sự tiến bộ và thịnh vượng của cộng đồng.

Các nguyên tắc cơ bản mà các hội quần chúng tuân thủ trong tổ chức và hoạt động của mình là những nền tảng quan trọng, mang lại tính bền vững và tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Được quy định rõ trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, những nguyên tắc này không chỉ là hướng dẫn mà còn là nền móng vững chắc giúp hội quần chúng thực hiện sứ mệnh của mình một cách hiệu quả.

Trong đó, nguyên tắc "Tự nguyện" không chỉ là sự tham gia tự giác mà còn là sự đồng lòng của các thành viên, xây dựng một tổ chức mà mỗi cá nhân tự do chủ động và tự trách nhiệm trong các hoạt động của hội. "Tự quản" và "Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch" là những nguyên tắc đồng lòng tạo ra môi trường làm việc minh bạch, công bằng và mở cửa, giúp mỗi thành viên cảm thấy họ đều có giá trị và đóng góp quan trọng cho sự phồn thịnh của hội.

Nguyên tắc "Tự bảo đảm kinh phí hoạt động" là sự đảm bảo về mặt tài chính để thúc đẩy hoạt động của hội một cách bền vững và độc lập. "Không vì mục đích lợi nhuận" là kim chỉ nam đạo đức, đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, đồng thời tạo ra sự tin cậy và sự tôn trọng từ phía cộng đồng. Cuối cùng, "Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội" là tiêu chí cơ bản để đảm bảo rằng mọi hoạt động của hội đều diễn ra trong phạm vi của luật pháp, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của cộng đồng. Những nguyên tắc này không chỉ là nguyên tắc, mà còn là những giá trị định hình và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội mạnh mẽ và phát triển.

 

2. Trường hợp hội quần chúng được hỗ trợ xe ô tô phục vụ công tác

Cụ thể, việc xác định các hội quần chúng có tính chất đặc thù và đáng được hỗ trợ thông qua trang bị xe ô tô phục vụ hoạt động của mình là một quy trình được thực hiện theo quy định cụ thể từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy thuộc vào phạm vi hoạt động của từng hội.

- Trong trường hợp các hội quần chúng đóng vai trò chủ đạo do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tại cấp trung ương, đặc biệt là những tổ chức có đảng đoàn, việc hỗ trợ trang bị xe ô tô phục vụ chức danh cho Chủ tịch của các hội là một biện pháp cần thiết. Điều này đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động quan trọng của hội quần chúng có sự hỗ trợ và ổn định từ phía chính quyền.

Điều này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và định mức cụ thể, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 72/2023/NĐ-CP. Cụ thể, quy định rằng việc sử dụng xe ô tô sẽ tuân theo giá mua tối đa là 1.400 triệu đồng/xe. Điều này không chỉ đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế mà còn đề cao chuẩn mực và chất lượng trong việc cung cấp phương tiện hỗ trợ cho các lãnh đạo các hội quần chúng.

- Trong trường hợp hội quần chúng chưa sở hữu bất kỳ chiếc xe ô tô nào để phục vụ công tác chung, hoặc khi tất cả các xe ô tô hiện có (loại trừ xe ô tô quy định không đủ điều kiện sử dụng và cần phải được thanh lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 72/2023/NĐ-CP, thì hội này có cơ hội được xem xét và hỗ trợ kinh phí để mua xe ô tô mới.

Quá trình này sẽ được thực hiện tùy thuộc vào khả năng tài chính của ngân sách, cũng như nguồn cung xe ô tô hiện có. Hội có tính chất đặc thù sẽ được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng hỗ trợ này là hợp lý và phản ánh đúng nhu cầu của cộng đồng. Hỗ trợ kinh phí có thể được thực hiện thông qua việc cung cấp nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, tuân theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài ra, hội cũng có thể được hỗ trợ bằng hiện vật, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt đối với nhu cầu vận chuyển và tiện ích của cộng đồng.

Trong việc xác định chính sách hỗ trợ về xe ô tô đối với các hội quần chúng, có những điều chỉnh chi tiết tùy thuộc vào quy mô và số lượng thành viên trong từng tổ chức. Chính sách này không chỉ nhấn mạnh vào việc cung cấp phương tiện di chuyển, mà còn hướng đến việc tối ưu hóa công tác tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ chung.

+ Trong trường hợp các hội có số biên chế từ 20 đến 50 người, chính sách hỗ trợ sẽ bao gồm việc cung cấp một chiếc xe ô tô, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hội viên và đảm bảo tính chất linh hoạt trong quản lý và triển khai các dự án và sự kiện.

+ Đối với các tổ chức có số biên chế trên 50 người, chính sách hỗ trợ sẽ nâng cao lên, cung cấp tối đa 02 chiếc xe ô tô. Điều này nhằm hỗ trợ các tổ chức lớn hơn trong việc quản lý và di chuyển đội ngũ thành viên một cách hiệu quả.

+ Trong trường hợp các hội có số biên chế dưới 20 người, chính sách hỗ trợ sẽ không chỉ bao gồm cung cấp xe, mà còn hỗ trợ kinh phí để thuê xe hoặc sử dụng xe ô tô khi thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Đảng và Nhà nước. Điều này giúp các tổ chức nhỏ linh hoạt và đáp ứng linh hoạt đối với các yêu cầu cụ thể của mình.

Tất cả các mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh sao cho không vượt quá giới hạn giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, như quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 72/2023/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc cung cấp nguồn lực hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động của hội quần chúng có tính chất đặc thù.

 

3. Lưu ý khi hỗ trợ xe ô tô phục vụ công tác cho hội quần chúng

Trong việc hỗ trợ bằng hiện vật, quá trình này sẽ được thực hiện thông qua hình thức điều chuyển, đảm bảo rằng giá trị còn lại của xe ô tô được chuyển động không vượt quá giới hạn giá mua, như đã quy định tại khoản 1 của Điều 15 trong Nghị định 72/2023/NĐ-CP.

Theo Điều 15, giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo các mức cụ thể. Mức giá tối đa cho mỗi chiếc xe ô tô là 950 triệu đồng. Trong trường hợp cần thiết và yêu cầu mua xe có sức chứa từ 12 đến 16 chỗ ngồi, mức giá tối đa được điều chỉnh lên 1.300 triệu đồng/xe. Đối với xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ ngồi 2 cầu, mức giá tối đa là 1.600 triệu đồng/xe.

Các quy định này không chỉ dừng lại ở việc đặt giới hạn về giá mua, mà còn tập trung vào việc đảm bảo rằng việc trang bị xe ô tô sẽ phản ánh chặt chẽ nhu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ, cơ quan trung ương, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào phạm vi hoạt động, tính chất công việc, và nhu cầu sử dụng xe thực tế để quyết định việc trang bị xe ô tô 12-16 chỗ ngồi và xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ ngồi 2 cầu, đảm bảo cơ cấu hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Điều này không chỉ là cam kết về mặt tài chính mà còn là sự quan tâm đặc biệt đến tính khả thi và tiện ích của việc sử dụng xe ô tô trong các hoạt động chung.

Quá trình hỗ trợ kinh phí để mua xe ô tô không chỉ là một quy định bình thường mà còn được thực hiện theo nghiêm túc và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý nguồn lực tài chính mà còn đặt ra tiêu chí cao về sự chính xác và độ minh bạch trong quá trình chấp thuận và phân phối kinh phí.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định mới nhất hiện nay. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.