Khoảng cách giữa hai thủ tục này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai về đăng ký biến động; tuy nhiên, thực tế nhiều người lại không để ý đến vấn đề này vì cho rằng đã công chứng là đã xác lập quyền rồi thì khi nào đi sang tên cũng được, không ảnh hưởng. Vậy suy nghĩ chủ quan này liệu có đúng không?

Trước hết dựa trên quy định của Luật đất đai hiện hành (năm 2013) thì suy nghĩ trên hoàn toàn là không đúng, bởi lẽ sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng, để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất cũng như để thực hiện kịp thời nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì thủ tục này phải được tiến hành sau 30 ngày kể từ ngày có biến động:

Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i,k ,l khoản 4 điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động, trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Trường hợp các bên không thực hiện việc đăng ký trong thời hạn 30 ngày này thì sẽ bị xử phạt hành chính, theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

Điều 12. Không đăng ký đất đai

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đất đai lần đầu

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các điểm a, b, h, k,l, i khoản 4 điều 95 của Luật đất đai nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề " Không đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng". Để được hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đất đai, kính mời quý khách hàng liên hệ đến số điện thoại 1900.6162 .

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty Luật Minh Khuê