Kì phiếu là loại văn bản ghi nợ được lập ra một cách hợp pháp, phát hành theo một hình thức quy định.

Người phát hành kì phiếu cam kết trả số tiền ghi trên kì phiếu vào một thời điểm quy định cho người chủ sở hữu kì phiếu. Kì phiếu có tính trừu tượng và tính bất khả kháng. Tính trừu tượng thể hiện trong kì phiếu: không ghi lí do phát sinh số nợ đó (như mua chịu hàng hoá, dịch vụ...) chỉ ghi người đi vay phải trả cho người cho vay số tiền bao nhiêu, vào thời hạn nào. Tính bất khả kháng thể hiện ở việc người có trách nhiệm trả nợ không thể viện bất cứ lí do nào để không trả nợ (kể cả trong thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá không phù hợp với điều kiện của hợp đồng). Dần dần, kì phiếu có thêm tính lưu thông, tức là được chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác bằng chữ kí chuyển nhượng. Kì phiếu chuyển nhượng (hối phiếu) là lệnh của người cho vay đối với người đi vay phải trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hay người xuất trình lệnh đó. Ra đời từ thế kỉ XII, với tư cách là công cụ ngoại thương và thanh toán quốc tế, sau chuyển thành công cụ tín dụng, thương mại, thương nhân bắt đầu sử dụng kì phiếu trong quan hệ mua chịu, bán chịu với nhau. Kì phiếu được sử dụng rộng rãi giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp. Người có kì phiếu có thể giữ lại kì phiếu cho tới kì hạn trả nợ; có thể chuyển cho người khác để trả tiền mua hàng hoá dịch vụ; có thể sử dụng để vay vốn ngân hàng (chiết khấu kì phiếu). Qua chiết khấu, kì phiếu tập trung vào các ngân hàng phát hành và trở thành một trong những cơ sở đảm bảo cho việc phát hành tiền giấy của ngân hàng.

Nói cách khác, kì phiếu là giấy chứng nhận nợ, hứa cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, trả một số tiền nhất định cho người được hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác được quy định trong giấy đó. Kì hạn của kì phiếu phải được quy định rõ ràng trong kì phiếu. Kì phiếu có thể do một hoặc nhiều người kí phát để cam kết trả tiền cho một hoặc nhiều người hưởng lợi. Thông thường, kì phiếu phải có sự bảo lãnh của ngân hàng thương mại hoặc công ti tài chính. Kì phiếu thường được dùng làm phương tiện thanh toán trong các quan hệ quốc tế.