Khu chế xuất là khu công nghiệp tập trung chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lí xác định, do Chính phủ thành lập hoặc cho phép thành lập.

Trong khu chế xuất thực hiện chế độ mậu dịch và thuế quan riêng. Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất và từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Hàng hoá từ khu chế xuất ra thị trường nội địa hoặc từ thị trường nội địa vào khu chế xuất phải chịu Ặ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Việc mua bán hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong cùng khu chế xuất phải được phép của Ban quản lí khu công nghiệp cấp tỉnh và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.