Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện nghĩa vụ hợp đồng"

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế
Về bản chất, nghĩa vụ hợp đồng là quan hệ tạm thời, và thậm chí là quan hệ ngắn hạn phải được chấm dứt vào một lúc nào đó. Phương thức thông thường nhất để chấm dứt nghĩa vụ hợp đồng là việc thực hiện đúng và đầy đủ hợp đồng[1].
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng