Khi thanh toán tiền phương tiện đi lại theo chế độ CTP tôi có được thanh toán tiền khoán = giá vé theo tuyến đường của Bộ GTVT tại thời điểm hay không ạ hay cứ nhất nhất phải có đủ vé xe khách ?

Vì thực tế quãng đường đi có chặng có xe khách chạy qua thì có vé xe, có đoạn không có xe khách chạy qua thì sẽ không có vé xe khách. Ví dụ : Cán bộ của xã A đi công tác từ xã A ra TP Sơn La, từ TP Sơn La đi Quỳnh Nhai giá vé là 63.000 nhưng từ Quỳnh Nhai đi các xã thì không có xe khách chạy qua. Tôi có được tính thanh toán tiền tự túc phương tiện = 63.000 quãng đường từ huyện Quỳnh Nhai ra thành phố Sơn La + tiền quy đổi từ giá vé xe khách x số km từ huyện về xã A không? Nếu cứ nhất nhất cần vé xe thì cán bộ lấy đâu ra vé xe từ xã A đến huyện QN. Và cơ quan nhà nước thì có được mua xăng xe dự trữ trong kho để cấp cho cán bộ đi công tác thuộc các đoạn đường không có xe khách chạy qua hay không ? Tôi xin trân trọng cảm ơn đã lắng nghe và tôi mong nhận được sự phản hổi sớm ạ.

Người gửi: M.V.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

Hỏi về tiền đi lại theo chế độ công tác phí ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 97/2010/TT - BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

2. Nội dung trả lời:

Vấn đề thanh toán phí công tác. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư nói trên quy định:

"2. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

a) Đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác mà người đi công tác phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ  sở cơ  quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số ki lô mét (km) thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định căn cứ đơn giá thuê xe phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

b) Đối với các đối tượng cán bộ, công chức không có tiêu chuẩn được bố tríxe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số km thực đi nhân với đơn giá khoán (bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe).

c) Căn cứ để thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác gồm: Giấy đi đường của người đi công tác có xác nhận của cơ quan nơi đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách); bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh toán và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị."

Theo quy định trên, trường hợp của bạn thuộc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư trên. Nếu cán bộ đi công tác mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình (ví dụ: xe máy) thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo km thực đi nhân với đơn giá khoán. Trong đó, đơn giá khoán bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe. Rõ ràng, căn cứ  để tính phí đi công tác trong trường hợp này không tính theo giá vé xe khách (không quan tâm đến việc có hay không có xe khách chạy qua đoạn đường đó) mà khoản phí được tính dựa trên số km thực tế nhân với (chi phí nhiên liệu + khấu hao xe). Xét theo nội dung ví dụ bạn đưa ra, thì số công tác phí được tính như sau:

Tổng phí công tác = Số km thực tế (số km từ xã A đến TP Sơn La + số km từ TP Sơn Lan đi Quỳnh Nhai + số km từ Quỳnh Nhai đi các xã) * đơn giá khoán (chi phí nhiên liệu + khấu hao xe)

Theo cách tính trên sẽ không có trường hợp cơ quan nhà nước mua xăng xe dự trữ để cấp cho cán bộ khi đi công tác qua tuyến đường không có xe khách chạy qua.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Nếu còn vấn đề gì bạn có thể gọi điện đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến:  1900.6162 của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê