Luật sư trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

2. Nội dung tư vấn:

Theo như thông tin bạn nêu trên thì bạn cần lắm rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của bạn:

Thứ nhất, Điều kiện đăng ký lại khai tử ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy trong trường hợp của cha bạn đã không còn giấy khai tử ( bản gốc), sổ hộ tịch không còn lưu, mà cách đây hai mươi năm nghĩa là cha bạn đã đăng ký khai tử trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nên cha bạn sẽ thuộc trường hợp được đăng ký lại khai tử.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục làm lại giấy khai sinh khi đã cao tuổi ?

Thứ hai, Thẩm quyền đăng ký lại khai tử ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Trường hợp của gia đình mình sẽ ra Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây để đăng ký khai tử lại cho cha bạn.

Thứ ba, Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 28. Thủ tục đăng ký lại khai tử

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

Như vậy, theo quy định trên bạn sẽ cần điền thông tin vào: Tờ khai, giấy cam đoan của gia đình về sự việc mất của một người hoặc biên bản cam đoan của người làm chứng.....

Thứ tư, trình tự và thủ tục 

- Công dân xuất trình tài liệu giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch xem xét hồ sơ nếu:

1. Hồ sơ đầy đủ chính xác sẽ tiến hành đăng ký khai tửcho người có yêu cầu và ghi thông tin vào sổ hộ tịch;

2. Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người có yêu cầu bổ sung thêm;

3. Nếu không có căn cứ thì trả lời từ trối bằng văn bản

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn và tờ khai đăng ký lại việc khai sinh mới nhất

- Trình Chủ tịch UBND cấp trích lục bản chính Khai tử;

- Cho công dân ký xác nhận vào sổ hộ tich và trả kết quả cho người dân

Thứ năm, thời hạn giải quyết

Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai tử là đúng theo quy định của thì thực hiện đăng ký lại khai tử như trình tự thủ tục trên. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày,

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

Kính gửi: (1)................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...........................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3) ....................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: .......................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................................................  Giới tính: .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................  Quốc tịch: ..........................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Đăng ký lại hay làm lại giấy kết hôn ở đâu ?

Giấy tờ tùy thân: (3) .................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............................... giờ ...............  phút, ngày ..................  tháng ...............  năm ....................

Nơi chết: ....................................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ....................................................................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4).................................................................... do..................... ......

........................................................................................................  cấp ngày .........  tháng .........  năm .................

Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm ....................

Theo Trích lục khai tử số: (6) ……………………………………………………………………………….

Lý do đăng ký lại: ..............................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

>> Xem thêm:  Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh ?

Làm tại: ............................................. , ngày .........  tháng ........  năm ...............

 

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

..........................................

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        

 (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ?

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục làm khai sinh cho con không có mẹ ?