1. Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có cần xin giấy phép an ninh trật tự không?

Căn cứ theo quy định Điều 4, Điều 5 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cụ thể như sau:

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke:

+ Để được kinh doanh dịch vụ karaoke, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải tuân thủ các quy định được quy định trong pháp luật.

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, an ninh, trật tự như quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, liên quan đến điều kiện an ninh và trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Phòng hát karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không tính đến các công trình phụ.

+ Cấm đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc lắp đặt các thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ.

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường:

+ Để được kinh doanh dịch vụ vũ trường, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải tuân thủ các quy định được quy định trong pháp luật.

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, an ninh, trật tự như quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, liên quan đến điều kiện an ninh và trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không tính đến các công trình phụ.

+ Cấm đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc lắp đặt các thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ.

+ Địa điểm kinh doanh phải cách xa trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa ít nhất 200 m.

Theo đó, kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường yêu cầu tuân thủ các quy định và điều kiện sau:

- Sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành: Khi kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường, chỉ được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành được phép theo quy định.

- Chấp hành pháp luật lao động: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động, bao gồm các quy định về hợp đồng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm và các quyền lợi lao động khác.

- Cung cấp trang phục và biển tên cho người lao động: Tổ chức kinh doanh phải đảm bảo cung cấp trang phục và biển tên cho người lao động, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng nhận biết và giao tiếp dễ dàng.

- Bảo đảm cách âm và âm thanh: Tổ chức kinh doanh phải đảm bảo đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

- Tuân thủ quy định về kinh doanh rượu: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, bao gồm quy định về độ tuổi sử dụng rượu, giấy phép kinh doanh rượu và các quy định khác liên quan.

- Tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm cấm hút thuốc lá trong các khu vực công cộng và tuân thủ các quy định về cung cấp thông tin và hạn chế quảng cáo thuốc lá.

- Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm việc quản lý và xử lý chất thải, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm việc kiểm tra, lưu trữ và sử dụng thực phẩm an toàn cho khách hàng.

- Tuân thủ quy định về bản quyền tác giả: Tổ chức kinh doanh phải tuân thủ quy định về bản quyền tác giả, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các nghệ sĩ và nhạc sĩ khi sử dụng các bài hát và nội dung có bản quyền.

- Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan: Tổ chức kinh doanh cần tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, phòng chống tệ nạn xã hội và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

=> Kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường đều cần xin giấy phép an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Điều này được đề ra để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh này tuân thủ các quy định và điều kiện về an ninh, trật tự, giữ gìn an toàn cho khách hàng và công chúng. Việc xin giấy phép an ninh trật tự là một quy trình hành chính nhằm kiểm tra và đánh giá các yếu tố liên quan đến an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả phòng cháy nổ, cấu trúc kiến trúc, độ an toàn của vũ trường hay phòng hát karaoke. Qua đó, việc xin giấy phép an ninh trật tự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, phù hợp với quy định pháp luật và bảo vệ lợi ích của cả chủ doanh nghiệp và khách hàng.

 

2. Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự khi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường 

2.1. Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự khi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Đây là một văn bản yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh. Mẫu số và nội dung của văn bản này được quy định tại Phụ lục của Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đây là bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Nếu cơ sở kinh doanh là hộ kinh doanh, cần có bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Văn bản báo cáo về bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy: Đây là văn bản báo cáo về các biện pháp và thiết bị được triển khai để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở kinh doanh.

- Bản khai lý lịch: Bản khai lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần có bản khai nhân sự, bản sao hợp lệ hộ chiếu và thẻ cư trú.

 

2.2. Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép

Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường có thể được mô tả như sau:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ

Chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và nộp đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Hồ sơ nộp gồm các tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa sẽ tiếp nhận hồ sơ từ chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Hồ sơ sẽ được kiểm tra và thẩm định để xác nhận việc đáp ứng các điều kiện và quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy nổ, diện tích sử dụng, vị trí và các yếu tố khác liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường cho chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép an ninh trật tự 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện. Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường, chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải đệ trình đầy đủ hồ sơ và tuân thủ các quy định liên quan. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa sẽ xem xét hồ sơ, kiểm tra và đánh giá các yếu tố liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy nổ, diện tích sử dụng và vị trí của cơ sở kinh doanh.

Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu và tuân thủ các quy định, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường cho chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Giấy chứng nhận này là bằng chứng pháp lý xác nhận rằng cơ sở kinh doanh đã đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Kinh doanh dịch vụ vũ trường đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường thì bị xử phạt thế nào?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!