1. Trường hợp nào nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí?

Nhà đầu tư trong lĩnh vực dầu khí thường phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro trong quá trình đầu tư và khai thác. Để giảm thiểu những rủi ro này và tăng cơ hội thành công, việc nghiên cứu thị trường và tìm hiểu cơ hội đầu tư trước khi thực hiện các bước chính thức là một yếu tố quan trọng. Do đó, nhà đầu tư có thể được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động chuẩn bị và nghiên cứu trước khi bắt đầu đầu tư chính thức.

Theo quy định của Thông tư 31/2018/TT-NHNN, nhà đầu tư được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thực hiện một loạt các hoạt động chuẩn bị trước khi đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Cụ thể, các hoạt động này bao gồm:

Nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư: Đầu tư vào ngành dầu khí đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và các cơ hội đầu tư có thể có. Việc nghiên cứu này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và có kiến thức cần thiết để đối phó với các yếu tố rủi ro.

Khảo sát thực địa: Điều này bao gồm việc điều tra các vị trí tiềm năng cho dự án dầu khí, kiểm tra điều kiện địa lý và các yếu tố môi trường khác mà dự án có thể phải đối mặt.

Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu về các tài liệu liên quan đến dự án dầu khí như các báo cáo kỹ thuật, thông tin về các công nghệ mới và các chính sách pháp lý.

Thu thập và mua tài liệu, thông tin có liên quan đến lựa chọn dự án dầu khí: Điều này bao gồm việc thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và mua các bản quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tổng hợp, đánh giá, thẩm định dự án: Quá trình này bao gồm việc phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án dầu khí từ các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật và môi trường.

Chủ trì, tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học: Điều này giúp nhà đầu tư tiếp cận với các chuyên gia và người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí để học hỏi và trao đổi kiến thức.

Thành lập và hoạt động của các tổ chức theo quy định: Điều này bao gồm việc thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc các tổ chức khác để thực hiện các hoạt động chuẩn bị và hình thành dự án dầu khí.

Tìm hiểu, thu thập thông tin để tham gia mua bán, sáp nhập công ty: Nhà đầu tư có thể cần thu thập thông tin về các công ty hoặc dự án dầu khí có tiềm năng để mua bán hoặc sáp nhập.

Đàm phán hợp đồng dầu khí: Các hoạt động đàm phán hợp đồng là quan trọng để đảm bảo các điều khoản hợp đồng phù hợp và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Mua hoặc thuê tài sản hỗ trợ cho việc hình thành dự án dầu khí ở nước ngoài: Điều này bao gồm việc mua sắm hoặc thuê các thiết bị, công cụ và nguồn nhân lực cần thiết cho dự án.

Thanh toán các khoản phí có thời hạn: Nhà đầu tư cần thanh toán các khoản phí, lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuẩn bị và hình thành dự án dầu khí trong thời gian quy định.

Như vậy, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động chuẩn bị và nghiên cứu trước khi đầu tư vào lĩnh vực dầu khí là hoàn toàn hợp lệ và cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án

 

2. Hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí như thế nào?

Cách tính hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư vào hoạt động dầu khí được quy định một cách cụ thể và chi tiết trong Thông tư 31/2018/TT-NHNN. Theo khoản 3 của Điều 5 trong Thông tư này, nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư đề cập đến việc xác định hạn mức cho việc này.

Hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư được xác định tại khoản 2 và khoản 4 của Điều 5 trong Nghị định 124/2017/NĐ-CP. Theo quy định, hạn mức này là tổng số ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài trước khi thực hiện đầu tư của một dự án cụ thể. Trong trường hợp dự án có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư được tính bằng tổng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài của tất cả các nhà đầu tư tham gia dự án đó.

Điều này có nghĩa là, nếu một dự án có sự đầu tư từ nhiều bên thì hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư sẽ là tổng số ngoại tệ mà tất cả các nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài để chuẩn bị cho dự án đó.

Để hiểu rõ hơn về cách tính hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, cần tham khảo các quy định cụ thể tại Điều 5 của Nghị định 124/2017/NĐ-CP. Theo dẫn chiếu theo khoản 2 của Nghị định này, các điều kiện và hạn mức cụ thể được quy định như sau:

- Đối với các giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 500.000 (năm trăm nghìn) Đô la Mỹ, và được tính vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Trong trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty con của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 500.000 Đô la Mỹ phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Đối với các giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 500.000 Đô la Mỹ do nhà đầu tư là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện hoặc do nhà đầu tư là công ty con do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài đúng mục đích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Trường hợp không thuộc các quy định trên, việc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 500.000 Đô la Mỹ phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Tóm lại, cách tính hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi đầu tư trong hoạt động dầu khí đòi hỏi sự tuân thủ các quy định cụ thể và việc đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện đúng quy định và có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý nhà nước

 

3. Mức giới hạn khi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí

Tổng số ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài trước khi đầu tư trong hoạt động dầu khí được giới hạn một cách cụ thể và chặt chẽ theo quy định của Thông tư 31/2018/TT-NHNN, đặc biệt là trong khoản 4 của Điều 5. Theo quy định này:

Tổng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi đầu tư và số tiền đăng ký chuyển ra nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí của mỗi dự án không được vượt quá tổng vốn đầu tư ra nước ngoài bằng tiền của dự án đó theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Điều này có nghĩa là tổng số tiền ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài trước khi đầu tư cùng với số tiền đăng ký sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không được vượt quá tổng số tiền mà dự án đó được đăng ký đầu tư.

Trường hợp dự án có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, hạn mức này cũng được áp dụng cho từng nhà đầu tư. Tổng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi đầu tư và số tiền đăng ký chuyển ra nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của mỗi nhà đầu tư không được vượt quá tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư đó theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Điều này áp dụng nguyên tắc công bằng và minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngoại tệ cho mục đích đầu tư trong hoạt động dầu khí. Việc giới hạn tổng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi đầu tư giúp đảm bảo rằng việc sử dụng ngoại tệ được thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các rủi ro và lạm phát tiềm ẩn.

Ngoài ra, việc áp dụng nguyên tắc này cũng nhấn mạnh vai trò của việc quản lý và kiểm soát vốn đầu tư trong các dự án dầu khí. Bằng cách giới hạn tổng số ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài, các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng và tối ưu hóa việc sử dụng vốn, đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách có trách nhiệm và bền vững.

Đồng thời, việc áp dụng nguyên tắc này cũng đòi hỏi sự minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đăng ký và báo cáo về việc sử dụng ngoại tệ trong hoạt động đầu tư dầu khí. Các nhà đầu tư phải thực hiện đúng các quy trình và thủ tục quản lý, báo cáo và kiểm tra của cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ quy định và tránh các rủi ro pháp lý có thể phát sinh

Bài viết liên quan: Nhà đầu tư có được mở đồng thời nhiều tài khoản trong hoạt động dầu khí

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ