được thay thế bởi người khác (gọi b).Người b đương nhiên được 300% giờ làm, nhưng còn người a có bị trừ vào phép năm hay không. Nếu công ty trừ phép năm của người a thì có sai quy định nào của nhà nước không. Rất mong nhận được tư vấn của luật sư. Chân thành cảm ơn. 

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn nêu trên thì bạn cần xác định một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình.

Nếu như anh b thay thế cho anh a vì là ngày nghỉ của anh b mà anh b phải đến làm việc thay. Anh b sẽ được hưởng lương do làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ theo quy định là 300% lương chưa kể lương ngày nghỉ lễ. Và đương nhiên cả anh a mà làm vào ngày nghỉ lễ này thì cũng sẽ được hưởng ít nhất 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Trong khi ngày này đúng là ngày làm việc của anh a đáng nhẽ anh a phải làm việc theo ca trực mà đây không phải ngày nghỉ hàng tuần của anh a, nhưng đây là ngày nghỉ lễ thì xét theo quy định của pháp luật lao động như sau:
Điều 115. Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Vì đây là ngày nghỉ lễ nếu anh a nghỉ thì đây là ngày mà người lao động được nghỉ theo pháp luật lao động, nếu như anh không đi làm thì cũng không bị trừ vào ngày nghỉ phép năm được.

Điều 111. Nghỉ hằng năm
1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
Điều 14. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ( Nghị định 95/2013/NĐ-CP)
2. Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:
a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

Theo quy định trên thì bên công ty bạn vẫn phải đảm bảo ngày nghỉ lễ tết cho nhân viên, nếu họ phải trực vào ngày đó thì phải trả lương cao hơn những ngày bình thường theo quy định, nếu họ được nghỉ vào ngày nghỉ lễ tết là đương nhiên mà không được trừ vào phép năm của họ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Nguyễn Ngọc Linh - Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê