Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật của Công ty luật Minh Khuê,

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thương mại năm 2005

2. Nội dung phân tích:

Hợp đồng được ký kết giữa khách hàng và công ty của bạn được hiểu là hợp đồng trong thương mại và chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại 2005. Khi ký kết hợp đồng 2 bên sẽ thỏa thuận về các điều khoản cụ thể trong đó có điều khoản về chế tài thương mại trong trường hợp 2 bên không thực hiện đúng hợp đồng đã giao kết.

Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

2. Phạt vi phạm.

3. Buộc bồi thường thiệt hại.

4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.

6. Huỷ bỏ hợp đồng.

7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

Trường hợp khách hàng không có thiện chí tất toán hợp đồng, công ty bạn có quyền áp dụng chế tài cụ thể mà 2 bên đã thỏa thuận từ trước trừ trường hợp được miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nếu khách hàng không tự nguyện thực hiện công ty bạn có thể yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài giải quyết (trong trường hợp 2 bên có thỏa thuận trọng tài).

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng kinh tế cập nhật mới nhất năm 2020