Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện nghĩa vụ hợp đồng"

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế
Về bản chất, nghĩa vụ hợp đồng là quan hệ tạm thời, và thậm chí là quan hệ ngắn hạn phải được chấm dứt vào một lúc nào đó. Phương thức thông thường nhất để chấm dứt nghĩa vụ hợp đồng là việc thực hiện đúng và đầy đủ hợp đồng[1].

Kiện đòi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mua bán ?

Kiện đòi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mua bán ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Cháu bán hàng online trên Facebook được hơn nửa năm( từ tháng 8/2014), đến tháng 3/2015 bạn cháu (tên A) có giới thiệu cho cháu 1 bạn học ở Nha Trang ( tên B) là bạn của A, vì B muốn bắt đầu kinh doanh qua mạng nên muốn tham khảo kinh nghiệm của cháu, rồi bạn đó tỏ ý muốn hợp tác, lấy đồ từ cháu