1. Các loại tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Theo quy định của Điều 4 trong Thông tư 40/2018/TT-BCT, các tài liệu quản lý an toàn được xây dựng vào các thời điểm như sau:

- Chương trình quản lý an toàn: Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt giúp đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được đưa ra và thực hiện từ giai đoạn ban đầu của dự án; Trước khi chạy thử, vận hành giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sự cố trong quá trình này; Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi trong công trình đều được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo an toàn tối đa cho mọi bên liên quan..

- Báo cáo đánh giá rủi ro: Khi thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật giúp xác định và đánh giá các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình thiết kế, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ các nguy cơ; Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt nhằm đảm bảo rằng tất cả các nguy cơ đã được xác định và các biện pháp an toàn được áp dụng; Trước khi chạy thử, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa giúp đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường trong quá trình vận hành và bảo dưỡng; Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi trong công trình được đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng đầy đủ; Cập nhật định kỳ 5 năm giúp đảm bảo rằng báo cáo đánh giá rủi ro luôn phản ánh đầy đủ các nguy cơ mới xuất hiện và các biện pháp phòng ngừa mới được áp dụng. Các báo cáo đánh giá rủi ro là công cụ quan trọng giúp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành các công trình.

- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp: Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt giúp chuẩn bị các biện pháp cần thiết để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình thi công; Trước khi chạy thử, vận hành để đảm bảo sự an toàn cho cả nhân viên và tài sản trong quá trình hoạt động; Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn. Việc thực hiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp từ giai đoạn trước khi bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc dự án hay thay đổi là một phần quan trọng của quá trình quản lý an toàn và đảm bảo an toàn cho mọi người và tài sản.

Như vậy, tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí bao gồm 3 loại và được xây dựng  vào các thời điểm cụ thể nêu trên.

 

2. Nội dung mô tả công trình dầu khí trong các loại tài liệu quản lý an toàn

Theo Điều 5 của Thông tư 40/2018/TT-BCT, các tài liệu quản lý an toàn cho công trình dầu khí cần bao gồm các mục sau:

- Thông tin cơ bản về công trình: Bao gồm tên, công suất, sản phẩm chính và nguyên liệu chính sử dụng. Điều này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về công trình và các hoạt động liên quan.

- Vị trí và môi trường: Bao gồm vị trí của công trình, bản đồ địa hình, và các yếu tố tự nhiên liên quan đến an toàn và môi trường. Điều này giúp đánh giá các yếu tố môi trường và đưa ra các biện pháp phòng tránh.

- Cơ sở vật chất và hệ thống an toàn: Bao gồm vị trí các tòa nhà văn phòng, các công trình tiện ích, dịch vụ, và hệ thống an toàn cũng như phòng cháy chữa cháy. Điều này quan trọng để đảm bảo cơ sở vật chất và hệ thống an toàn được chuẩn bị và duy trì tốt.

- Kế hoạch bảo vệ: Bao gồm thông tin về mặt bằng, hành lang và khoảng cách an toàn liên quan đến thiết bị công nghệ, thiết bị phụ trợ và các hạng mục cần được bảo vệ. Điều này giúp đảm bảo các biện pháp bảo vệ được áp dụng hiệu quả.

- Quy trình công nghệ và an toàn: Mô tả về quy trình công nghệ cơ bản, các hóa chất, lưu chất chính và các yếu tố liên quan đến an toàn, cháy nổ và môi trường. Điều này giúp đảm bảo quy trình được thực hiện an toàn và hiệu quả.

- Hoạt động vận chuyển và lưu trữ: Bao gồm các hoạt động liên quan đến tồn chứa, xuất, nhập và vận chuyển hàng hóa. Điều này quan trọng để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

- Thông tin về nhân sự: Gồm số lượng, phân bố và thời gian làm việc của nhân viên tham gia vào dự án. Điều này giúp đảm bảo nguồn nhân lực đủ và được đào tạo để thực hiện các hoạt động một cách an toàn.

- Các biện pháp khẩn cấp và phòng cháy chữa cháy: Bao gồm các công trình, thiết bị được thiết kế để đảm bảo an toàn và phòng tránh nguy cơ cháy nổ. Điều này giúp chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.

 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu quản lý an toàn dầu khí

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 40 trong Nghị định 45/2023/NĐ-CP, quy định về hồ sơ, trình tự, và thủ tục thẩm định cũng như phê duyệt các tài liệu về quản lý an toàn như sau: quy trình quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí đòi hỏi việc lập các tài liệu quản lý an toàn trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, xây dựng mới hoặc cải tiến công trình dầu khí, hoặc thu dọn công trình dầu khí khi kết thúc hoạt động dầu khí. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện một cách an toàn và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan.

Cụ thể, quy định tại Điều 39 của Nghị định (có thể là Nghị định liên quan đến lĩnh vực dầu khí) yêu cầu rằng nhà thầu cần lập các tài liệu về quản lý an toàn. Sau khi hoàn thiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ trình Bộ Công Thương một bộ hồ sơ gốc đề nghị phê duyệt các tài liệu về quản lý an toàn. Quá trình này giúp đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được đánh giá và phê duyệt trước khi triển khai hoạt động, đồng thời tăng cường sự chấp nhận và giám sát từ phía các cơ quan quản lý. Hồ sơ này gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt các tài liệu về quản lý an toàn: Đây là tài liệu chính để đề xuất việc phê duyệt các tài liệu quản lý an toàn cho dự án dầu khí. Tờ trình này cần nêu rõ các lý do và cơ sở để phê duyệt các tài liệu này.

- Nội dung của tài liệu về quản lý an toàn theo quy định tại Điều 39 của Nghị định này: Đây là phần nội dung chính của các tài liệu quản lý an toàn được đề xuất phê duyệt. Nội dung này cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn tại Điều 39 của Nghị định (có thể là Nghị định liên quan đến lĩnh vực dầu khí).

- Đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về đề xuất của nhà thầu, cùng với bất kỳ văn bản tiếp thu và giải trình nào của nhà thầu (nếu có): Đây là phần đánh giá từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về các đề xuất từ nhà thầu liên quan đến quản lý an toàn. Các văn bản tiếp thu và giải trình từ nhà thầu cũng có thể được bao gồm để minh chứng cho việc hiểu biết và sự chấp nhận của nhà thầu.

- Các văn bản và tài liệu khác liên quan: Ngoài các tài liệu chính như trên, hồ sơ cũng có thể bao gồm các văn bản và tài liệu khác liên quan đến quản lý an toàn trong dự án dầu khí, bao gồm các biểu mẫu, báo cáo, thông báo

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Hợp đồng dầu khí là sự thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi ai?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!