1. Những điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thưa luật sư, Chúng tôi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lần thứ 3 mà vẫn bị trả về. Cần lưu ý điều gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn câu hỏi của quý khách, Luật Minh Khuê xin tư vấn như sau:

Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu.

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn, hoặc nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hoặc nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi;

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng hoặc tương tự tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, tên nhân vật hoặc hình tượng, quyền tác giả đã được biết đến rộng rãi;

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng với tên riêng, biểu tượng hình ảnh của quốc gia, địa phương, danh nhân, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài (trừ trường hợp được phép của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền); Trùng hoặc tương tự với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu đối chứng;

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc gây hiểu sai lệch về nguồn gốc, tính năng, công dụng, chất lượng của hàng hóa dịch vụ;- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu chứa dấu hiệu không phù hợp với trật tự và đạo đức xã hội.

Do đó, bạn cần có sự tra cứu kỹ lưỡng khả năng bảo hộ của nhãn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, vì chỉ cần nhãn của bạn không đáp ứng được các yêu cầu về khả năng phân biệt thì sẽ bị từ chối trong quá trình chuyên viên thẩm đinh nội dung nhãn.

2. Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một cá nhân, doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Công ty Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ:

1. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

- Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

>> Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam: 0986.386.648

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

2. Cách thức thực hiện:

Đơn vị tư vấn đại diện Quý khách hàng trực tiếp thực hiện thủ tục tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Mẫu nhãn hiệu (08 mẫu kích thước 80 x 80 mm);

+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

4. Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Thẩm định nội dung đơn: 12-15 tháng kể từ ngày công bố đơn.

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

- Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu :

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;

+ Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

3. Cách sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty chúng tôi thay đổi địa chỉ kinh doanh và muốn thay đổi thông tin trên giấy đăng ký nhãn hiệu để phục vụ một số hoạt động nội bộ, truyền thông của công ty. Vậy, chúng tôi cần làm gì ạ ? Cảm ơn!

Trả lời:

Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu mong muốn sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Công ty luật Minh Khuê gửi tới khách hàng thủ tục và nội dung công việc như sau:

1. Công việc được ủy quyền.

Trong trường hợp Luật Minh Khuê được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc chỉnh sửa thông tin về địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

- Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

- Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

2. Thủ tục và thời gian sửa đổi đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký điều chỉnh thông tin địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 03-04 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Nếu Đơn đáp ứng các điều kiện đã đặt ra, Cục SHTT sẽ ra Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được chỉnh sửa về địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn sửa đổi đăng ký nhãn hiệu, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

Địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu sau khi thay đổi (địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- 02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ (chưa thay đổi địa chỉ);

- 02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (đã thay đổi địa chỉ);

- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Minh Khue Law Firm), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;.

4. Cần làm gì khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài lãnh thổ của Việt Nam thì cần phải làm những gì ? Lưu ý những gì ? Cảm ơn!

Trả lời:

Trước thực tế là nhiều công ty đang hướng hoạt động của mình ra thị trường quốc tế, tuy nhiên, họ gặp phải nhiều rào cản về vấn đề Sở Hữu Trí Tuệ như Nhãn hiệu đã bị đăng ký trước tại thị trường đó và do đó Doanh nghiệp không được phép sử dụng Nhãn hiệu tại đấy.

Chính vị vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký trước Nhãn hiệu tại các nước mà dự định sẽ phát triển tới.

Qua kết quả tra cứu còn giúp Quý công ty khẳng định việc sử dụng nhãn hiệu cho tới thời điểm tra cứu là có vi phạm quyền Sở Hữu Công Nghiệp của một bên nào khác hay không?.

5. Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì những ai có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ạ ? Cảm ơn!

Trả lời:

Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho:

Các chủ thể sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm do mình sản xuất

Các chủ thể kinh doanh thương mại hàng hóa có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa mà mình buôn bán, với điều kiện người sản xuất không sử dụng và không phản đối việc sử dụng nhãn hiệu đó.

6. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho hoạt động kinh doanh vận tải

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Chúng tôi giới thiệu một mẫu nhãn hiệu hàng hóa do Luật Minh Khuê tư vấn và bảo hộ thành công trong lĩnh vực kinh doanh vận tải để Quý khách hàng có những hình dung chính xác nhất về những thông tin cần cung cấp để bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường Việt Nam:

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI BÁCH QUÂN

Địa chỉ: Số 8, ngách 25/30 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Bách Quân

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đỏ, màu đen và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần hình: Là một hình chữ nhật được chia thành hai phần bằng nhau theo chiều dọc. Phần phía bên trái có màu đỏ, phần phía bên phải có màu đen. Phía trên góc phải của hình chữ nhật là một hình tròn màu trắng, có viền màu đen.

Phần chữ: Nằm bên trong và phía trên của hình chữ nhật là chữ “BQ” được viết hoa cách điệu. Trong đó, chữ “B” và chữ “Q” nằm lần lượt về hai phần màu đỏ và màu đen của hình chữ nhật, chữ “B” có màu đen và chữ “Q” có màu đỏ. Bên dưới chữ “BQ” là chữ “BÁCH QUÂN” được viết in hoa, in đậm, có cỡ chữ nhỏ hơn chữ “BQ” và nằm lần lượt về hai phần màu đỏ và màu đen của hình chữ nhật, chữ “BÁCH” có màu đen, chữ “QUÂN” có màu đỏ. Bên trong hình tròn nằm phía trên góc trái hình chữ nhật là chữ “R” được viết in hoa, in đậm, có màu đen. Bên dưới hình chữ nhật là dòng chữ “UY TÍN - NIỀM TIN - CHẤT LƯỢNG” có màu đen, được viết in hoa, in đậm và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ “BÁCH QUÂN”. Ngăn cách giữa các chữ “UY TÍN”, “NIỀM TIN” và “CHẤT LƯỢNG” là dấu gạch ngang “-”.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 39: Vận tải; Vận tải bằng đường sắt; Vân tải bằng ô tô; Vận chuyển hành khách; Vận chuyển hàng hoá; Sắp xếp các chuyến du lịch; Hướng dẫn khách du lịch.

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; Nhà hàng ăn uống; Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; Dịch vụ khách sạn; Nhà nghỉ du lịch; Dịch vụ quán cà phê.

- Số đơn: 4-2016-33847

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật MInh Khuê