1. Hiểu thế nào về dịch vụ nổ mìn?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 thì dịch vụ nổ mìn và quy định liên quan tới hoạt động này tại Việt Nam. Cụ thể:

- Dịch vụ nổ mìn: Đây là hoạt động thực hiện hợp đồng nổ mìn giữa tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nổ mìn với tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu. Nó có thể bao gồm việc nổ mìn tại địa phương, trên thềm lục địa hoặc trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Địa phạm hoạt động: Dịch vụ nổ mìn tại địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Điều này có nghĩa là hoạt động nổ mìn chỉ được thực hiện trong phạm vi hành chính của một tỉnh hoặc thành phố cụ thể.

- Nổ mìn trên thềm lục địa: Quy định này cho phép dịch vụ nổ mìn được thực hiện trên thềm lục địa, đây là khu vực ven biển thuộc lãnh thổ của một quốc gia và nằm dưới nước. Thềm lục địa có thể là các khu vực ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

- Nổ mìn trên toàn lãnh thổ: Quy định này cho phép dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này cho thấy rằng dịch vụ nổ mìn có thể được thực hiện ở bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc.

Phân tích trên giúp hiểu rõ hơn về phạm vi và quy định liên quan đến dịch vụ nổ mìn tại Việt Nam, với các địa phương, khu vực và phạm vi hoạt động khác nhau

 

2. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn có cần xin giấy phép an ninh trật tự không?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận này tại Việt Nam. Cụ thể:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Đây là một văn bản chứng nhận được cấp bởi cơ quan Công an có thẩm quyền. Nó xác nhận rằng cơ sở đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề được quy định trong Điều 3 của Nghị định này đã đáp ứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Mẫu số 01: "Mẫu số 01" là một số thứ tự đặc biệt đính kèm trong phụ lục của Nghị định này. Điều này cho thấy rằng giấy chứng nhận được cấp phải tuân theo mẫu số 01 đính kèm theo Nghị định đó.

- Cơ quan Công an: Cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là một cơ quan quản lý an ninh và trật tự tại Việt Nam. Chức năng của cơ quan này bao gồm đảm bảo an ninh và trật tự công cộng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lực lượng cảnh sát.

- Cơ sở đầu tư kinh doanh: Đây là các tổ chức hoặc doanh nghiệp đã đăng ký và đang hoạt động trong các ngành, nghề được quy định trong Điều 3 của Nghị định này. Điều kiện cần thiết để nhận được giấy chứng nhận là cơ sở này đã đáp ứng đủ các yêu cầu về an ninh và trật tự. Trong đó có việc kinh doanh dịch vụ nổ mìn, gồm: các hoạt động cung ứng dịch vụ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp. Cụ thể:

+ Kinh doanh dịch vụ nổ mìn: Đây là hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Các dịch vụ này được cung cấp để thực hiện các công việc như thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí.

+ Cung ứng dịch vụ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Trong quá trình cung ứng dịch vụ nổ mìn, các công ty hoặc tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực này sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thực hiện các công việc liên quan đến thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí. Vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng để tạo ra hiệu ứng nổ nhằm mục đích thực hiện các công việc cần thiết.

+ Phục vụ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp: Các dịch vụ nổ mìn được cung cấp để phục vụ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động nổ mìn được thực hiện theo quy định pháp luật và nhằm phục vụ các mục tiêu công việc hợp pháp.

Theo đó, có thể khẳng định rằng kinh doanh dịch vụ nổ mìn dưới bất kỳ hình thức nào đều phải xin giấy phép an ninh trật tủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Việt Nam. Cụ thể:

- Không quy định thời hạn sử dụng: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng, trừ khi có các trường hợp theo quy định tại Nghị định này. Điều này có nghĩa là thông thường không có một thời hạn cụ thể để giấy chứng nhận này được sử dụng.

- Trường hợp có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên: Nếu có các văn bản, giấy phép quy định tại Nghị định này có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên, thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sẽ không ghi thời hạn sử dụng. Điều này có nghĩa là thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận sẽ được xem như không giới hạn trong trường hợp này.

- Trách nhiệm cung cấp thời hạn hoạt động: Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy phép mà có quy định thời hạn hoạt động cho cơ quan Công an có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là cơ sở kinh doanh phải cung cấp thông tin về thời hạn hoạt động của các văn bản, giấy phép liên quan đến an ninh và trật tự cho cơ quan Công an.

-  Yêu cầu ghi rõ thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong hai trường hợp cụ thể. Cụ thể:

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: Trong trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật, các văn bản quy định tại khoản 2 của Điều 19 Nghị định này hoặc giấy phép từ các cơ quan quản lý chuyên ngành, thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không được vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó. Điều này đảm bảo rằng giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian tương ứng với thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh ngành, nghề sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Đối với các cơ sở kinh doanh trong ngành, nghề sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí, thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải phù hợp với thời hạn ghi trong các văn bản liên quan đến thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí. Điều này đảm bảo rằng giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong thời gian cần thiết để thực hiện các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ trong ngành, nghề đó.

Phân tích trên giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu ghi rõ thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong các trường hợp cụ thể được quy định trong Nghị định. Ngoài ra, quy định còn giúp hiểu rõ hơn về thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Việt Nam và quy định liên quan đến việc quy định thời hạn sử dụng trong trường hợp đặc biệt.

Song song với nội dung thông tin trên đây, khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung sau để tiếp nhận thêm thông tin: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự bản cập nhật mới nhất hiện nay. Còn khúc mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.